SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM . JANA III SOBIESKIEGO

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000039401
Numer REGON: 930066298
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-09-21
Sygnatura akt[RDF/423236/22/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930066298 NIP 89600061412007-06-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO2008-06-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WROCŁAW-FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S 9282001-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. OLESKA nr domu 5 kod pocztowy 51-200 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 20.06.2000 R. ZATWIERDZONO JEDNOLITY TEKST STATUTU2001-09-19 do dziś
225.06.2003 R.; SKREŚLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE PARAGRAFÓW OD NUMERU 1 DO NUMERU 130, NADANO NOWĄ TREŚĆ ZAWARTĄ W PARAGRAFACH OD NUMERU 1 DO NUMERU 149 W BRZMIENIU TEKSTU JEDNOLITEGO. 21.10.2003 R.; ZMIENIONO: § 113 UST. 3 PKT 2, § 139 UST. 2, § 145 UST. 2; DODANO: § 144 UST. 4, 5; USUNIĘTO: § 48 PKT 11.2003-10-29 do dziś
329.11.2007 R., UCHWAŁA NR 2/2007 -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU ZAWARTEJ W § § 1 DO 149 I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU ZAWARTEJ W § § 1 DO 1462008-06-19 do dziś
418.06.2013 R. ZMIENIONY ZOSTAŁ PARAGRAF 39 USTĘP 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2013-09-11 do dziś
5UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 30.05.2019R. ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE JAK W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 5/2019 Z DNIA 30.05.2019R.2020-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA: CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2008-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZAJKA2009-03-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-03-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2009-03-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-26 do dziś
21. NazwiskoSTRUGAŁA2001-09-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2001-09-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-19 do dziś
31. NazwiskoKOWALCZYK2001-09-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2001-09-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-19 do dziś
41. NazwiskoCHMIEL2001-09-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA AGATA2001-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2001-09-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2001-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZEWSKA2017-11-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaILCZYSZYN2017-11-13 do dziś
2. ImionaMARIA MAŁGORZATA2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁTONOWSKI2014-09-18 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICKIEWICZ2017-11-13 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁA2017-11-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAW STANISŁAW2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEGIELSKA2017-11-13 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŁTAROWICZ2017-11-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD WŁODZIMIERZ2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 12.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
5data złożenia 06.06.2006 okres 01.01.2005 R. 31.12.2005 R.2006-06-19 do dziś
6data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-27 do dziś
9data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
11data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
12data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
14data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
15data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
16data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
17data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
18data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
19data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
20data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
21data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. 31.12.2005 R.2006-06-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-27 do dziś
401.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
1201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-04-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
401.01.2005 R. 31.12.2005 R.2006-06-19 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
701.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-27 do dziś
801.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów