„HERSZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000039982
Numer REGON: 017164777
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2010-07-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/20668/10/755]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017164777 NIP 11322824442010-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERSZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 627342001-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-01-19 do dziś
2. Adresulica SIENNICKA nr domu 29 nr lokalu 307 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 04-394 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-08-31 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica MAŁOWIEJSKA nr domu 52 kod pocztowy 04-962 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2000 R. SPORZĄDZONY PRZED TERESĄ JANECZKO NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, KANCELARII NOTARIALNEJ W LOKALU 18 BUDYNKU 2 PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 23 REP. A-6588/2000 R. ZMIANY:I POSTANOWIENIA OGÓLNE PAR. 2, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25 I PAR. 26. AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.07.2001 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ KAŁOWSKĄ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. MOKOTOWSKA 52 M. 3 REP. A -3716/20012001-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2004-02-05 do dziś
2. ImionaHANNA DANUTA2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4.137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.068.500,002004-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000 PLN2001-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12064500,00 PLN2002-02-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2001-08-31 do dziś
2. ImionaHANNA DANUTA2001-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSZYMCZAK2002-02-04 do dziś
2. ImionaHENRYK ANDRZEJ2002-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-02-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2001-08-31 do dziś
231 61 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-31 do dziś
331 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-08-31 do dziś
431 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-31 do dziś
545 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2001-08-31 do dziś
645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-08-31 do dziś
745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2001-08-31 do dziś
845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-08-31 do dziś
945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2001-08-31 do dziś
1045 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2001-08-31 do dziś
1145 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2001-08-31 do dziś
1229 40 A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-08-31 do dziś
1345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2001-08-31 do dziś
1445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2001-08-31 do dziś
1545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2001-08-31 do dziś
1645 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2001-08-31 do dziś
1745 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-08-31 do dziś
1845 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-08-31 do dziś
1951 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-08-31 do dziś
2051 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2001-08-31 do dziś
2151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-08-31 do dziś
2251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-08-31 do dziś
2329 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2001-08-31 do dziś
2452 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-08-31 do dziś
2552 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-31 do dziś
2652 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-08-31 do dziś
2752 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2001-08-31 do dziś
2852 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-08-31 do dziś
2952 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2001-08-31 do dziś
3070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-08-31 do dziś
3170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-08-31 do dziś
3270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-08-31 do dziś
3372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-08-31 do dziś
3429 71 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2001-08-31 do dziś
3574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-08-31 do dziś
3674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-08-31 do dziś
3774 40 Z REKLAMA2001-08-31 do dziś
3880 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-08-31 do dziś
3990 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2001-08-31 do dziś
4031 10 A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-08-31 do dziś
4131 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2001-08-31 do dziś
4231 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-08-31 do dziś
4331 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2001-08-31 do dziś
4431 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 29.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-07-15 do dziś
3data złożenia 26.04.2006 okres 01.01.2001 -31.12.20012006-05-16 do dziś
4data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
5data złożenia 20.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
6data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 -31.12.20012006-05-16 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-16 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów