CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „SŁOWIANKA” W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000041544
Numer REGON: 000452943
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-04-04
Sygnatura akt[RDF/374783/22/295]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000452943 NIP 67300059122007-09-25 do dziś
3. NazwaCUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „SŁOWIANKA” W UPADŁOŚCI2017-08-14 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr. w rejestrze ARS 2372001-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina SZCZECINEK miejscowość SZCZECINEK2001-09-05 do dziś
2. Adresulica HARCERSKA nr. domu 42 kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK 2001-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.11.1953 R.; 19.05.2001 R. ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 3 UST. 1, PAR. 90 UST. 1, DODANO W PAR. 54 PKT. 17.2001-09-05 do dziś
217 MAJA 2003 R. -ZMIANA PAR. 27.2003-07-03 do dziś
325 PAŹDZIERNIK 2003 R. ZMIANA PAR. 29, 53, 54, 55, 85.2003-11-28 do dziś
410 CZERWCA 2005 ROKU W PARAGRAFIE 3 PUNKCIE 1 DODANO DWA PODPUNKTY.2005-08-23 do dziś
506 SIERPNIA 2005 ROKU, ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFU 61 ORAZ 64 STATUTU.2005-09-06 do dziś
627 MAJA 2006 R.: -ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU: PARAGRAFY 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 42, 63, 64, DODANO NASTĘPUJĄĆE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: PUNKT 4 W PARAGRAFIE 38, -USUNIĘTO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: PARAGRAFY 65 I 66.2006-07-03 do dziś
723 CZERWCA 2007 R. ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 11 PODPUNKT 2 W PARAGRAFIE 53 DODANO USTĘP 4;2007-09-25 do dziś
820 CZERWCA 2009 R., ZMIANA PAR.: 3, 7, 752009-07-17 do dziś
96 LISTOPADA 2010 R. -ZMIANA PARAGRAFÓW: 12; 27; 70; 85; 87; 95;2010-11-23 do dziś
1028.06.2014 R. ZMIANA § 3 I § 29 STATUTU2014-10-23 do dziś
1125.06.2016 R.,ZMIANA §7, §27, §29, §33, §35, §37, §53, §54, §56, §60, §61, §85, §91 STATUTU, SKREŚLONO OD §45 DO §51 STATUTU2016-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM2001-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKWAPIŃSKI2012-08-14 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-14 do dziś
21. NazwiskoPAWŁOWSKI2012-03-29 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2012-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-29 do dziś
31. NazwiskoPAJĄK2005-10-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW BOGUSŁAW2005-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-10-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-11 do dziś
41. NazwiskoKOZAK2005-08-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-08-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-23 do dziś
51. NazwiskoGOJŻEWSKI2003-02-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW CZESŁAW2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS.HANDLU2003-02-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-19 do dziś
61. NazwiskoSZYBKA2001-09-05 do dziś
2. ImionaANTONI RYSZARD2001-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2001-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZEŁ2016-09-14 do dziś
2. ImionaLECH JERZY2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANIEWICZ2016-09-14 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2016-09-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRATOSIEWICZ2016-09-14 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW SZYMON2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSIAK2016-09-14 do dziś
2. ImionaIZABELLA ELŻBIETA2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘCIEJEWSKA SWIOKŁA2016-09-14 do dziś
2. ImionaWANDA2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁ2016-09-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKOZAK2012-04-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2012-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-27 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2012-04-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2009-07-17 do dziś
210 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2009-07-17 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-17 do dziś
446 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2009-07-17 do dziś
547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-17 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-07-17 do dziś
786 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2009-07-17 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2009-07-17 do dziś
910 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2016-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R. data złożenia 29.05.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2001-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 14.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-03 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 07.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 03.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
6data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
7data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
8data złożenia 24.10.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-11-05 do dziś
9data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
10data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009R. -31.12.2009R.2010-08-24 do dziś
11data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
12data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-09 do dziś
13data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
14data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
15data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
16data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
17data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
18data złożenia 25.06.2018 okres OD 04.08.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
19data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 03.08.20172018-07-02 do dziś
20data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
21data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
22data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
23data złożenia 04.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
201.01.2006 R.- 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-11-05 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
501.01.2009R. -31.12.2009R.2010-08-24 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-09 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2001-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-03 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
601.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
701.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
801.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-11-05 do dziś
901.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
1001.01.2009R. -31.12.2009R.2010-08-24 do dziś
1101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
1201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-09 do dziś
1301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
15OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-15 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
701.01.2007-31.12.2007 R.2008-11-05 do dziś
801.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
901.01.2009R. -31.12.2009R.2010-08-24 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-09 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 03.08.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W KOSZALINIE nr VII GU 165/17 data 04.08.20172017-08-14 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2017-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2017-08-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MIECZYSŁAW2017-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-14 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów