SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W TRZEBNICY

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000040200
Numer REGON: 000493126
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-12-01
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/20150/22/728]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000493126 NIP 91500040792015-11-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W TRZEBNICY2001-08-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze NS REJ S-4182001-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina TRZEBNICA miejscowość TRZEBNICA2001-08-31 do dziś
2. Adresulica OBORNICKA nr domu 1 kod pocztowy 55-100 poczta TRZEBNICA 2001-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.06.1995 R. UCHWAŁĄ ZPCZ UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU. 24.06.1997 R. UCHWAŁĄ ZPCZ ZMIENIONO PAR.: 7, 8, 19, 22, 36, 72 I PAR. 75 STATUTU 01.06.1999 R. UCHWAŁĄ ZPCZ ZMIENIONO PAR. : 7, 8 I PAR. 77 STATUTU 15.06.2000 R. UCHWAŁĄ ZPCZ ZMIENIONO PAR.: 2, 9, 58, 59, 79, 82, 83 I PAR. 87 STATUTU2001-08-31 do dziś
2W DNIU 23.06.2003 R. UCHWAŁĄ NR 9 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU ORAZ UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2003-08-21 do dziś
3W DNIU 29.06.2004 R. UCHWAŁĄ NR 10 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO STATUT POPRZEZ DODANIE PAR. 47 UST. 1 PKT 20 LIT. K ORAZ ZMIENIONO PAR. 172 PKT 5.2004-07-29 do dziś
405.06.2006 R. -ZMIANA STATUTU, UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2006-08-22 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 1/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W TRZEBNICY Z DNIA 29.11.2007 R. UCHWALONO ZMINĘ W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W TRZERBNICY W TEN SPOSÓB, ŻE UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-04-15 do dziś
6W DNIU 01.07.2010 R. DOKONANO ZMIANY STATUTU W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: DODANO: § 14 UST. 11, § 59 UST. 1 PKT 27, § 176 UST. 1 LIT. C I D, ZMIENIONO: § 40 PKT 4, § 57 PKT 3, § 189 PKT 2, § 189 PKT 3.2010-09-02 do dziś
704.07.2012 R., ZMIENIONO: § 51 UST. 13, 14B I 14C, § 57 UST. 3, § 64 UST. 2 ORAZ § 65 UST. 3 STATUTU.2012-10-26 do dziś
824.06.2013 R., - ZMIENIONO: §37 UST.1 ORAZ §64 UST.2 STATUTU.2013-07-26 do dziś
925.06.2014 R. - ZMIENIONO § 37 PKT. 1 STATUTU2014-07-25 do dziś
10UCHWAŁAMI NR 5A, 5B I 5C WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 15,16,17.06.2015 R. ZMIENIONO § 34 STATUTU.2015-11-24 do dziś
1113.06.2018 R. - NADANO NOWĄ TREŚĆ STATUTOWI SPÓŁDZIELNI.2018-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWARZNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAHALIK2001-08-31 do dziś
2. ImionaIRENA JADWIGA2001-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-08-31 do dziś
21. NazwiskoBŁAŚ2001-08-31 do dziś
2. ImionaMARIAN MICHAŁ2001-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-08-31 do dziś
31. NazwiskoŁOPOSZKO2001-08-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2001-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2018-10-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ HUBERT2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSICZEK2018-10-30 do dziś
2. ImionaMONIKA2018-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACUKOWICZ2015-10-06 do dziś
2. ImionaHENRYK TADEUSZ2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAKOWSKI2015-10-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYKIER2015-10-06 do dziś
2. ImionaIRENA ANTONINA2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2015-10-06 do dziś
2. ImionaIWONA ELŻBIETA2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZ2015-10-06 do dziś
2. ImionaJADWIGA2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARNAWSKA2015-10-06 do dziś
2. ImionaIWONA2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSZOŁEK2015-10-06 do dziś
2. ImionaKAROL2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-26 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 25.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-10 do dziś
5data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
6data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
7data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
8data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
9data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
11data złożenia 01.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-07-26 do dziś
13data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
15data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
16data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
20data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
21data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-26 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów