SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMATOR” W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000040086
Numer REGON: 030131859
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/14048/22/791]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0301318592001-08-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMATOR” W BIAŁEJ PODLASKIEJ2001-08-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ, WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 3732001-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2001-08-31 do dziś
2. Adresulica OKOPOWA nr domu 18F nr lokalu 34 kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA 2001-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.06.1995 R.2001-08-31 do dziś
210.06.2003 R.- TEKST JEDNOLITY2003-12-08 do dziś
321.06.2006 R. TEKST JEDNOLITY2006-09-15 do dziś
428.11.2007 R. -§ 5, § 6, § 9, § 14, § 17, § 18, § 21 UST. 1 PKT1 -SKREŚLONO, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27 -SKREŚLONO, § 28 UST. 5-SKREŚLONO, § 29, § 33, § 35, § 37, § 42, § 50, § 51, § 53 ZE ZNACZKIEM 1, § 56, § 57, § 57 ZE ZNACZKIEM 1- SKREŚLONO, § 57 ZE ZNACZKIEM § 2, § 57 ZE ZNACZKIEM § 3, § 60 ZE ZNACZKIEM 1, § 62, § 63, § 64, § 66, § 68 ZE ZNACZKIEM 3, § 70, § 70 ZE ZNACZKIEM 1, § 72, § 73, § 74 ZE ZNACZKIEM 1 -§ 74 ZE ZNACZKIEM 10, § 75, § 75 ZE ZNACZKIEM 1, § 76, § 77, § 77 ZE ZNACZKIEM 1 -SKREŚLONO, § 78, § 79, § 80, § 80 ZE ZNACZKIEM 1, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 88, § 89, § 90, § 91, § 94, § 96, § 97, § 101, § 102-105 SKREŚLONO.2009-01-06 do dziś
512.06.2017 R. ZMIENIONO: § 5 UST. 5, § 75 ZE ZNACZ. 1, § 80 UST. 3, § 97 STATUTU.2017-07-18 do dziś
607.05.2018R. - UCHWAŁĄ NR 9/2018 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMATOR” W BIAŁEJ PODLASKIEJ.2018-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2006-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRUTA2017-07-18 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW EDMUND2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-18 do dziś
21. NazwiskoLESIUK2004-08-20 do dziś
2. ImionaRENATA2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA ZARZĄDU2004-08-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-20 do dziś
31. NazwiskoPIETRUK2001-08-31 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW CZESŁAW2001-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORSZEŃ2022-07-06 do dziś
2. ImionaANNA2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKA2022-07-06 do dziś
2. ImionaANNA2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDACEWICZ2019-07-19 do dziś
2. ImionaMARTA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIESZCZUK2019-07-19 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASZUK2019-07-19 do dziś
2. ImionaWIKTOR2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-07-18 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R. data złożenia 07.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-12-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 11.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 11.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-09 do dziś
4data złożenia 07.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
5data złożenia 29.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-06 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
9data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
10data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
11data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
13data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
16data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
18data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
19data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-12-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-09 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-06 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów