SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIŁA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000041402
Numer REGON: 010560010
Numer NIP: 5250006905
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu73Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/55301/22/102]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010560010 NIP 52500069052009-02-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIŁA”2001-09-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 30552001-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-09-12 do dziś
2. Adresulica ANIELEWICZA nr domu 23A kod pocztowy 01-026 poczta WARSZAWA 2001-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu15 PAŹDZIERNIK 1995 ROK. ZMIANY -UCHWAŁA Z 08.06.1999 R. WPISANA POSTANOWIENIEM Z DNIA 07.07.1999 R. ZŁOŻONO JEDNOLITY TEKST STATUTU PO WSZYSTKICH ZMIANACH.2001-09-12 do dziś
2UCHWAŁA WZP Z DNIA 2 MARCA 2004 R. O ZMIANIE STATUTU Z WYJĄTKIEM PAR. 38 UST. 2, PAR. 43 UST. 1, ZMIENIONO TREŚĆ PAR.: 1-2, 4-5, 7-8, 10 UST. 2-6, 11-13, 16-53, 59-98 Z WYJĄTKIEM PAR. 72 UST. 3, PAR. 86 UST. 1 PKT 16, PAR. 97 UST. 3. USUNIĘTO PAR.: 3, 6, 9, 14-15, 54-58 DODANO 26 PAR. -OTRZYMAŁY W TEKSIE JEDNOLITYM KOLEJNĄ NUMERACJĘ 49-74.2004-09-13 do dziś
3UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 8 CZERWCA 2006 R. O ZMIANIE STATUTU 1) ZMIENIONO TREŚĆ § 97, § 98 PKT 22006-12-08 do dziś
424.01.2008 R., ZMIANA PARAGRAFÓW OD § 1 DO § 1022009-02-12 do dziś
5ZMIENIONO W § 47 UST. 1 ORAZ Z § 77 W UST. 1 DODANO W § 68 UST. 1A2010-07-28 do dziś
6UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA OBRADUJĄCEGO W DNIACH 13, 14, 16, 17 I 20.06.2011 ZMIENIONO W § 47 UST. 1 ORAZ W § 71 UST. 12011-08-16 do dziś
7UCHWAŁA NR 13/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA SM „MIŁA” 20, 21, 24, 25 I 26 CZERWCA 2013 R. ZMIANA §68 PKT 1, DODANIE PKT 1B2013-11-22 do dziś
85, 6, 7, 8 I 12.06.2017 R., ZMIANA: § 3 UST. 1 PKT 1, § 5 UST. 5, § 12 UST. 2, § 12 UST. 8, § 25 UST. 1, § 47 UST. 1, § 60 UST. 1, § 61 UST. 2, § 68 UST. 2, § 68 UST. 3, § 68 UST. 4, § 69 PKT 1, § 69 PKT 11, § 69 PKT 16, § 70 UST. 2 PKT 2, § 71 UST. 1, § 71 UST. 2, § 71 UST. 3, § 72 UST. 4, § 72 UST. 5, § 74 UST. 1, § 74 UST. 2, § 74 UST. 3, § 77 UST. 1, § 77 UST. 3, § 78 UST. 1 PKT 13, § 78 UST. 1 PKT 15, § 78 UST. 2, § 79 UST. 2, § 79 UST. 3, § 86 UST. 2, § 87, § 89, § 90 UST. 2, § 95 UST. 1, § 96 UST. 4, § 96 UST. 6, § 98 UST. 1, § 101, § 102, § 103, § 1042017-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2001-09-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA PREDSTAWICIELI CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STARÓWKA” Z DNIA 10 WRZEŚNIA 1991 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI2001-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaMIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STARÓWKA”2001-09-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2001-09-12 do dziś
3. Numer w rejestrzeARS I 2012001-09-12 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY -WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY2001-09-12 do dziś
5. Numer REGON0004897742001-09-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAKOWSKA2017-08-03 do dziś
2. ImionaDANUTA2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-03 do dziś
21. NazwiskoBOBROWSKA2017-02-28 do dziś
2. ImionaZOFIA KONSTANCJA2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH2018-12-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-28 do dziś
31. NazwiskoMARKOWSKI2001-09-12 do dziś
2. ImionaROMAN KAZIMIERZ2001-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-09-12 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-09-12 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIRYDZIUK2022-11-29 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2009-05-08 do dziś
2. ImionaJULIUSZ2009-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPA2022-11-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA TERESA2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2019-08-02 do dziś
2. ImionaARTUR2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEROWSKI2019-08-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2019-08-02 do dziś
2. ImionaADAM BOGDAN2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻERDZIŃSKI2019-08-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAROSŁAW2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWITKIEWICZ ZABORSKA2019-08-02 do dziś
2. ImionaANNA MARIANNA2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULISIEWICZ2022-11-29 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKA2022-11-29 do dziś
2. ImionaURSZULA BARBARA2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISAREK2022-11-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKI2022-11-29 do dziś
2. ImionaALEKSANDER CZESŁAW2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIAK2022-11-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBIDZIŃSKA STREICH2022-11-29 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDZICKI2010-07-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2010-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB JEJ CZŁONKÓW2009-02-12 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-02-12 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI2009-02-12 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-02-12 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.-31.12.2001 R. data złożenia 11.02.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2001 R.2003-03-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 18.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-22 do dziś
5data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
6data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
7data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
8data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
9data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
12data złożenia 08.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
14data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
16data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
17data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
18data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
20data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
21data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R.2003-03-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-09-29 do dziś
42005 ROK2006-07-12 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2003-03-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-09-29 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-22 do dziś
52005 ROK2006-07-12 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-10 do dziś
901.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
1101.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów