„EMPOL” , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000041020
Numer REGON: 251462482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/28038/21/758]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP2514624822004-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMPOL”, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina KOŹMINEK miejscowość KSAWERÓW2004-01-30 do dziś
2. Adresnr domu 27 kod pocztowy 62-840 poczta KOŹMINEK 2004-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. -KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KASPERUK, REPERTORIUM A 2123/2001 R.2001-09-05 do dziś
2AKTEM NOTARIALNY Z DNIA 20.01.2004 R. NOTARIUSZ E. BLADOWSKA-DUDA, REP. A NR 628/04 ZMIENIONO TREŚĆ §3 UMOWY SPÓŁKI.2004-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-05 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiGAZETA POZNAŃSKA2001-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2001-09-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 1.000,-ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,- PLN.2001-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAMOS2001-09-05 do dziś
2. ImionaMARIAN2001-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 1.000,- ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,-PLN.2001-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAMOS-BUDZIŃSKA2017-03-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA WERONIKA2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2017-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300.000 PLN2001-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1300.000 PLN2001-09-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAMOS2001-09-05 do dziś
2. ImionaJERZY2001-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2001-09-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAMOS2001-09-05 do dziś
2. ImionaMARIAN2001-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2001-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2017-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2017-03-24 do dziś
216 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2017-03-24 do dziś
325 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2017-03-24 do dziś
446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2017-03-24 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-03-24 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-24 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-03-24 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-03-24 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 05.09.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 23.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 23.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 05.09.2001 R. -31.12.2001 R.2005-01-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-21 do dziś
3data złożenia 25.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
4data złożenia 04.03.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-21 do dziś
5data złożenia 30.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-06 do dziś
6data złożenia 04.01.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-10 do dziś
7data złożenia 17.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
8data złożenia 27.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-14 do dziś
9data złożenia 15.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
10data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
11data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13data złożenia 01.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
14data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
16data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
17data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-01-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-03 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-21 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-06 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-14 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 05.09.2001 R. -31.12.2001 R.2005-01-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-01-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-03 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-21 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-03-21 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-06 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-10 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-14 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów