SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GWAREK” W WOŁOMINIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000039504
Numer REGON: 012752653
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-01-03
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/56123/22/415]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0127526532001-08-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GWAREK” W WOŁOMINIE2008-07-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS2001-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2001-08-31 do dziś
2. Adresulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 64 nr lokalu 1 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN 2001-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.09.1997 R.2001-08-31 do dziś
2UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 1/2002 Z DNIA 27.11.2002 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2003-03-11 do dziś
312.06.2003 R. ZMIANA STATUTU ZMIENIONE PAR: 3, 4, 5, 9, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-11-24 do dziś
412.06.2006 R. ZMIANY PARAGRAFÓW: 4 UST. 2, 6 UST. 1, 6 UST. 2 PKT 9, 6 UST. 2 PKT 10, 7 UST. 3, 7 UST. 7-12, 9 UST. 4, 21 UST. 5, 21 UST. 7, 24 UST. 4, 25 UST. 1, 26 UST. 1, 26 UST. 3, 31 UST. 1 PKT 1-5, 31 UST. 2, 32 UST. 1 PKT 5, 32 UST. 3, 34 UST. 1, 35 UST. 1, 37 UST. 3, 37 UST. 4, 43 UST. 2, 44 UST. 1 PKT 2, 44 UST. 3, 52 UST. 1, 52 UST. 2, 55 UST. 5, 56 UST. 1 PKT 2 PPKT D), 60 UST. 4, 62 PKT 8, 71, 72; SKREŚLONO: UST. 1 PAR. 24, DODANO: PAR. 73 I 74.2006-08-24 do dziś
58.05.2008 R.USTALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU W CAŁOŚCI2008-07-11 do dziś
6W DNIACH 27.05.2010 R. I 07.06.2010 R. WALNE ZGROMADZENIE UCHWALIŁO NOWE BRZMIENIE NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW W STATUCIE: PAR. 3 -DODANO UST. 1A; PAR. 7 -UST. 11 ZMIANA W TREŚCI I DODANO UST. 11A; PAR. 8 DODANO UST. 9; PAR. 59 -DODANO PKT 112010-09-08 do dziś
727.05.2014 ROK ZMIANA PAR. 46 PKT. 1, PKT. 7, PKT. 8, PAR. 53 PKT. 12014-08-28 do dziś
820.06.2016R. - ZMIANA STATUTU; PAR. 48 UST. 1; PAR. 53 UST. 1 PKT 15; PAR. 61 UST. 2 PKT 22016-07-20 do dziś
922.06.2017R., ZMIANA: PAR. 48 PKT 10, PAR. 52 UST. 1, PAR. 53 PKT 2A2017-10-19 do dziś
1026.06.2018 R. USUNIĘTO OD § 1 DO § 66. DODANO D § 1 DO § 39.2018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFILIPOWICZ2023-01-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymP.O. PREZES ZARZĄDU2023-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-03 do dziś
21. NazwiskoŚWIERSZCZ2023-01-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymP.O. CZŁONEK ZARZĄDU2023-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-03 do dziś
31. NazwiskoPIANKOWSKI2017-10-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-19 do dziś
41. NazwiskoHARLEJ2011-07-08 do dziś
2. ImionaANTONI2011-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymP.O. PREZES ZARZĄDU2015-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-08 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-08-31 do dziś
61. NazwiskoBUCHELT2001-08-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2001-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJDEL2023-01-03 do dziś
2. ImionaRYSZARD2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERSZCZ2023-01-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AGNIESZKA2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZ2023-01-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARLEJ2023-01-03 do dziś
2. ImionaANTONI2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPOWICZ2023-01-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 29.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012002-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 ROK data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-07-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-08-11 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
6data złożenia 22.06.2007 okres ROK 20062007-07-26 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
8data złożenia 04.08.2010 okres 2009 R.2010-09-08 do dziś
9data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
10data złożenia 22.06.2012 okres 01.01. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
11data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
12data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
13data złożenia 28.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
18data złożenia 28.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-28 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
2ROK 20062007-07-26 do dziś
32009 R.2010-09-08 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
501.01. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
601.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-15 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-25 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
3ROK 20062007-07-26 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-23 do dziś
52009 R.2010-09-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
701.01. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów