AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000039888
Numer REGON: 790333072
Numer NIP: 8441806179
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2022-04-11
Sygnatura akt[RDF/375902/22/518]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 790333072 NIP 84418061792007-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-08 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr. w rejestrze 11402001-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWALSKI gmina SUWAŁKI miejscowość DUBOWO DRUGIE2020-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość DUBOWO DRUGIE nr domu 35 kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2020-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 15 GRUDNIA 1997 R. PRZED NOTARIUSZEM BOŻENNĄ BIEŃCZYK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SUWAŁKACH, REPERTORIUM A NR 12383/1997. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA PROTOKOŁEM NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22 MAJA 2001 R., SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZA BOŻENNĘ BIEŃCZYK, PORWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SUWAŁKACH, REPERTORIUM A NR 2721/2001. ZMIANA PARAGRAFU 6, DODANO W PARAGRAFIE 31 UST 2 I 3.2001-08-30 do dziś
220.10.2005 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A 8155/2005 ZMIENIONO § 192005-11-22 do dziś
305.07.2006 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A 4496/2006 ZMIENIONO § 3, § 6, § 8, § 9, § 172006-08-31 do dziś
430.03.2007 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A 2004/2007 W § 6 DODANO PKT 272007-04-11 do dziś
521.12.2009 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 11852/2009 ZMIENIONO § 62010-01-20 do dziś
608.11.2012 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 8022/2012 W § 6 DODANO PKT 57-662012-11-27 do dziś
721.10. 2013 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 7308/2013 ZMIENIONO § 62013-11-05 do dziś
804.03.2020 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 2353/2020 ZMIENIONO § 2, § 32020-04-08 do dziś
914.05.2021 R. W KN EWY JOANNY CUBAŁA-CHAŁUPCZAK W WARSZWIE, REP. A NR 9432/2021 ZMIENIONO § 1, § 7, § 8, § 10, § 12, § 14, § 16, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-06-11 do dziś
1031.12.2021 R. W KN PATRYCJI KONOŃCZUK W WARSZAWIE, REP. A NR 7599/2021 ZMIENIONO § 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKIEWICZ2001-08-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały131 (STO TRZYDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.000 (STO TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKIEWICZ2001-08-30 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY PO 1000 ZŁOTYCH KAŻDY O LĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁOTYCH2001-08-30 do dziś
109 (STO DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 109.000 (STO DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego240000,00 ZŁ2021-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2005-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKIEWICZ2004-10-12 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2004-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKIEWICZ2001-08-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2010-01-20 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-20 do dziś
323 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2010-01-20 do dziś
427 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-01-20 do dziś
527 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2010-01-20 do dziś
628 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2010-01-20 do dziś
731 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-01-20 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-20 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-20 do dziś
1027 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2020-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 31.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 26.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-06-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 18.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-07-06 do dziś
5data złożenia 02.05.2006 okres 2005 ROK2006-05-04 do dziś
6data złożenia 23.02.2007 okres 2006 ROK2007-05-31 do dziś
7data złożenia 09.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-25 do dziś
8data złożenia 22.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-26 do dziś
9data złożenia 23.03.2011 okres 2010 ROK2011-03-29 do dziś
10data złożenia 31.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-07 do dziś
11data złożenia 22.03.2011 okres 01.01.2011-31.12.20112012-03-28 do dziś
12data złożenia 27.03.2013 okres 2012 ROK2013-04-04 do dziś
13data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
14data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
15data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
16data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
17data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
18data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
19data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
20data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
21data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
22data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
23data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
24data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
25data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
26data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
27data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
28data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
29data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-05-04 do dziś
22006 ROK2007-05-31 do dziś
32007 ROK2008-04-25 do dziś
42008 ROK2009-06-26 do dziś
52010 ROK2011-03-29 do dziś
62009 ROK2010-04-07 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-03-28 do dziś
82012 ROK2013-04-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
24OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
25OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-06-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-06 do dziś
52005 ROK2006-05-04 do dziś
62006 ROK2007-05-31 do dziś
72007 ROK2008-04-25 do dziś
82008 ROK2009-06-26 do dziś
92010 ROK2011-03-29 do dziś
102009 ROK2010-04-07 do dziś
1101.01.2011-31.12.20112012-03-28 do dziś
122012 ROK2013-04-04 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
15OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
16OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
17OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
18OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
19OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
20OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
21OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
22OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
23OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
24OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
25OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
26OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
27OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
28OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
29OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-06-07 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-06 do dziś
52005 ROK2006-05-04 do dziś
62006 ROK2007-05-31 do dziś
72007 ROK2008-04-25 do dziś
82008 ROK2009-06-26 do dziś
92010 ROK2011-03-29 do dziś
102009 ROK2010-04-07 do dziś
1101.01.2011-31.12.20112012-03-28 do dziś
122012 ROK2013-04-04 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
15OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
16OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
17OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
18OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
19OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
20OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
21OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
22OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
23OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
24OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
25OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
26OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
27OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
28OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
29OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2006-08-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE W TEN SPOSÓB, ŻE CAŁY MAJĄTEK SPÓŁKI „AQUAEL -BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) ZOSTAŁ PRZENIESIONY NA SPÓŁKĘ „AQUAEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAŁA WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.07.2006 R., REP. A 4496/20062006-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów