INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000038344
Numer REGON: 710495383
Numer NIP: 8211970389
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/532498/23/902]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 710495383 NIP 82119703892010-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY nr w rejestrze 11272001-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. SIEDLCE gmina M. SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2001-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica SOKOŁOWSKA nr domu 161 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2011-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.07.1997 R., NOTARIUSZ ANIELA BOĆKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, REPERTORIUM A 2836/97 AKY NOTARIALNY Z DNIA 14.08.2001 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA TROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, REPERTORIUM, REPERTORIUM A 7236/2001 ZMIANA: PAR. 7, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 19 TEKST JEDNOLITY2001-08-24 do dziś
28.06.2006 R.-NOTARIUSZ MAŁGORZATA TROSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALANA W SIEDLCACH, MAŁGORZATA TROSZKIEWICZ AGNIESZKA SZULEPA, SPÓŁKA CYWILNA, 08-110 SIEDLCE, UL. PIŁSUDSKIEGO 7. NUMER REPERTORIUM 4496/2006 NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW PAR. 8, PAR. 9, PAR. 102006-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABŁOWSKI2001-08-24 do dziś
2. ImionaJÓZEF2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13360 ZŁ2018-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABŁOWSKI2001-08-24 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAN2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20040 ZŁ2013-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMBROŻEJ2018-09-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA AGNIESZKA2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6680 ZŁ2018-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50100,00 ZŁ2006-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI2001-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARĘGA RUŚKOWSKA2013-09-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2013-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABŁOWSKI2001-08-24 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAN2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDU2001-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2001-08-24 do dziś
280 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-08-24 do dziś
373 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2001-08-24 do dziś
473 20 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH2001-08-24 do dziś
573 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI2001-08-24 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-08-24 do dziś
774 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2001-08-24 do dziś
880 1 SZKOLNICTWO PODSTAWOWE2001-08-24 do dziś
980 2 SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE2001-08-24 do dziś
1080 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 11.05.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 R. -31.12.2000 R.2001-08-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 15.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-06-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 data złożenia 26.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.20032004-05-28 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
6data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
7data złożenia 12.03.2010 okres 2009 R.2010-05-13 do dziś
8data złożenia 25.08.2011 okres 20102011-09-19 do dziś
9data złożenia 09.07.2013 okres 20122013-12-14 do dziś
10data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
11data złożenia 13.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-24 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
14data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
16data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
17data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
18data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
19data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
22009 R.2010-05-13 do dziś
320102011-09-19 do dziś
420122013-12-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2000 R. -31.12.2000 R.2001-08-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-06-06 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-09 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
62009 R.2010-05-13 do dziś
720102011-09-19 do dziś
820122013-12-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów