SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BLOKI” W GÓRZE ROPCZYCKIEJ

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000039456
Numer REGON: 690567650
Numer NIP: 8181453731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401317/22/376]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP6905676502001-08-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BLOKI” W GÓRZE ROPCZYCKIEJ2001-08-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, SĄD GOSPODARCZY, nr w rejestrze 7772001-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI miejscowość GÓRA ROPCZYCKA2001-08-30 do dziś
2. Adresnr domu 2 A nr lokalu 4 kod pocztowy 39-120 poczta SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 2001-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.07.1998 R.2001-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIENIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2001-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIAJOR2020-10-08 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymOSOBA REPREZENTUJĄCA - CZŁONEK ZARZĄDU2020-10-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-08 do dziś
21. NazwiskoORZECH2017-09-28 do dziś
2. ImionaFELIKS2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-28 do dziś
31. NazwiskoŚWIĘTOŃ2011-03-21 do dziś
2. ImionaHELENA2011-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-21 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-08-30 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-30 do dziś
61. NazwiskoFĄFARA2001-08-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŁBA2017-09-28 do dziś
2. ImionaANETA2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURAS2017-09-28 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZNY2011-03-21 do dziś
2. ImionaTERESA2011-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2011-03-21 do dziś
2. ImionaSTEFAN2011-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELOWSKA2011-03-21 do dziś
2. ImionaZUZANNA2011-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWISZA2011-03-21 do dziś
2. ImionaZOFIA2011-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRULIK2001-08-30 do dziś
2. ImionaALBINA2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 25 PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE BUDYNKÓW ORAZ POMIESZCZEŃ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2001-08-30 do dziś
240 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE OGRZEWANIA MIESZKAŃ2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 -31.12.2000 R.2001-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001, 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001, 01.01.2002 -31.12.2002 R.2004-04-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 27.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-24 do dziś
4data złożenia 23.10.2007 okres 01.01.2004 -31.12.20042007-10-25 do dziś
5data złożenia 23.10.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-10-25 do dziś
6data złożenia 23.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-25 do dziś
7data złożenia 02.02.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-21 do dziś
8data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.20112013-06-26 do dziś
9data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
10data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
11data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-04-03 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-08-30 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2000 R.2001-08-30 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042007-10-25 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052007-10-25 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-10-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-21 do dziś
601.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.20112013-06-26 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-08-30 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2000 R.2001-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001, 01.01.2002 -31.12.2002 R.2004-04-23 do dziś
301.01.2004 -31.12.20042007-10-25 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052007-10-25 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-10-25 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-21 do dziś
701.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 - 31.12.20112013-06-26 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów