FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOBAJ” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000040286
Numer REGON: 590701263
Numer NIP: 7721908153
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-04-24
Sygnatura akt[RDF/483077/23/554]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOBAJ” SPÓŁKA JAWNA2001-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2001-09-03 do dziś
2. Adresulica DOBRA nr. domu 15 miejscowość RADOMSKO kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2001-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 03.03.1999 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 01.03.2001 R. W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ NA MOCY ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2001-09-03 do dziś
218.07.2006 R. -ZMIENIONO § 22006-08-22 do dziś
331.07.2007 R. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO TREŚĆ § 2 UMOWY SPÓŁKI2007-08-16 do dziś
4ANEKSEM Z DNIA 27 LUTEGO 2008 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 3UMOWY SPÓŁKI.2008-05-12 do dziś
5ANEKSEM Z DNIA 04.03.2009 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY.2009-04-21 do dziś
6ANEKSEM Z DNIA 15.11.2011 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2011-11-30 do dziś
726.05.2014 R. W § 2 UMOWY SPÓŁKI DODAJE SIĘ PKT. 24 - 28.2014-07-08 do dziś
810.03.2015 R. ZMIENIONO § 22015-05-28 do dziś
925.03.2016 R. ZMIANA § 1, § 3, § 6 I § 12 UMOWY SPÓŁKI.2016-06-13 do dziś
1031.05.2021 R. - ZMIENIONO §§ 1, 3, 12, 22.2021-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBAJ2001-09-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA2001-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBAJ2001-09-03 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2001-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZAWIERANIA UMÓW UPOWAŻNIENI SĄ CO NAJMNIEJ DWAJ WSPÓLNICY ŁACZNIE.2016-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBAJ2001-09-03 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2001-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBAJ2001-09-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA2001-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-07-08 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-07-08 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-05-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-05-28 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-28 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-05-28 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-05-28 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 03.09.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 29.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 03.09.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
5data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
6data złożenia 01.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
7data złożenia 26.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
8data złożenia 12.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
9data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
10data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
11data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
12data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
13data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
14data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
15data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
16data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 03.09.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-17 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów