BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000038381
Numer REGON: 272163263
Numer NIP: 6271000400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu73Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/8305/21/881]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272163263 NIP 62710004002007-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 108872001-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2001-09-21 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 31 miejscowość CHORZÓW kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2001-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.05.1994 R.NOTARIUSZ HALINA CZAJKA-KRAWIEC, KANC.NOTAR. REP. A 2450 21.05.2001 R. ZMIANA, NOTARIUSZ AGATA KAKOTA-GĄTARZ, KANC.NOTAR. REP. A 1961 02.07.2001 R.NOT.A.ŁAKOTA-GĄTARZ KANC.NOTAR.W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REP. A NR 2540/01 SPROST.UCHW.17/01, 18/01 OBJĘTYCH AKT.NOT. Z 21.05.2001 R. REP. A NR 1961/012001-09-21 do dziś
202.04.2003 R., REP. A NR 1120/2003, NOTARIUSZ ANNA MICHAŁEK-KOBIELUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. ŻOŁNIERSKA 1, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: PAR. 16 I PAR. 192003-04-30 do dziś
328.09.2009 ROK; REPERTORIUM A NR 11278/2009; NOTARIUSZ KRYSTYNA PASZEK; KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE ZMIENIONO: PAR. 6 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.2009-11-05 do dziś
416.01.2014 R., REP. A NR 174/II/2014, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PASZEK I PASZEK W CHORZOWIE, - ZMIENIONO: § 6, § 7, § 8, § 10, § 12, § 16, § 192014-02-28 do dziś
516.01.2015 R. REP. A NR 190/II/2015 NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PASZEK I PASZEK W CHORZOWIE ZMIENIONO: PAR.7, PAR.8, PAR.9, PAR.12, PAR.16, PAR.19, PAR.26 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-17 do dziś
604.10.2017R. REP.A NR 3457/II/2017, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PASZEK I PASZEK S.C. W CHORZOWIE(41-500) PRZY UL. WOLNOŚCI NR 39 LOKAL.9 ZMIENIONO: §7, §8, §9 UST.1, §10, §11, §13, §15 DODANO: §10A, §12 UST.32017-11-23 do dziś
707.02.2019R., REPERTORIUM A NR 434/II/2019, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PASZEK I PASZEK S.C. W CHORZOWIE UL. WOLNOŚCI 39/9 ZMIENIONO TREŚĆ § 7, § 8, § 10, § 13 UST. 3, § 14, § 15 UST. 2, § 16, § 18 DODANO: § 16 A2019-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTADLA2001-09-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ2009-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTADLA2009-11-05 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2009-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000,00 ZŁ2019-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1300000,00 ZŁ2019-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14000,00 PLN2001-09-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI - UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW DO WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ. POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ DO KWOTY 2.000.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. POWYŻEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ORAZ UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2015-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUMIŃSKI2004-03-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDER KAJETAN2004-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-05 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUMANEK2001-09-21 do dziś
2. ImionaJERZY2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2003-04-24 do dziś
2. ImionaMAREK2003-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-24 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIEĆKOWSKI2004-03-05 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2004-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCŁAWEK2018-08-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKA2012-04-26 do dziś
2. ImionaEWA2012-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-26 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2017-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-24 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANDROSZ2018-05-24 do dziś
2. ImionaMONIKA2018-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-24 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaTADLA2001-09-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBORSZCZ2021-04-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-20 do dziś
21. NazwiskoATANIEL2020-04-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KAMILA2020-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-23 do dziś
31. NazwiskoMICHALIK2019-04-04 do dziś
2. ImionaGABRIELA KRYSTYNA2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-04 do dziś
41. NazwiskoTADLA2019-04-04 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-04 do dziś
51. NazwiskoTADLA2019-04-04 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KAROL2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOLNY2015-09-08 do dziś
2. ImionaMONIKA EWA2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-09-08 do dziś
21. NazwiskoWALCZYK2020-04-23 do dziś
2. ImionaMARTYNA GERTRUDA2017-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-06-06 do dziś
31. NazwiskoMRUK2017-06-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ RYSZARD2017-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-06-06 do dziś
41. NazwiskoOPERSKALSKA2018-08-23 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryROKURA SAMOISTNA2018-08-23 do dziś
51. NazwiskoKOTALA2020-04-23 do dziś
2. ImionaADRIANNA2020-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-08-23 do dziś
61. NazwiskoCIEŚLAK2019-04-19 do dziś
2. ImionaMONIKA SYLWIA2019-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-04-19 do dziś
71. NazwiskoSWACZYNA2020-04-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ELŻBIETA2020-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-04-23 do dziś
81. NazwiskoDYMEK2020-10-22 do dziś
2. ImionaKAROLINA2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-22 do dziś
91. NazwiskoMORAWICKI2020-10-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-22 do dziś
101. NazwiskoŚWIERCZEK2021-04-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-04-28 do dziś
111. NazwiskoSIERUGA2021-04-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-04-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-05 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-11-05 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-11-05 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-11-05 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-11-05 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-11-05 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-11-05 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-11-05 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-11-05 do dziś
1033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 06.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię ZA OKRES OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 21.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 17.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-24 do dziś
5data złożenia 12.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
6data złożenia 26.04.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2006 R.2007-05-22 do dziś
7data złożenia 17.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
8data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-14 do dziś
9data złożenia 26.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-31 do dziś
10data złożenia 23.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
11data złożenia 23.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
12data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-08 do dziś
13data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
14data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
15data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
16data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
17data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
18data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
19data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
20data złożenia 09.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2006 R.2007-05-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-31 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
51 STYCZNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2006 R.2007-05-22 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-14 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-03-31 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-08 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-04 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
51 STYCZNIA 2006 R. -31 GRUDNIA 2006 R.2007-05-22 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-04-25 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-14 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-03-31 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-08 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów