INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000041374
Numer REGON: 011865591
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-10-27
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/46033/22/628]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0118655912001-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 470962001-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KALEŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 04-367 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KATOWICACH2007-11-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICKI gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-10-05 do dziś
3. Adresmiejscowość KATOWICE ulica JORDANA nr domu 7 B kod pocztowy 40-056 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2007-11-05 do dziś
21. Firma oddziałuINSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -ODDZIAŁ W KRAKOWIE2007-11-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-10-05 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŚW. GERTRUDY nr domu 7 nr lokalu 12 kod pocztowy 31-046 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-11-05 do dziś
31. Firma oddziałuINSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.2001-10-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2001-10-05 do dziś
3. Adresulica WIŚLANA nr domu 53 kod pocztowy 60-401 poczta POZNAŃ 2001-10-05 do dziś
41. Firma oddziałuINSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2022-10-27 do dziś
3. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 3C kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2022-10-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.1996 R. HALINA BANAŚ-KOSIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA HALINA BANAŚ-KOSIEWICZ 04-398 WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 252/254 M. 5 REPERTORIUM A 1213/96 ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 27 LIPCA 2001 ROKU, NOTARIUSZ ELŻBIETA RZEŚNA-BARYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRENADIERÓW 13, REP. A NR 4174/20012001-10-05 do dziś
228.05.2007 R., REP. A NR 3645/2007, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POZNAŃSKA 23 NR 2, ZMIANA § 21 UST. 2 LIT.D, TEKST JEDNOLITY.2007-11-05 do dziś
314.04.2010 R. -BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -6110/2010 ZMIENIONO §§ 3, 5, 8, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 28, DODANO §§ 13A, 24A, USUNIĘTO §§ 24, 25.2010-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIEC MODZELEWSKA2001-10-05 do dziś
2. ImionaRENATA2001-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220 000 ZŁ2017-06-28 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODZELEWSKI2001-10-05 do dziś
2. ImionaWITOLD STANISŁAW2001-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 440 000,00 ZŁ2009-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-10-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0172958292010-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000010785 2010-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2010-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00PLN2001-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00PLN2001-10-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNISK2019-07-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODZELEWSKI2001-10-05 do dziś
2. ImionaWITOLD STANISŁAW2001-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIEC MODZELEWSKA2001-10-05 do dziś
2. ImionaRENATA2001-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-29 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2010-04-29 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-29 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-04-29 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-04-29 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-04-29 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-04-29 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-29 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-29 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 data złożenia 07.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012002-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 25.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-11-16 do dziś
4data złożenia 01.08.2006 okres 20042006-08-22 do dziś
5data złożenia 18.10.2007 okres 2006 R.2007-11-05 do dziś
6data złożenia 30.07.2009 okres 2008 R.2009-09-24 do dziś
7data złożenia 30.07.2009 okres 2007 R.2009-09-24 do dziś
8data złożenia 15.09.2010 okres 20092010-10-19 do dziś
9data złożenia 15.07.2011 okres 20102011-08-26 do dziś
10data złożenia 31.05.2012 okres 20112012-06-19 do dziś
11data złożenia 30.07.2013 okres 20122013-10-29 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
14data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
15data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12006 R.2007-11-05 do dziś
22008 R.2009-09-24 do dziś
32007 R.2009-09-24 do dziś
420092010-10-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120042006-08-22 do dziś
22006 R.2007-11-05 do dziś
32008 R.2009-09-24 do dziś
42007 R.2009-09-24 do dziś
520092010-10-19 do dziś
620102011-08-26 do dziś
720112012-06-19 do dziś
820122013-10-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-11-16 do dziś
220042006-08-22 do dziś
32006 R.2007-11-05 do dziś
42008 R.2009-09-24 do dziś
52007 R.2009-09-24 do dziś
620092010-10-19 do dziś
720102011-08-26 do dziś
820112012-06-19 do dziś
920122013-10-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów