FIRMA HANDLOWA „JAGO” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000038011
Numer REGON: 350026280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu71Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[RDF/372227/22/807]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-08-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350026280 NIP 67700117872007-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „JAGO” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2012-05-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 87652001-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNICKI gmina CZERWIONKA-LESZCZYNY miejscowość KSIĄŻENICE2011-12-16 do dziś
2. Adresulica SZEROKA nr domu 7 nr lokalu 8 kod pocztowy 31-053 poczta KRAKÓW 2001-08-23 do dziś
miejscowość KSIĄŻENICE ulica KLIMKA nr domu 74 kod pocztowy 44-213 poczta KSIĄŻENICE kraj POLSKA 2011-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „JAGO” SPÓŁKA AKCYJNA -ODDZIAŁ W WARSZAWIE2009-11-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-11-03 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GOTARDA nr domu 9 kod pocztowy 02-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-11-03 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11.AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 SIERPNIA 1999 R. NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI -KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. SZLAK NR 8; REPERTORIUM A NR 2233/99 2.AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 KWIETNIA 2001 R. NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI -KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. SZLAK NR 8; REPRTORIUM A NR 2752/2001 -ZMIANA PAR. 5 STATUTU 3.AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 MAJA 2001 R. NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI -KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. SZLAK NR 8; REPERTORIUM A NR 3496/2001 -ZMIANA PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 2, PAR. 6 UST. 3, PAR. 6 UST. 4, PAR. 6 UST. 5, PAR. 6 UST.6, ZMIANA NUMERACJI: DOTYCHCZASOWY PAR. 6 UST. 4 OTRZYMUJE OZNACZENIE PAR. 6 UST. 5, DOTYCHCZASOWY PAR. 6 UST. 5 OTRZYMUJE OZNACZENIE PAR. 6 UST. 6, DOTYCHCZASOWY PAR. 6 UST. 6 OTRZYMUJE OZNACZENIE PAR. 6 UST. 7, DOTYCHCZASOWY PAR. 6 UST. 7 OTRZYMUJE OZNACZENIE PAR. 6 UST. 8; ZMIANA PAR. 16 UST. 1, PAR. 16 UST. 32001-08-23 do dziś
220 LISTOPADA 2001 R., REP.A NR 9496/2001 NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRZESZOWICACH PRZY ULICY WALKOWSKIEGO 2 ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 1, PAR. 6 UST. 7, PAR. 9 UST. 1, PAR. 14, PAR. 15 UST. 1, PAR. 16 UST. 1, PAR. 18 UST. 1, PAR. 19 UST. 3, PAR. 21 UST. 2, PAR. 22 UST. 1, PAR. 22 UST. 3, PAR. 30 USUNIĘTY USTĘP: PAR. 9 UST. 2.2002-01-23 do dziś
311.05.2001 R. NR REP. A 3496/2001, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO ZMIANA PAR. 6 UST. 1 STATUTU2002-05-16 do dziś
404.12.2002 R. REP. A NR 10149/2002, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD KAPUSTA ZMIANA PAR. 6 UST. 1 STATUTU2003-04-29 do dziś
517.06.2003 R. REPERTORIUM A NR 5411/2003, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRZESZOWICACH ZMIANA § 22 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2003-08-25 do dziś
621.03.2005 R., REPERTORIUM A NR 3181/2005, ASESOR NOTARIALNY SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ NR 19 ZMIANA CAŁOŚCI STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA PAR. 1-30 I ZASTĄPIENIE GO NOWYMI PAR. 1-262005-04-04 do dziś
711.08.2005 R. REPERTORIUM A NR 3455/2005, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKI-IWAŃCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. ELEKTORALNA 11/7. NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PAR. 6 STATUTU SPÓŁKI.2005-11-29 do dziś
818-05-2007 R.-REP. A 12538/2007-NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA S.C. W KRAKOWIE, PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19, ZMIENIONO § 62008-02-15 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. TARŁOWSKIEJ 5/6, REP. A NR 10840/2008, ZMIENIONO § 6 STATUTU SPÓŁKI.2009-01-21 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 MARCA 2009 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO JANA TRUSZKIEWICZA, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, PRZY UL. TARŁOWSKIEJ 5/6 (REP. A NR 2488/2009): ZMIANA § 6 STATUTU.2009-09-30 do dziś
11AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 LISTOPADA 2009 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, PRZY UL. TARŁOWSKIEJ 5/6 (REP. A NR 15351/2009): ZMIANA § 5, § 11, § 16 UST. 4, 19 UST. 1, § 21 DODANO § 14 UST. 1A, § 18 UST. 2 PKT 17).2010-03-25 do dziś
12AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 MAJA 2011 R. (REP. A NR 7090/2011), SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZEK, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 36/3 DODANO: § 6A STATUTU2011-05-27 do dziś
13AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2011 R., REP. A NR 1395/2011, NOTARIUSZ RAFAŁ KOKOSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 233/1 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.06.2011 R., REP. A NR 9075/2011, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 36/3 ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI2011-07-04 do dziś
14AKT NOTARIALNY Z 7 GRUDNIA 2011 ROKU, REP. A NR 2482/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA LESZKA SOJKĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRZESZOWICACH PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 30, ZMIENIAJĄCY § 2 ORAZ § 11 UST. 72011-12-16 do dziś
1528.12.2011 R. NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY REP. A NR 23923/2011 DODANO: § 6B2012-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-23 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiMONITOR POLSKI B2001-08-23 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2007-09-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-08-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleFIRMA HANDLOWA „JAGO” SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA FIRMY HANDLOWEJ „JAGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY: 19 LIPIEC 1999 R. ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ: NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA „JAGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „JAGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyRHB2001-08-23 do dziś
3. Numer w rejestrze44522001-08-23 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY2001-08-23 do dziś
5. Numer REGON3500262802001-08-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego46405524,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego4440000,00 ZŁ2011-05-27 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji464055242011-07-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego46405524,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego7000000,00 ZŁ2012-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty4.000.000,00 PLN2001-08-23 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1064302001-08-23 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta100,00 PLN2001-08-23 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem10.643.000,00 PLN2001-08-23 do dziś
21. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty3028000,00 ZŁ2009-01-21 do dziś
31. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1000000,00 ZŁ2009-09-30 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
12. Liczba akcji w danej serii76401002005-04-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-04-04 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA C2001-08-23 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA B2005-11-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii75000002005-11-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-11-29 do dziś
41. Nazwa serii akcjiC2008-02-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii151401002008-02-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-02-15 do dziś
51. Nazwa serii akcjiD2009-01-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30280002009-01-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-01-21 do dziś
61. Nazwa serii akcjiE2009-09-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100973242009-09-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-09-30 do dziś
71. Nazwa serii akcjiF2009-09-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002009-09-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-09-30 do dziś
81. Nazwa serii akcjiG2011-07-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002011-07-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-04 do dziś
91. Nazwa serii akcjiH2011-07-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002011-07-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-04 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2012-02-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, -CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT -DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE -DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2010-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZNOJKIEWICZ2012-05-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MARCIN2012-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁ2001-08-23 do dziś
2. ImionaMARIA2001-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMATUSZCZYK2012-05-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2012-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-09 do dziś
21. NazwiskoZNOJKIEWICZ2012-05-09 do dziś
2. ImionaSABINA BARBARA2012-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-09 do dziś
31. NazwiskoWARMUZ2010-03-25 do dziś
2. ImionaJAKUB2010-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-03-25 do dziś
41. NazwiskoMARTON2010-12-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2010-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-15 do dziś
51. NazwiskoKUŚ2007-07-31 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2007-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-25 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-25 do dziś
346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-03-25 do dziś
446 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-03-25 do dziś
546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-03-25 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-03-25 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-03-25 do dziś
846 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-03-25 do dziś
946 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-03-25 do dziś
1046 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-03-25 do dziś
1146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-03-25 do dziś
1247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-03-25 do dziś
1347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-03-25 do dziś
1449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-25 do dziś
1552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-03-25 do dziś
1652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-25 do dziś
1764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-03-25 do dziś
1864 91 Z LEASING FINANSOWY2010-03-25 do dziś
1964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-03-25 do dziś
2064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-25 do dziś
2166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-25 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-25 do dziś
2368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-25 do dziś
2470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-25 do dziś
2573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-25 do dziś
2674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-25 do dziś
2777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-25 do dziś
2877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 24.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-09-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2003 data złożenia 03.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 21.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-22 do dziś
5data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-01 do dziś
6data złożenia 16.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
7data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
8data złożenia 31.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-30 do dziś
9data złożenia 08.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-01-08 do dziś
10data złożenia 08.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-08 do dziś
11data złożenia 08.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-01-08 do dziś
12data złożenia 08.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-08 do dziś
13data złożenia 25.06.2011 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
14data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
15data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-20 do dziś
16data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-20 do dziś
17data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-20 do dziś
18data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
19data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
20data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-19 do dziś
21data złożenia 18.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-30 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-01-08 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-01-08 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102013-01-08 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-01-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-09-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-01 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-30 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102013-01-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-19 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-09-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-30 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-01-08 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-01-08 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102013-01-08 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-01-08 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-19 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2009-09-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ FIRMA HANDLOWA „JAGO” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWICACH ZE SPÓŁKĄ STORMM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI STORMM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWA „JAGO” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWICACH JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (ART. 492 § 2 PKT 1 K.S.H.) UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA „JAGO” S.A. Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWICACH Z DNIA 11 MARCA 2009 R. (PROTOKÓŁ -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ JANA TRUSZKIEWICZA, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, UL. TARŁOWSKA 5/6, REP. A NR 2488/2009) UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA SPÓŁKI STORMM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 10 MARCA 2009 R. (PROTOKÓŁ -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA KOKOSZEWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PUŁAWSKA 233/1, REP. A NR 862/2009).2009-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W GLIWICACH, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr XII GUP 4/12 data 05.04.20122012-05-28 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2012-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
01. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAKOWSKI2012-05-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-28 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościREZA2017-08-17 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegoMARIUSZ MARCIN2017-08-17 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego***********2017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów