TAMMERNEON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000040596
Numer REGON: 750452632
Numer NIP: 8371004002
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515883/23/356]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 750452632 NIP 83710040022012-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMMERNEON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 541502001-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CIECHOCIŃSKA nr domu 26 kod pocztowy 02-924 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.1995 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KALISKA 5, 99-400 ŁOWICZ, REP. NR A-1762/95 AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI; 13.08.2001 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KALISKA 5, 99-400 ŁOWICZ, REP. NR A-4214/2001, ZMIANA PAR. 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI;2001-09-18 do dziś
219.01.2004 R., REP. NR 823/2004, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA,00-543 WARSZAWA UL. MOKOTOWSKA 52 M. 3, ZMIENIONO: §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; USUNIĘTO: §§ 24, 25, 26, 27, 282004-05-12 do dziś
330.11.2006 R., KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JANECZKO NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 02-567 WARSZAWA, UL. SANDOMIERSKA 23 M. 18, REP. A NR 7696/2006; ZMIANA PAR. 19 UMOWY SPÓŁKI.2006-12-20 do dziś
430.06.2011 R., REP. A NR 3375/2011, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JANECZKO NOTARIUSZ GRAŻYNA WÓJCIK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 02-567 WARSZAWA, UL. SANDOMIERSKA 23 M.18 -WYKREŚLENIE W CAŁOŚCI TREŚCI § 7 UST. 1 I WPISANIE W TO MIEJSCE NOWEJ TREŚCI § 7 UST. 1 -WYKREŚLENIE W CAŁOŚCI TREŚCI § 19 UST. 4 I WPISANIE W TO MIEJSCE NOWEJ TREŚCI § 19 UST. 42011-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOY TAMWARE AB YRITTAJANKULMAS, 33710 TAMPERE FINLANDIA2016-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-09-26 do dziś
2
2. ImionaTAMMERNEON OY YRITTAJANKULMA 5, 33710 TAMPERE FINLAND2001-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2001-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-07-22 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-07-22 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-07-22 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-07-22 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-07-22 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-07-22 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-22 do dziś
845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-07-22 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-07-22 do dziś
1027 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2023-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 25.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012005-05-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-12 do dziś
4data złożenia 17.09.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-11-07 do dziś
5data złożenia 19.02.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-02-22 do dziś
6data złożenia 13.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-26 do dziś
7data złożenia 19.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-04 do dziś
8data złożenia 16.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
9data złożenia 07.11.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-11-20 do dziś
10data złożenia 13.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
11data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
12data złożenia 26.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
14data złożenia 15.11.2021 okres OD 04.11.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
15data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 04.11.20202021-11-15 do dziś
16data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-15 do dziś
17data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-15 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
19data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-11-07 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-02-22 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-26 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-01-04 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-11-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-11-07 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-02-22 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-26 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-01-04 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-11-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ TAMMERNEON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 04.11.2020 R., REP. A NR 4150/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA GAŁWIACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 04.11.20202020-12-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2020-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLEWANDOWSKI2020-12-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JACEK2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ TAMMERNEON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 04.11.2020 R., REP. A NR 4150/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA GAŁWIACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 04.11.20202020-12-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów