SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000038981
Numer REGON: 070472049
Numer NIP: 5490002108
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu114Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/11245/23/580]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0704720492001-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA2007-10-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ nr w rejestrze 24482001-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM2001-08-27 do dziś
2. Adresulica CHEMIKÓW nr domu 1 kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM 2001-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.09.1994, KANCELARIA NOTARIALNA PAWŁA BŁASZCZAKA, WARSZAWA UL. DŁUGA 29, REP.A 17196/94 UCHWAŁĄ NR 13 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 9 MAJA 2001 R. ZMIENIONO W STATUCIE SPÓŁKI ART. 4, ART. 7, ART. 28 UST. 1 PKT 3, ART. 312001-08-27 do dziś
210.05.2002 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 2457/2002 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANINĘ REMBIESĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU ART. 4 ZMIANA ART. 6 ZMIANA ART. 7 ZMIANA ART. 9 ZMIANA ART. 11 DODANO ART. 12 ZMIANA ART. 13 UST. 5 DODANO ART. 19 ZMIANA ART. 20 ZMIANA ART. 22 UST. 2 PKT 9 DODANO ART. 22 UST. 3 DODANO ART. 24 ZMIANA ART. 28 ZMIANA ART. 29 ZMIANA ART. 30 ZMIANA ART. 35 ZMIANA2002-06-17 do dziś
325.04.2003 ROK, AKT NOTARIALNY, REP. A nr3819/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOT, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA I TOMASZ KOT, SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE ZMIANA: ART. 31A UST. 42003-05-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2004 R. REP. A NR 17085/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOTA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE -ZMIENIONO TREŚĆ: ART. 9 UST. 1, ART. 13 UST. 2, ART. 18 UST. 1, ART. 22 UST. 2 PKT 6B, ART. 22 UST. 3, ART. 27 STATUTU, SKREŚLONO: ART. 10, ART. 11 UST. 4 I UST. 5, ART. 17 UST. 2, ART. 24 UST. 5, ART. 28 UST. 3, ART. 36 UST. 2 STATUTU.2005-01-20 do dziś
530.05.2005 R. -REP. A NR 5355/2005 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM KOTEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE -ZMIENIONO: ART. 4, ART. 11, ART. 19 UST. 2, ART. 22 UST. 1, ART. 22 UST. 2, ART. 24 UST. 3, ART. 25 UST. 1, ART. 25 UST. 3, ART. 28 UST. 1 STATUTU; -SKREŚLONO: ART. 22 UST. 3 ORAZ DZIAŁ V W CAŁOŚCI2005-06-14 do dziś
608.06.2006 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ SEBASTYANKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHRZANOWIE, PRZY AL. HENRYKA 25, REP. A 1142/2006, ZMIENIONO: ART. 7, ART. 13 UST. 1, ART. 17 UST. 1, ART. 20 UST. 1, ART. 20 UST. 3, ART. 20 UST. 9, ART. 26. DODANO ART. 11 UST. 4, ART. 20 UST. 10.2006-06-29 do dziś
727.07.2006 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1923/2006, NOTARIUSZ ANDRZEJ SEBASTYANKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHRZANOWIE ZMIENIONO ART. 9 UST. 1 STATUTU2007-01-02 do dziś
825.06.2007 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ ŻUBROWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OŚWIĘCIMIU, REP. A NR 280/2007 -ZMIENIONO ART. 15 ORAZ ART. 32 STATUTU SPÓŁKI2007-08-07 do dziś
910.10.2007 R., REP. A NR 1215/2007 R., NOTARIUSZ KATARZYNA ŻUBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 ZMIENIONO: ART. 1, ART. 92007-10-23 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 CZERWCA 2008 R. REP. A 2809/2008 NOTARIUSZ KATARZYNA ŻUBROWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OŚWIĘCIMIU ZMIENIONO § 7 ORAZ § 17.2008-07-23 do dziś
1110.02.2010 R. -ZMIANA STATUTU W ART. 7, ART. 24 ORAZ ART. 25 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ ŻUBROWSKĄ, Z KAN. NOT. W OŚWIĘCIMIU REP. A NR 464/2010.2010-04-08 do dziś
1217 KWIETNIA 2014 R. - REPERTORIUM A NR 1483/2014, NOTARIUSZ KATARZYNA ŻUBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU - NOWE BRZMIENIE STATUTU.2014-06-06 do dziś
1319.09.2016 REP A NR 3183/2016 NOTARIUSZ KATARZYNA ŻUBROWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU - W ARTYKULE 23 DODANO USTĘP 32016-09-28 do dziś
1406.02.2018R. - ZMIANA STATUTU W ART. 7, ART. 14 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ ŻUBROWSKĄ, Z KAN. NOT. W OŚWIĘCIMIU REP. A NR 392/2018.2018-04-04 do dziś
1527 LISTOPAD 2018 ROK, REP. A 3540/2018 NOTARIUSZ PIOTR ZIĘTAL- KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, NOWA TREŚĆ STATUTU 5 GRUDNIA 2018 ROK, REP. A 9739/2018 NOTARIUSZ EWELINA WACHOWSKA-GIERS- KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ARTYKUŁU 12 STATUTU UCHWALONEGO PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DNIA 27.11.2018 ROKU. REP. A 3540/20182019-02-08 do dziś
1615.10.2019 R. - REPERTORIUM A NR 31090/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA ART. 142019-11-14 do dziś
1724.09.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, REP. A NR 18753/2020, ZMIANA ART. 12, ART.22 STATUTU2020-12-03 do dziś
1826.05.2023 R. -NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM KRASOWSKI MARIUSZ ŻELICHOWSKI S.C. W KIELCACH, REPERTORIUM A NR 9987/2023 -PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2023-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-27 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-08-27 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2019-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego39697500,00 ZŁ2007-01-02 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego39697500,00 ZŁ2007-01-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji13232500002007-10-23 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,03 ZŁ2007-10-23 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego39697500,00 ZŁ2007-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2007-01-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8542500002007-10-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-01-02 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2007-01-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4690000002007-10-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-01-02 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODEJMOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU  ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT  ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I USTANOWIONY PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNOMOCNIK -ŁĄCZNIE, W GRANICACH UMOCOWANIA PEŁNOMOCNIKA. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA2023-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSZA2021-09-22 do dziś
2. ImionaJACEK2021-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-22 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2022-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUILLERMIN2018-04-26 do dziś
2. ImionaLAURENT2018-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARMUZ2011-06-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW BOGUSŁAW2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-10 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2008-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAK2020-05-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-05 do dziś
21. NazwiskoOSKARD2005-06-14 do dziś
2. ImionaROBERT2005-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-14 do dziś
31. NazwiskoGROMEK2019-11-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RYSZARD2019-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-14 do dziś
41. NazwiskoGRODZKI2011-06-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
14. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2001-08-27 do dziś
24. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2001-08-27 do dziś
34. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2002-10-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-23 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-07-23 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-07-23 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-07-23 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-07-23 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-07-23 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-08 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-08 do dziś
966 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2010-04-08 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 10.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-06-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R data złożenia 14.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-05-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
4data złożenia 03.06.2005 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
5data złożenia 16.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
6data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 2007 R.2008-07-23 do dziś
8data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-19 do dziś
10data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
11data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-24 do dziś
12data złożenia 08.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
13data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
14data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
15data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
16data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
17data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
18data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
19data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
20data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
21data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
22data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
23data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
24data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
25data złożenia 14.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
26data złożenia 14.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
42007 R.2008-07-23 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-19 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-04-24 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
23OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-05-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
62007 R.2008-07-23 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-19 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-04-24 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
24OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
25OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-05-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-07 do dziś
62007 R.2008-07-23 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-19 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-06-10 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-04-24 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
24OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
25OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów