SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KURDWANÓW NOWY

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000040914
Numer REGON: 350564190
Numer NIP: 6750005849
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-02-03
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3029/23/475]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP3505641902001-09-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KURDWANÓW NOWY2001-09-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-601/A2001-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.KRAKÓW gmina M.KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-09-07 do dziś
2. Adresulica WINCENTEGO WITOSA nr domu 39 kod pocztowy 30-612 poczta KRAKÓW 2001-09-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@KURDWANOWNOWY.PL2020-07-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.KURDWANOWNOWY.PL2012-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-PIERWSZY STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY W DNIU 28.07.1992 R. -NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KURDWANÓW NOWY UCHWALONY W DNIU 22.06.2001 R.2001-09-07 do dziś
214.06.2002 R. WPROWADZONO ZMIANĘ W: PAR. 1 UST. 2 LIT C), PAR. 4 UST. 2 I 3, PAR. 14 UST. 3I4, PAR. 18 UST. 2 PKT 6, PAR. 19 PKT 1, 5 I 6, PAR. 21 UST. 2, PAR. 22 PKT 5, PAR. 24 UST. 2 PKT 5, PAR. 25 UST. 2 PKT 5, PAR. 27 UST. 1 I 2, PAR. 36 UST. 3, 4 I 5, PAR. 44 UST. 2, PAR. 47, PAR. 49, PAR. 59 UST. 1, PAR. 60, PAR. 64 UST. 2 I 3, PAR. 65 UST. 2, PAR. 88 UST. 7, PAR. 93, PAR. 122 UST. 1, PAR. 123 UST. 2, PAR. 124 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2002-09-24 do dziś
313.06.2003 R. ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI: PAR. 1 UST. 2; PAR. 3 UST. 2; PAR. 4; PAR. 5; PAR. 7; PAR. 9; PAR. 18 UST. 2; PAR. 19;; PAR. 20 UST. 1; PAR. 24 UST. 2 PKT 1; PAR. 25 UST. 2; PAR. 25 ZE ZN 1; PAR. 25 ZE ZN. 2; PAR. 30; PAR. 31; PAR. 33 UST. 1; PAR. 36; PAR. 37; UST. 3; PAR. 38 UST. 2; PAR. 39; PAR. 40; PAR. 41 ZE ZN.1 - PAR. 41 ZE ZN. 7; PAR. 42; PAR. 44; PAR. 45; PAR. 46 UST. 1; PAR. 48; PAR. 49; PAR. 50; PAR. 51; PAR. 51 ZE ZN. 1; PAR. 52 UST. 1; PAR. 57 PAR. 66; PAR. 67; PAR. 68; PAR. 69 UST. 3; PAR. 72 ZE ZN. 1; PAR. 73 PAR. 81 ZE ZN. 4; PAR. 82 UST. 5; PAR. 85; PAR. 87 UST. 4; PAR. 87 ZE ZN. 1 PAR. 87 ZE ZN. 4; PAR. 92 UST. 3 -5; PAR. 95 UST. 4; PAR. 99; PAR. 104; PAR. 107; PAR. 108; PAR. 1092003-08-27 do dziś
417.06.2005 R. ZMIANA: § 1 UST. 2, § 5 PKT 6, § 9 UST. 3, § 41, § 47. § 54, § 64 UST. 4, § 97 UST. 4, § 119 PKT 2 I 12, § 123 UST. 2 PKT 8, § 125 UST. 1; USUNIĘTO: § 65 UST. 2 I 4, § 68.2005-08-29 do dziś
523.06.2006 R. -ZMIANA: § 17, § 18 UST. 2-5, § 24 UST. 1, § 27 UST. 1, § 28, § 44 UST. 3, § 46 UST. 6, § 49 UST. 3, § 60 UST. 1, § 61 UST. 1, § 68 UST. 5, § 70 UST. 1, § 79 UST. 1 I 1 ZE ZN.1, § 82, § 83 UST. 2, 2 ZE ZN.1 I 6, § 84, § 87 UST. 1, § 94 UST. 2, 3 ZE ZN.1, 4, 5, 5 ZE ZN.1, 6 I 7, § 96 UST. 1, 3, 4 I 5, § 98 UST. 4, § 99 UST. 4 I 5, § 103 UST. 3, § 109 UST. 2 ZE ZN.1, § 115 UST. 2, 2 ZE ZN.1, 2 I 3, § 123 UST. 3, § 129 PKT 6); SKREŚLONO: § 80 I § 81 STATUTU SPÓŁDZIELNI2006-09-07 do dziś
623.11.2006 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KURDWANÓW NOWY, WPROWADZAJĄC ZMIANY W § 1-160 STATUTU SPÓŁDZIELNI2008-01-23 do dziś
717.06.2010 R. WYKREŚLENIE UST. 6 I UST. 7 Z § 107; ZMIANA § 5 PKT 14, § 15, § 76 UST. 1 PKT 1 I PKT 2 ORAZ UST. 2, § 78 UST. 1 PKT 1 I UST. 2, § 83 UST. 4, § 102 UST. 2 I UST. 4, § 105, § 107 UST. 5, § 134 UST. 3, § 139 UST. 2, § 141 UST. 3 I UST. 7 ORAZ § 149; DODANIE PKT 9 DO UST. 2 § 19, PKT 3 DO UST. 4 § 111 ORAZ PKT 14 DO UST. 2 § 1552010-11-05 do dziś
804.06.2013 R., I 06.06.2013 R., ZMIANA: § 5 PKT 15, § 24 UST. 1 PKT 2, UST.2 I UST.4, § 26 UST. 3 I UST. 4, § 26A, § 27 UST. 1, § 28 UST. 2, § 56 UST. 3, § 63 UST.1, § 75 UST.1, § 76 UST.2, § 78 UST.2, § 81 UST.2, § 83 UST.2 I UST.4, § 84 UST.1 I UST.2 PKT 3, § 85 UST.1 PKT 3, § 89 UST.3, § 90, § 91 UST.1 PKT 7,9,16,17,18 I 19, UST.3, § 92, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 101A, § 103 UST.3, § 104, § 105, § 107, § 127, § 138 UST.6, §139 UST.4, § 160 UST.4 I UST. 5 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2013-06-28 do dziś
9WALNE ZGROMADZENIE SM „KURDWANÓW NOWY” W KRAKOWIE W DNIACH 5 I 7 CZERWCA 2018 R. UCHWALIŁO ZMIANĘ STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KURDWANÓW NOWY”, ZASTĘPUJĄC DOTYCHCZASOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWALONEGO W DNIU 23.11.2007 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) TEKSTEM STATUTU SM „KURDWANÓW NOWY” STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA.2018-09-24 do dziś
1004 I 06.06.2019 - ZMIENIONO: § 1 UST. 2, § 2 UST. 3, § 4 PKT 5, § 5 PKT. 6, 10, 11, § 6 UST. 8, § 7 UST. 3 PKT 1, UST. 4, § 9 UST. 2, § 11 UST. 1 PKT. 4, 7, 9, § 17 UST. 2, § 19 UST. 3, § 28 UST. 3, § 29 UST. 2, § 30 UST. 1, 5, 6, § 45 UST. 4, 5, § 48 UST. 5, § 77 UST. 3, 4, § 78, § 82 UST. 1 PKT. 2, UST. 2 PKT. 6, 7, § 83 UST. 1 PKT. 7, 8, UST. 2, § 84 UST. 1, § 87 UST. 1 PKT. 4-10, UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 89 UST. 1, § 90 UST. 4 PKT 3, § 91 UST. 1 PKT 3, § 94, § 95, § 96, § 97 UST. 3, § 98, § 104 UST. 4, § 106 UST. 1 PKT. 1, 3, UST. 3 PKT 1, § 117 UST. 4, § 121 UST. 3, § 123 UST. 1, § 129 UST. 5, § 131 UST. 1, § 132 UST. 1. § 138 UST. 1, § 143 PKT 11, § 146 UST. 2 PKT 7, § 148 UST. 4; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2019-09-26 do dziś
11WALNE ZGROMADZENIE SM KURDWANÓW NOWY W KRAKOWIE W DNIACH 04 I 06 CZERWCA 2019 R. UCHWALIŁO ZMIANY W STATUCIE, WPROWADZAJĄC ZMIANY: § 85 UST.3, § 88 UST.1 PKT 16, § 93 I § 106 UST.1 PKT 8 STATUTU.2020-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA JAKO PEŁNOMOCNIK2001-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWRONA2023-02-03 do dziś
2. ImionaANGELINA BARBARA2023-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-03 do dziś
21. NazwiskoGRUDZIEŃ2023-02-03 do dziś
2. ImionaADAM KAZIMIERZ2023-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-03 do dziś
31. NazwiskoMIGDAR2020-07-15 do dziś
2. ImionaMARIOLA KINGA2020-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH2021-08-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-15 do dziś
41. NazwiskoSENIÓW2019-02-06 do dziś
2. ImionaMARIA2019-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. CZŁONKOWSKO-ORGANIZACYJNYCH2021-08-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-06 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-09-07 do dziś
61. NazwiskoGROCHAL2001-09-07 do dziś
2. ImionaMARIA2001-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S EKONOMICZNYCH2001-09-07 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH2004-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALAWSKI2018-09-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻEK2018-09-24 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERANT2018-09-24 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORBECKA2018-09-24 do dziś
2. ImionaWANDA2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATORA2018-09-24 do dziś
2. ImionaPIOTR EDWARD2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPUŚNIAK2018-09-24 do dziś
2. ImionaEDWARD2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCKI2015-07-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIROSŁAW2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPCZUK2015-07-21 do dziś
2. ImionaAGATA ZOFIA2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹMIŃSKA2015-07-21 do dziś
2. ImionaIZABELA MARIA2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2015-07-21 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKLASZEWSKI2015-07-21 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW HENRYK2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKA2015-07-21 do dziś
2. ImionaBEATA2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYBIŃSKI2015-07-21 do dziś
2. ImionaBOGDAN ARTUR2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALO2015-07-21 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARASKA2015-07-21 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MARIAN2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI2015-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NABYTYMI NA PODSTAWIE USTAWY2015-07-21 do dziś
241 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODREBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIE W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-07-21 do dziś
368 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PORAW DO ZNAJDUJACYCH SIE W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2015-07-21 do dziś
468 20 Z WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁDZIELNI2015-07-21 do dziś
568 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-07-21 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI2015-07-21 do dziś
741 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAZY ZNAJDUJĄCYCH SIE W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-07-21 do dziś
841 20 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2015-07-21 do dziś
990 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 data złożenia 10.07.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię ZA 2000 R.2001-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 12.08.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-07-16 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 27.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-29 do dziś
6data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
7data złożenia 08.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
8data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
9data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-17 do dziś
10data złożenia 28.06.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
11data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
12data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
13data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
14data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
15data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
16data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
17data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
18data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
19data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
20data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
21data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
22data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
22006 R.2007-07-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-17 do dziś
5OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2000 R.2001-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R., UCHWAŁA NR 1/2002 ZPCZ Z DNIA 14.06.2002 R.2002-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-16 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
52006 R.2007-07-19 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-07-17 do dziś
8OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20002001-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-16 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
52006 R.2007-07-19 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-07-17 do dziś
8OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-05 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów