„ARTAL INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000040439
Numer REGON: 017197682
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-02-15
Sygnatura akt[RDF/277114/21/603]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017197682 NIP 52131278792007-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTAL INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 290042001-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARILNY -SPORZĄDZONY W K.N. W DNIU 14.08.1991 REP. A-2403/91, PRZED NOTARIUSZEM HANNĄ KACPRZAK-ZAKRZEWSKĄ. AKT NOT. W K.N. M.MORELOWSKA-MAMIŃSKA -01.12.2000 ZM. PAR. 4 LIT I TEKST JEDNOLITY - REP. A NR 5380/2000 AKT NOT. W K.N. MARZENNA WYRZYKOWSKA -10.05.2001 ZMIANA PAR. 6.1, PAR. 6.3 -REP. A NR 2169/20012001-09-03 do dziś
212.07.2002 R. REP. A-4027/2002 NOTARIUSZ MARZENA WYRZYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §42002-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONTEK2001-09-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2001-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.232 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 616.000 PLN2001-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego616000 PLN2001-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1606000 PLN2001-09-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONTEK2001-09-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2001-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-09-03 do dziś
274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-09-03 do dziś
374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-09-03 do dziś
474 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-09-03 do dziś
572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-08-21 do dziś
672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-08-21 do dziś
772 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-08-21 do dziś
863 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-08-21 do dziś
963 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-08-21 do dziś
1070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-08-21 do dziś
1174 40 Z REKLAMA2002-08-21 do dziś
1265 21 Z LEASING FINANSOWY2002-08-21 do dziś
1365 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2002-08-21 do dziś
1465 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-08-21 do dziś
1567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-08-21 do dziś
1674 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-08-21 do dziś
1774 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-08-21 do dziś
1872 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-08-21 do dziś
1972 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.03.2001 -28.02.2002 data złożenia 25.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.03.2001 -28.02.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2001 -28.02.20022003-04-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.03.2002 -28.02.2003 data złożenia 02.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.03.2002 -28.02.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2002 -28.02.20032003-12-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.03.2003 -29.02.2004 data złożenia 10.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.03.2003 -29.02.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2003 -29.02.20042004-09-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.03.2004-28.02.2005 data złożenia 27.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.03.2004-28.02.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2004-28.02.20052005-06-03 do dziś
5data złożenia 05.06.2006 okres 01.03.2005 -28.02.20062006-06-12 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres 01.03.2006 -28.02.20072007-06-21 do dziś
7data złożenia 11.10.2011 okres 01.03.2010 -28.02.20112011-11-03 do dziś
8data złożenia 11.10.2011 okres 01.03.2007 -29.02.20082011-11-03 do dziś
9data złożenia 11.10.2011 okres 01.03.2008 -28.02.20092011-11-03 do dziś
10data złożenia 11.10.2011 okres 01.03.2009 -28.02.20102011-11-03 do dziś
11data złożenia 03.09.2012 okres 01.03.2011 - 29.02.20122012-09-26 do dziś
12data złożenia 09.09.2013 okres 01.03.2012 - 28.02.20132013-10-15 do dziś
13data złożenia 10.09.2014 okres OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-11-04 do dziś
14data złożenia 11.09.2015 okres OD 01.03.2014 DO 28.02.20152015-10-09 do dziś
15data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-25 do dziś
16data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-29 do dziś
17data złożenia 15.02.2021 okres OD 01.03.2017 DO 28.02.20182021-02-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2005 -28.02.20062006-06-12 do dziś
201.03.2006 -28.02.20072007-06-21 do dziś
301.03.2010 -28.02.20112011-11-03 do dziś
401.03.2007 -29.02.20082011-11-03 do dziś
501.03.2008 -28.02.20092011-11-03 do dziś
601.03.2009 -28.02.20102011-11-03 do dziś
701.03.2011 - 29.02.20122012-09-26 do dziś
801.03.2012 - 28.02.20132013-10-15 do dziś
9OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-11-04 do dziś
10OD 01.03.2014 DO 28.02.20152015-10-09 do dziś
11OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-25 do dziś
12OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-29 do dziś
13OD 01.03.2017 DO 28.02.20182021-02-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2005 -28.02.20062006-06-12 do dziś
201.03.2006 -28.02.20072007-06-21 do dziś
301.03.2010 -28.02.20112011-11-03 do dziś
401.03.2007 -29.02.20082011-11-03 do dziś
501.03.2008 -28.02.20092011-11-03 do dziś
601.03.2009 -28.02.20102011-11-03 do dziś
701.03.2011 - 29.02.20122012-09-26 do dziś
801.03.2012 - 28.02.20132013-10-15 do dziś
9OD 01.03.2013 DO 28.02.20142014-11-04 do dziś
10OD 01.03.2014 DO 28.02.20152015-10-09 do dziś
11OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-11-25 do dziś
12OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-29 do dziś
13OD 01.03.2017 DO 28.02.20182021-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów