SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000040760
Numer REGON: 630353110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu71Data dokonania wpisu2021-05-14
Sygnatura akt[RDF/291700/21/945]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630353110 NIP 78310072092007-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-17 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV, nr w rejestrze 96852001-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość ZŁOTNIKI2007-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTNIKI ulica KRZEMOWA nr domu 1 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2007-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 17424/2001, SPORZĄDZONY W DNIU 08.10.2001 PRZEZ WOJCIECHA CENDROWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ, UL. MŁYŃSKA 13/8 W POZNANIU, ZMIENIONO CAŁĄ UMOWĘ SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY2002-03-05 do dziś
210.05.1995 R., VIOLETTA DOLATA KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. DĄBROWSKIEGO 23, REP. A 3386/95, 30.03.2001 R., REP. A 3932/2001, KANCELARIA NOTARIALNA ANNY SOŁTYSIŃSKIEJ-SKONIECZNEJ W POZNANIU, UL. WIELKA 18/1A, W PARAGRAFIE 17 UMOWY SPÓŁKI DODANO PUNKT 3.2003-03-11 do dziś
326.04.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, IZABELA WALKOWIAK NOTARIUSZ, REP. A NR 1788/2004. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2004-05-31 do dziś
4AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 9643/2005, SPORZĄDZONY W DNIU 06.06.2005 R. PRZEZ JACKA KACZOROWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ, PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8 W POZNANIU UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2005-07-14 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 17 LISTOPADA 2006 R., REPERTORIUM A NR 7102/2006, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 3 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2007-01-30 do dziś
614.01.2008 R., REP. A NR 811/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU UL. MŁYŃSKA 13/8, ZMIANA PAR. PAR.: 7 UST. 2, 13, 15, 16, 17 UST. 2, 20, 21, 22, 25, 26 UST. 2, 27, 28, 29, DODANO PAR. PAR.: 30, 31, 32, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-02-25 do dziś
722.04.2009 R., NR REP. A 1819/2009, ASESOR NOTARIALNY ANNA KANTORSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI WĄSIEWICZ-SZCZEPAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIANA PAR. 7 UST. 1 UMOWY (OBNIŻENIE Z JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO)2009-09-24 do dziś
87 PAŹDZIERNIKA 2009 R. REP. A NR 2125/2009, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 6/2. ZMIENIONO: § 7 I § 12 UMOWY SPÓŁKI2009-10-29 do dziś
91. 23 GRUDNIA 2009 R., NUMER REPERTORIUM A 3025/2009, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY JANA KOCHANOWSKIEGO 6/2, ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. 2. 14 CZERWCA 2010 R., NUMER REPERTORIUM A 1774/2010, ASESOR NOTARIALNY ELIZA FERSZT NOTARIUSZA PAULINY NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY JANA KOCHANOWSKIEGO 6/2, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2010-07-15 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.03.2012 R., REP. A NR 1017/2012, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. JEŻYCKIEJ 31/13 ZMIENIONO § 7 UST. 12012-03-19 do dziś
1128.08.2014 R., REP. A NR 4732/2014, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. JEŻYCKA 31/13 ZMIENIONO § 7 UST. 12014-09-15 do dziś
1204.02.2015 R., REP.A NR 508/2015, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. JEŻYCKA 31/13, ZMIENIONO §9 UST.1, §13, §21, §22, §26 UST.2, §27 UMOWY SPÓŁKI ORAZ SKREŚLONO §28, §29, §30 UMOWY SPÓŁKI2015-04-08 do dziś
13AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 3906/2015, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (60-864), UL. JEŻYCKA 31/13, ZMIENIONO: § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-30 do dziś
14AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.07.2016R., REP. A NR 3228/2016, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY.2016-08-01 do dziś
15AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.2017 R. REP. A NR 6545/2017, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, UL. JEŻYCKA 31/13, 60-864 POZNAŃ, ZMIENIONY § 2 UST. 1 I UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 580 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 290.000 ZŁ2003-05-22 do dziś
ilość 1000 UDZIAŁÓW PO 500 ZL KAŻDY, ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 500.000, - ZL2003-07-24 do dziś
ilość 990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 495.000,00 ZŁOTYCH2004-09-14 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER SE2018-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.896 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 294.800 ZŁ2017-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-09-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLORIA CORPORATION S.A.M. Z SIEDZIBĄ W MONACO2001-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000 ZŁ2001-09-06 do dziś
5
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2.500 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 250.000 ZŁOTYCH2002-01-18 do dziś
ilość 420 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 210.000 ZŁ2003-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500450,00 ZŁ2015-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIRKS2019-07-12 do dziś
2. ImionaMICHAEL2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNZE2015-04-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSKALIK2009-09-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2007-01-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2007-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZCZAK2005-07-14 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ANDRZEJ2005-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-07-14 do dziś
PREZES ZARZĄDU2008-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2002-03-05 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2002-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANE2002-03-05 do dziś
267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2002-03-05 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-15 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-07-15 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-07-15 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-07-15 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-07-15 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-07-15 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-07-15 do dziś
1063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-15 do dziś
1174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-15 do dziś
1262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 18.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 2001 3. okres za jaki złożono dokument 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20012002-08-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 17.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-10-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 23.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-07-14 do dziś
5data złożenia 14.12.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052007-01-30 do dziś
6data złożenia 25.10.2010 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-15 do dziś
7data złożenia 25.10.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-15 do dziś
8data złożenia 25.10.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-15 do dziś
9data złożenia 25.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-15 do dziś
10data złożenia 10.10.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-17 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 2011 ROK2012-08-27 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-21 do dziś
13data złożenia 21.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
14data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
15data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
16data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
17data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
18data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
19data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
20data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
21data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 - 31.12.20052007-01-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-15 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-15 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-17 do dziś
72011 ROK2012-08-27 do dziś
82012 ROK2013-08-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-14 do dziś
201.01.2005 - 31.12.20052007-01-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-15 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-15 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-15 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-15 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-17 do dziś
82011 ROK2012-08-27 do dziś
92012 ROK2013-08-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-09-14 do dziś
201.01.2005 - 31.12.20052007-01-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-11-15 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-11-15 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-11-15 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-15 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-17 do dziś
82011 ROK2012-08-27 do dziś
92012 ROK2013-08-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2012-03-19 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 UST. 1 K.S.H. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BUSINESS CONSULTING CENTER SP. Z 0.0. DNIA 2 MARCA 2012 R. ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO (REP. A NR 1017/2012) PRZEZ NOTARIUSZA PAULINĘ NOWACZYK KACZMAREK (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY JEŻYCKIEJ 31/13). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BCC INVEST SP. Z 0.0. DNIA 2 MARCA 2012 R. ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO (REP. A NR 1024/2012) PRZEZ NOTARIUSZA PAULINĘ NOWACZYK KACZMAREK (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY JEŻYCKIEJ 31/13).2012-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-09-15 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 UST. 1 K.S.H. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BUSINESS CONSULTING CENTER SP. Z O.O. DNIA 28 SIERPNIA 2014 R. ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO (REP. A NR 4732/2014) PRZEZ NOTARIUSZA PAULINĘ NOWACZYK-KACZMAREK (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. JEŻYCKA 31/13). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BCC INVEST II SP. Z O.O. DNIA 28 SIERPNIA 2014 R. ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO (REP. A NR 4739/2014) PRZEZ NOTARIUSZA PAULINĘ NOWACZYK-KACZMAREK (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. JEŻYCKA 31/13).2014-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2015-11-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 UST. 1 K.S.H. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BUSINESS CONSULTING CENTER SP. Z O.O. Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 R. ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO (REPERTORIUM A NUMER 3906/2015) PRZEZ NOTARIUSZA PAULINĘ NOWACZYK-KACZMAREK (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. JEŻYCKA 31/13). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BCC INVEST III SP. Z O.O. Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 R. ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO (REPERTORIUM A NUMER 3912/2015) PRZEZ NOTARIUSZA PAULINĘ NOWACZYK-KACZMAREK (KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. JEŻYCKA 31/13).2015-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
4
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-08-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE 492§ 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK „7MILOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, „EXTERNAL SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BCC EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BEECLUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JAKO SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH, NA SPÓŁKĘ BUSINESS CONSULTING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). POŁĄCZENIE NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. ZGODA NA POŁĄCZENIE SPÓŁEK WYRAŻONA: UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BUSINESS CONSULTING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBJĘTĄ PROTOKOŁEM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 12.07.2016R., REP. A NR 3228/2016, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „7MILOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” OBJĘTĄ PROTOKOŁEM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 12.07.2016R., REP. A NR 3234/2016, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „EXTERNAL SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBJĘTĄ PROTOKOŁEM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 12.07.2016R., REP.A NR 3240/2016, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BCC EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBJĘTĄ PROTOKOŁEM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 12.07.2016R., REP. A NR 3246/2016, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA BEECLUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBJĘTĄ PROTOKOŁEM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 12.07.2016R., REP. A NR 3252/2016, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK.2016-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
5
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-11-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 UST. 1 K.S.H. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30.10.2018 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 6097/2018.2018-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów