SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000039909
Numer REGON: 001391801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-08-18
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/30987/22/313]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001391801 NIP 53213045972011-09-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”2001-08-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 24232001-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość OTWOCK2001-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość OTWOCK ulica STASZICA nr domu 27 nr lokalu 40 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK kraj POLSKA 2014-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.02.1997 R.2001-08-31 do dziś
224.06.2003 R.ZMIANA PAR. 8 UST. 2, PAR. 80 STATUTU2004-01-16 do dziś
324.06.2003 R. PAR.: 1, 3, 4, 19-52, 55 ZE ZMIANĄ KOLEJNOŚCI NUMERÓW OD PAR. 55 14.06.2004 R., ZM. PAR. 42004-10-29 do dziś
414.05.2008 -PAR. 4 UST. 1 PKT 1, PAR. 4 UST. 1 PKT 6; PAR. 5 UST. 2 PKT 4, PAR. 5 UST. 3 PKT 1, PAR. 5 UST. 3 PKT 3, PAR. 6 UST. 2; PAR. 7 UST. 1, PAR. 7 UST. 3, PAR. 7 UST. 4, PAR. 9 PKT 6, PAR. 9 PKT 10, PAR. 9 PKT 12, PAR. 19 UST. 1, PAR. 19 UST. 2, PAR. 19 UST. 3, PAR. 19 UST. 4, PAR. 19 UST. 5; PARAGRAFY: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; PAR. 33 UST. 1; PAR. 33 UST. 2; PAR. 33 UST. 3, PAR. 38, PAR. 50 UST. 3, PAR. 51 UST. 1, PAR. 51 UST. 2, PAR. 51 UST. 3, PAR. 572009-11-25 do dziś
59 CZERWCA 2011 R. -UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2011-09-21 do dziś
608.12.2016R. - ZMIANA - NOWE BRZMIENIE STATUTU.2017-03-27 do dziś
717.05.2018R. ZMIENIONO: PAR. 6, PAR.7 UST.1 I 3, PAR.8 UST. 1, Z PAR.10 WYKREŚLA SIĘ PKT 1, PAR.11 WYKREŚLA SIĘ, ZMIANA PAR. 13, ZMIANA PAR.14, WYKREŚLONO PAR. OD 15 DO 18, ZMIANA PAR.22 UST.1, ZMIANA PAR.24 UST.2, ZMIANA PAR.39, ZMIANA PAR.52 UST. 1, ZMIANA PAR. 57 UST. 1, W PAR.62UST. 1 WYKREŚLA SIĘ PKT 8, ZMIANA PAR.75 STATUTU.2018-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSPASÓWKA2022-08-18 do dziś
2. ImionaADAM2022-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-18 do dziś
21. NazwiskoKOZIEREWICZ2022-08-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-18 do dziś
31. NazwiskoCEPIAK2001-08-31 do dziś
2. ImionaADAM2001-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-08-31 do dziś
41. NazwiskoMARTON GRZĄDZIELA2001-08-31 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2001-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOCOŃ MINAKOWSKA2017-09-26 do dziś
2. ImionaANNA FRANCISZKA2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZECHA2016-11-17 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIADERNY2016-11-17 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROGULEC2016-11-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIENIAK2016-11-17 do dziś
2. ImionaMARZENNA ANNA2016-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 01.10.2003 1. okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 01.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2004-01-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 26.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-10-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-04 do dziś
4data złożenia 20.07.2006 okres ZA 2005 R.2006-09-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2007 okres 20062007-08-30 do dziś
6data złożenia 27.07.2009 okres 2008 R.2009-08-24 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 2009 R.2010-07-23 do dziś
8data złożenia 01.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
9data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
10data złożenia 06.09.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-10 do dziś
11data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
12data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
13data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
14data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
15data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
18data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
19data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R.2004-01-16 do dziś
2ZA 2005 R.2006-09-19 do dziś
320062007-08-30 do dziś
42008 R.2009-08-24 do dziś
52009 R.2010-07-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2004-01-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2004-01-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-10-29 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-04 do dziś
5ZA 2005 R.2006-09-19 do dziś
620062007-08-30 do dziś
72008 R.2009-08-24 do dziś
82009 R.2010-07-23 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
1101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-27 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów