SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ROGOŹNIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000038301
Numer REGON: 000816575
Numer NIP: 7660006604
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2022-05-10
Sygnatura akt[RDF/380073/22/140]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008165752001-09-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ROGOŹNIE2004-01-29 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY PIŁA, nr w rejestrze RSA-1602001-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina ROGOŹNO miejscowość ROGOŹNO2001-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ROGOŹNO ulica OS. PRZEMYSŁAWA II nr domu 7 kod pocztowy 64-610 poczta ROGOŹNO kraj POLSKA 2012-10-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SMROGOZNO.COM.PL2019-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 24.11.1997 R.2001-09-11 do dziś
2STATUT Z DNIA 25.06.2003 R.2004-01-29 do dziś
324.06.2005 R., ZMIENIONO § 6 UST. 1, W § 7 DODANO UST. 5 I 6, ZMIENIONO § 8 UST 1, SKREŚLONO § 9, ZMIENIONO § 13 UST. 3, § 18, DODANO W § 19 UST. 2, W § 19 UST. 2, 3, 4, 5 Z UWAGI NA DODANIE UST. 2 ZMIENIONO NUMERACJĘ, ZMIENIONO § 19 UST. 5 (PO ZMIANIE NUMERACJI), ZMIENIONO § 22 PKT 10, § 23 UST. 3 PKT 2 I 4, § 23 UST. 4, § 25 UST. 1, DODANO W § 25 UST. 5, ZMIENIONO § 33 UST. 1 PKT 18, DODANO W § 33 UST. 1 PKT 21, 22, 23, 24, ZMIENIONO § 33 UST. 2, § 41 UST. 1, § 42 UST. 1, § 43 UST. 2 PKT 1, SKREŚLONO § 43 UST. 3, ZMIENIONO § 44, § 45 UST. 1 I 3, SKREŚLONO W § 45 UST. 4, ZMIENIONO § 46, DODANO W § 48 UST. 6, W § 48 ZMIENIONO NUMERACJĘ Z UST. 6 NA UST. 7, ZMIENIONO § 109 UST. 3, PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2005-09-07 do dziś
429.06.2006 R. -ZMIENIONO § § 4, 10, 16, 18, 20, 31, 32, 33, 40, 41, 47, 48, 61, 71, 82, 84, 88, 92, 96, 109, 110 STATUTU W § 85 SKREŚLONO UST. 1 I 2 STATUTU2006-10-26 do dziś
521.11.2007 R., ZPC SM W ROGOŹNIE ZM.: § 1, § 4-7, § 10, § 12, § 14, § 16, § 18, § 19, TYT. ROZDZ. II, § 20-28, Z WYŁĄCZENIEM § 25 UST. 1, DOD. § 29-34: § 29 OZN. JAKO 35, § 30 OZN. JAKO 36 ZE ZM., DOD. § 37, § 31 OZN. JAKO 38 ZE ZM., § 32 OZN. JAKO 39 ZE ZM., § 33 OZN. JAKO 40 ZE ZM., § 34 OZN. JAKO 41 ZE ZM., § 35 OZN. JAKO 42 ZE ZM., DOT. § 36, 37 SKREŚLA SIĘ, § 38 OZN. JAKO 43 ZE ZM., § 39 OZN. JAKO 44 ZE ZM., § 40 OZN. JAKO 45 ZE ZM., § 41 OZN. JAKO 46 ZE ZM., § 42 OZN. JAKO 47 ZE ZM., § 43 OZN. JAKO 48 ZE ZM., § 44 OZN. JAKO 49, § 45 OZN. JAKO 50 ZE ZM., § 46 OZN. JAKO 51, SKREŚLA SIĘ § 47-50, § 51 OZN. JAKO 52, § 52 OZN. JAKO 53, ZE ZM., § 53 OZN. JAKO 54 ZE ZM., § 54-55 OZN. JAKO 55-56, § 56 JAKO 57 ZE ZM., § 57 JAKO 58, § 58 JAKO 59 ZE ZM., DOT. § 59 SKREŚLA SIĘ; ZM. § 60, SKREŚLA SIĘ § 61, ZM. § 62., § 64, § 66, § 68, § 69, § 70, § 72, § 75, § 77, § 78, CZĘŚĆ VI ROZDZ. 3 DOD. § 81-83, DOT. § 81 OZN. JAKO 84 ZE ZM., § 82 OZN. JAKO 85, § 83 OZN. JAKO 86 ZE ZM., § 84 OZN. JAKO § 87 ZE ZM., SKREŚLONO ZAPIS „§ 85 SKREŚLONY”, DOD. § 88, § 86 OZN. JAKO 89, § 87 OZN. JAKO 90 ZE ZM., DOT. § 88 OZN. JAKO 91 ZE ZM., § 89 OZN. JAKO 92 ZE ZM., § 90 OZN. JAKO 93 ZE ZM., § 91 OZN. JAKO 94, § 92 OZN. JAKO 95 ZE ZM., § 93 OZN. JAKO 96 ZE ZM., § 94 OZN. JAKO 97, § 95 OZN. JAKO 98, § 96 OZN. JAKO 99 ZE ZM., ROZDZ. V DOD. § 100, § 97-102 OZN. JAKO 101-106, § 103 OZN. JAKO 107 ZE ZM., § 104 OZN. JAKO 108, § 105 OZN. JAKO 109 ZE ZM., § 106, 107 OZN. JAKO 110, 111, § 108 OZN. JAKO 112 ZE ZM., § 109 OZN. JAKO 113 ZE ZM., § 110 OZN. JAKO 114 ZE ZM., § 111 OZN. JAKO 115 ZE ZM., § 112-115 OZN. JAKO 116-119, § 116 OZN. JAKO 120 ZE ZM., § 117-120 OZN. JAKO 121-124, § 121 OZN. JAKO 125 ZE ZM., § 122 OZN. JAKO 126 ZE ZM., § 123 OZN. JAKO 127 ZE ZM., DOD. CZĘŚĆ X, § 128, CZĘŚĆ X OZN. JAKO XI, § 124 OZN. JAKO 129, § 125 OZN. JAKO 130 ZE ZM., DOD. § 131, § 132, ZM. TYTUŁU CZĘŚCI VI.2008-07-09 do dziś
619.06.2009 R. ZMIENIONO § 25 UST. 1 STATUTU2009-10-20 do dziś
720.05.2011 R., ZMIANA § 4 UST. 2 STATUTU.2012-04-19 do dziś
8UCHWAŁĄ NR 12/2012 Z DNIA 18.06.2012 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROGOŹNIE -ZMIENIONO: ROZDZIAŁ III § 44 PKT 2, PKT 3 I 5 ZOSTAJE WYKREŚLONY ROZDZIAŁ IV § 46 PKT 1, 2, 4 ROZDZIAŁ IV § 47 PKT 1, 2, 3 ROZDZIAŁ IV § 50 PKT 1 ROZDZIAŁ IV § 51 ROZDZIAŁ IX § 132 ZOSTAJE WYKREŚLONY2012-07-31 do dziś
912.06.2015R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW - SKREŚLONO: ROZDZIAŁ I §5 PKT 1 PPKT 2 - DODANO: ROZDZIAŁ III §15 PKT 2 PPKT 4 - ZMIENIONO: CZĘŚĆ V ROZDZIAŁ I §55 PKT 22015-08-12 do dziś
1014.06.2018R. - ZMIENIONO: §2 UST. 1, §4 UST. 1, §5, §6, §7, §8, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §19 UST. 6, §21 UST. 2 PKT 2, §24 UST. 2, §27, §28 UST. 2, §30 UST. 3, §31 PKT 15, §34, §36, §38 UST. 2, §40 UST. 1 I 3, §44 UST. 3, §47 UST. 1, §66 UST. 1, §68 UST. 1, §69, §70, §71, §72 UST. 1, §79, §80, §81, §82, §83, §87 UST. 2-3, §88, §89, §90, §91, §93, §97 UST. 1, §99, §100, §101 UST. 2, §104 UST. 1, §106, §112 UST. 1, §128, - DODANO: W §4 UST. 5, - UCHYLONO: §24 UST. 3, §55, W §56 UST. 1 PKT 4 I UST. 2 I 3, §57, §73-75, W §77 UST. 3, §84, W §85 UST. 2, §92, §103, §117.2018-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY2005-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOSTROWSKI2019-04-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIUSZ2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-26 do dziś
21. NazwiskoGRUSZKA2013-08-22 do dziś
2. ImionaCZESŁAW JAN2013-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-22 do dziś
31. NazwiskoGLIWA2001-09-11 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA DS. EKONOMICZNYCH2001-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUBSTYK2018-10-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2018-10-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIUSZ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIJEWSKA2018-10-12 do dziś
2. ImionaJADWIGA TERESA2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORZAŃSKI2015-08-12 do dziś
2. ImionaBARTOSZ RYSZARD2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICKI2015-08-12 do dziś
2. ImionaROMAN FRANCISZEK2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2012-07-31 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2012-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
14. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ROZCIĄGA SIĘ NA: KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, PODEJMOWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI. DYSPONOWANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA WSZYSTKICH RACHUNKACH BANKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROGOŹNIE, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI. ZAWIERANIE UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI I PRZENOSZENIA ICH WŁASNOŚCI NA JEJ CZŁONKÓW. NABYWANIE I ZBYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W FORMIE ODPŁATNEJ LUB NIEODPŁATNEJ NIERUCHOMOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH, SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKALU, ZA CENĘ I ZA ZGODĄ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW SPÓŁDZIELNI. ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, ZAPŁATĘ CENY NABYCIA, WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY W POSIADANIE NABYWCY, PODDANIE SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI W MYŚL ART. 777 PAR. 1 PKT 4 LUB 5 KPC CO DO ZAPŁATY CENY SPRZEDAŻY LUB CO DO WYDANIA NIERUCHOMOŚCI. SKŁADANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW PRZED WŁADZAMI, SĄDAMI, URZĘDAMI (W TYM SKARBOWYM), INSTYTUCJAMI I BANKAMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI. DOKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE. PEŁNOMOCNIK CZESŁAW GRUSZKA MOŻE DZIAŁAĆ JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM MAGDALENĄ MARIĄ KINĄ.2010-01-27 do dziś
21. NazwiskoKOWALSKA2013-03-11 do dziś
2. ImionaAGATA EWA2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ROZCIĄGA SIĘ NA: KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, PODEJMOWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, DYSPONOWANIU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA WSZYSTKICH RACHUNKACH BANKOWYCH NALEŻĄCYCH DO SM W ROGOŹNIE ORAZ SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIU UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI I PRZENIESIENIA ICH WŁASNOŚCI NA JEJ CZŁONKÓW, NABYWANIA I ZBYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W FORMIE ODPŁATNEJ LUB NIEODPŁATNEJ (W TYM DO ZAWIERANIA UMÓW PRZEDWSTĘPNYCH, UMÓW ZAMIANY, WARUNKOWYCH UMÓW SPRZEDAŻY I UMÓW PRZENOSZONYCH WŁASNOŚĆ LUB PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO) NIERUCHOMOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH, SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKALU, ZA CENĘ I ZA ZGODĄ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW SPÓŁDZIELNI, DO ZAWIERANIA UMÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, DO ZAPŁATY CENY NABYCIA, DO WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY W POSIADANIE NABYWCY, PODDANIA SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI W MYŚL ART. 777§ 1 PKT 4 LUB 5 KPC CO DO ZAPŁATY CENY SPRZEDAŻY LUB CO DO WYDANIA NIERUCHOMOŚCI, DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW PRZED WŁADZAMI, SĄDAMI, URZĘDAMI (W TYM SKARBOWYMI), INSTYTUCJAMI I BANKAMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI ORAZ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE, A TAKŻE DO REPREZENTOWANIA PRZED WSZELKIMI URZĘDAMI ORAZ DO UZYSKIWANIA WSZELKIEJ DOKUMENTACJI NA CELE BUDOWLANE. PEŁNOMOCNIK AGATA EWA KOWALSKA MOŻE DZIAŁAĆ JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM CZESŁAWEM GRUSZKĄ.2013-03-11 do dziś
31. NazwiskoOLENDERSKI2019-04-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-26 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ROZCIĄGA SIĘ NA: KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, DZIAŁANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROGOŹNIE POLEGAJĄCEGO NA SŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, PODEJMOWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, DYSPONOWANIU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA WSZYSTKICH RACHUNKACH BANKOWYCH NALEŻĄCYCH DO SM W ROGOŹNIE ORAZ SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIU UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI I PRZENIESIENIA ICH WŁASNOŚCI NA JEJ CZŁONKÓW, NABYWANIA I ZBYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI W FORMIE ODPŁATNEJ LUB NIEODPŁATNEJ(W TYM DO ZWIERANIA UMÓW PRZEDWSTĘPNYCH, UMÓW ZMIANY, WARUNKOWYCH UMÓW SPRZEDAŻY I UMÓW PRZENOSZĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO) NIERUCHOMOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH, SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKALU, ZA CENĘ I ZA ZGODĄ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW SPÓŁDZIELNI, DO ZAWIERANIA UMÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, DO ZAPŁATY CENY NABYCIA, DO WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY W POSIADANIE NABYWCY, PODDANIA SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI W MYŚL ART. 777§1 PKT 4 LUB 5 KPC CO DO ZAPŁATY CENY SPRZEDAŻY LUB CO DO WYDANIA NIERUCHOMOŚCI, DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW PRZED WŁADZAMI, SĄDAMI, URZĘDAMI (W TYM SKARBOWYMI),INSTYTUCJAMI I BANKAMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI ORAZ DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE, A TAKŻE DO REPREZENTOWANIA PRZED WSZELKIMI URZĘDAMI ORAZ DO UZYSKIWANIA WSZELKIEJ DOKUMENTACJI NA CELE BUDOWLANE. PEŁNOMOCNIK ANDRZEJ STANISŁAW OLENDERSKI MOŻE DZIAŁAĆ JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM AGATĄ EWĄ KOWALSKĄ.2019-04-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-04-19 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-04-19 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-04-19 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-04-19 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-19 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-19 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-04-19 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-04-19 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 23.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-09-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 05.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-07 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 2005 ROK2006-10-26 do dziś
5data złożenia 05.06.2007 okres 2006 ROK2007-06-26 do dziś
6data złożenia 13.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-25 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres ZA 2008 ROK2009-10-20 do dziś
8data złożenia 07.05.2010 okres ZA 2009 ROK2010-05-17 do dziś
9data złożenia 07.06.2011 okres ZA 2010 ROK2011-06-14 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
12data złożenia 09.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
13data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
14data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
15data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
16data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
17data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
18data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-31 do dziś
19data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
20data złożenia 10.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-10-26 do dziś
22006 ROK2007-06-26 do dziś
32007 ROK2008-06-25 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-10-20 do dziś
5ZA 2009 ROK2010-05-17 do dziś
6ZA 2010 ROK2011-06-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-09-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-07 do dziś
32005 ROK2006-10-26 do dziś
42006 ROK2007-06-26 do dziś
52007 ROK2008-06-25 do dziś
6ZA 2008 ROK2009-10-20 do dziś
7ZA 2009 ROK2010-05-17 do dziś
8ZA 2010 ROK2011-06-14 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-31 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów