„FARMA GRZĘZNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000037274
Numer REGON: 811131295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13351/22/537]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP8111312952001-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FARMA GRZĘZNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-04 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 56452001-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina CHOCIWEL miejscowość KARKOWO2021-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KARKOWO nr domu 31 kod pocztowy 73-120 poczta CHOCIWEL kraj POLSKA 2021-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.1997 R., NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 5870/1997 10.07.2001 R., NOTARIUSZ CEZARY POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM ANR 5428/2001 -ZMIANA PARAGRAFÓW 2-4, 6-27, DODANIE PARAGRAFÓW 28-37, DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PARAGRAFU 7 OTRZYMAŁA OZNACZENIE JAKO PARAGRAF 5.2001-08-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 5600/2014, NOTARIUSZ JAN BORSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, UCHWAŁĄ 2/09/2014 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UCHYLIŁO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I UCHWALIŁO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2014-11-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 MARCA 2016 R., REPERTORIUM A NR 1850/2016, NOTARIUSZ JAN BORSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIANA §3.2016-05-05 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 LISTOPADA 2021 R., REP. A. NR 10554/2021 NOTARIUSZ KONRAD STUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, UL. GRODZKA 20/2, ZMIENIONO §32021-11-24 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 SIERPNIA 2022 R., REPERTORIUM A NUMER 16040/2022, NOTARIUSZ KONRAD STUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA § 19 UST. 12022-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:NIE2001-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3210894022014-11-04 do dziś
4. Numer KRS0000392591 2014-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.000,00 ZŁ.2016-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANOWICZ2016-06-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2016-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 121.000,00 ZŁ.2016-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego240000,00 ZŁ2014-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1238320,73 PLN2001-08-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANOWICZ2014-11-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2014-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO2001-08-22 do dziś
201 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2001-08-22 do dziś
301 3 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2001-08-22 do dziś
401 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ2001-08-22 do dziś
520 10 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA2001-08-22 do dziś
651 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2001-08-22 do dziś
760 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2001-08-22 do dziś
863 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-08-22 do dziś
971 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2001-08-22 do dziś
1001 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 12.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-28 do dziś
2data złożenia 10.10.2008 okres 2007 R.2008-10-16 do dziś
3data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-24 do dziś
4data złożenia 08.07.2010 okres 2009 R.2010-08-18 do dziś
5data złożenia 30.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-15 do dziś
6data złożenia 10.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-13 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-13 do dziś
8data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
9data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
10data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 30.06.20162017-10-13 do dziś
11data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172019-07-03 do dziś
12data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-07-23 do dziś
13data złożenia 13.01.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-13 do dziś
14data złożenia 13.01.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-13 do dziś
15data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-03-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-10-16 do dziś
22008 ROK2009-09-24 do dziś
32009 R.2010-08-18 do dziś
42010 ROK2011-07-15 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-13 do dziś
61 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 30.06.20162017-10-13 do dziś
10OD 01.07.2016 DO 30.06.20172019-07-03 do dziś
11OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-07-23 do dziś
12OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-13 do dziś
13OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-01-13 do dziś
14OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-03-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-09-28 do dziś
22007 R.2008-10-16 do dziś
32008 ROK2009-09-24 do dziś
42009 R.2010-08-18 do dziś
52010 ROK2011-07-15 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-13 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 30.06.20162017-10-13 do dziś
11OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-07-23 do dziś
12OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów