„EXCHANGE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000040601
Numer REGON: 011560874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2005-12-01
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/29391/5/261]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0115608742001-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCHANGE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZ. GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 311662001-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA URSYNÓW miejscowość WARSZAWA2001-09-06 do dziś
2. Adresulica BAŻANCIA nr domu 34 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-892 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.1991. NOTARIUSZ WOJCIECH FORTUŃSKI, PBN W WARSZAWIE ODDZIAŁ PIASECZNO, NR REP A 8532/91 20.06.2001. ASESOR NOTARIALNY IWONA STARZYK-WOJNAR, KN BARBARA WRÓBLEWSKA W WARSZAWIE, NR REP 5552/2001 -ZMANA PAR. 7, 8, 9, 10, 12, 22; SKREŚLONO PAR. 27, 28, 29.2001-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSIEWICZ2005-12-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ SZYMON2005-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁOTYCH2005-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYJEMSKI2005-12-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JAROSŁAW2005-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2005-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000 PLN2001-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM2001-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSIEWICZ2005-12-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ SZYMON2005-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNIENKO2004-02-12 do dziś
2. ImionaIRINA2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2001-09-06 do dziś
263 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2001-09-06 do dziś
363 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-09-06 do dziś
463 40 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2001-09-06 do dziś
563 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2001-09-06 do dziś
667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-06 do dziś
771 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2001-09-06 do dziś
871 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-09-06 do dziś
971 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2001-09-06 do dziś
1072 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-09-06 do dziś
1172 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-09-06 do dziś
1252 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2001-09-06 do dziś
1315 11 Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYJĄTKIEM DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO2001-09-06 do dziś
1415 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2001-09-06 do dziś
1518 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-06 do dziś
1622 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-09-06 do dziś
1722 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2001-09-06 do dziś
1822 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-09-06 do dziś
1925 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2001-09-06 do dziś
2024 41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2001-09-06 do dziś
2124 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-09-06 do dziś
2224 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2001-09-06 do dziś
2352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2001-09-06 do dziś
2424 65 Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-09-06 do dziś
2524 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-06 do dziś
2631 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-09-06 do dziś
2745 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-09-06 do dziś
2850 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2001-09-06 do dziś
2950 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-09-06 do dziś
3050 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-09-06 do dziś
3150 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2001-09-06 do dziś
3251 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2001-09-06 do dziś
3374 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-09-06 do dziś
3452 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-09-06 do dziś
3574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-09-06 do dziś
3674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-06 do dziś
3780 42 Z POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-09-06 do dziś
3892 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2001-09-06 do dziś
3992 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2001-09-06 do dziś
4092 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2001-09-06 do dziś
4192 71 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2001-09-06 do dziś
4292 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-06 do dziś
4352 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-09-06 do dziś
4451 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-09-06 do dziś
4555 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2001-09-06 do dziś
4655 30 A RESTAURACJE2001-09-06 do dziś
4760 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 11.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-04-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003. -31.12.2003. data złożenia 22.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-03-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-03-26 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów