„INSYS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000040938
Numer REGON: 276402635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2927/22/508]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-10-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP2764026352001-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSYS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-10-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY W KATOWICACH, nr w rejestrze 159842001-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2005-12-20 do dziś
2. Adresulica M. T. KIEROCIŃSKIEJ nr domu 12 nr lokalu 39 miejscowość SOSNOWIEC kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2001-10-12 do dziś
miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica PROSTA nr domu 13 kod pocztowy 42-216 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2010-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA MADEJA W ZABRZU W DNIU 28.09.1998 R. REP. NR A 12995/98 AKT NOTARIALNY Z DN. 16.07.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA JERZEGO BAŃDO W SOSNOWCU, UL. 1 MAJA 21/23 ZA NR REP. A 4562/2001 ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2001-10-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.02.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA JANA BOŃDO W SOSNOWCU, UL. 1 MAJA 21/23, REPERT. A NR 559/2002 ZMIANA PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI2002-05-11 do dziś
305.12.2005 R. REPERTORIUM A NR 6577/2005, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA JANA BAŃDO W SOSNOWCU, ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI.2005-12-20 do dziś
410.03.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 1459/2010, NOTARIUSZ JAN BAŃDO, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU AL. ZWYCIĘSTWA NR 4/II C -ZMIENIONO PAR. 72010-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSYS INTERACTIVE SYSTEMS N.V.2005-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00ZŁ2001-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT2001-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEYSSENS2001-10-12 do dziś
2. ImionaJAN JULIEN2001-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKARMAŃSKI2001-10-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ ROBERT2001-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-12 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-10-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-11-22 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-11-22 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-11-22 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-11-22 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-11-22 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-11-22 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-11-22 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 17.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 12.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-05-13 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
7data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
10data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
11data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
17data złożenia 14.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
18data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
19data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
20data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
21data złożenia 14.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-23 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-09-09 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów