ADAM OŚRODEK REHABILITACYJNO WYPOCZYNKOWY CHABRZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000037264
Numer REGON: 273572816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-05-08
Sygnatura akt[RDF/290582/21/845]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-09-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 273572816 NIP 64425475722010-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADAM OŚRODEK REHABILITACYJNO WYPOCZYNKOWY CHABRZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2019-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina SZCZYRK miejscowość SZCZYRK2004-12-16 do dziś
2. Adresulica RADOSNA nr domu 3 kod pocztowy 43-370 poczta SZCZYRK 2004-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.08.1997 R.2001-09-17 do dziś
218.03.2002 R. ANEKS NR 4 DO UMOWY SPÓŁKI2002-03-29 do dziś
308.07.2004 R. ZMIENIONO: ZDANIE 1, 3, 4, 5 PREAMBUŁY PAR. 1 UST. 3, PAR. 5 UST. 3, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9 USUNIĘTO: ZDANIE 2 PREAMBUŁY PAR. 1 UST. 1 I UST. 2, PAR. 11 DODANO: W PAR. 9 UST. 2, PAR. 10, PAR. 11 UST. 1, 2, 3 ZMIENIONO NUMERACJĘ PAR. 10 NA PAR. 122004-12-16 do dziś
4UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27 LUTY 2006 R., ZMIENIONO TREŚĆ § 5 I § 15 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2006-03-10 do dziś
517.11.2006 R.- ZMIANA § 15 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2006-12-29 do dziś
618.12.2009 R. -ZMIANA § 4 I 5 UMOWY SPÓŁKI2010-02-10 do dziś
712.12.2018 R. - ZMIANA § 12019-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaZOFIA2001-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-09-17 do dziś
NIE2006-04-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABRZYK2001-09-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABRZYK2001-09-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2001-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABRZYK2001-09-17 do dziś
2. ImionaZOFIA2001-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABRZYK2001-09-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2001-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-02-10 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-02-10 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-02-10 do dziś
496 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-02-10 do dziś
586 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2010-02-10 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-02-10 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-10 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-02-10 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-10 do dziś
1043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-10 do dziś
1143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-10 do dziś
1243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-02-10 do dziś
1343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-02-10 do dziś
1443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-02-10 do dziś
1543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-10 do dziś
1643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-02-10 do dziś
1743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-10 do dziś
1846 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-02-10 do dziś
1946 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-02-10 do dziś
2046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-10 do dziś
2147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-10 do dziś
2247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-02-10 do dziś
2347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-02-10 do dziś
2449 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2010-02-10 do dziś
2549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-02-10 do dziś
2649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-10 do dziś
2755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-02-10 do dziś
2855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-02-10 do dziś
2955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-02-10 do dziś
3056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-10 do dziś
3156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-02-10 do dziś
3256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-02-10 do dziś
3356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-02-10 do dziś
3462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-02-10 do dziś
3562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-10 do dziś
3662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-10 do dziś
3763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-02-10 do dziś
3863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-02-10 do dziś
3969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-02-10 do dziś
4073 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-02-10 do dziś
4173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-02-10 do dziś
4273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-02-10 do dziś
4377 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-02-10 do dziś
4477 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-02-10 do dziś
4579 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2010-02-10 do dziś
4679 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-02-10 do dziś
4779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-02-10 do dziś
4879 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-02-10 do dziś
4981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-02-10 do dziś
5081 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-02-10 do dziś
5182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-02-10 do dziś
5286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-02-10 do dziś
5386 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-02-10 do dziś
5486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-02-10 do dziś
5586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-10 do dziś
5687 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2010-02-10 do dziś
5787 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2010-02-10 do dziś
5893 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.11.2012 okres 1.01.2011 - 31.12.20112012-12-05 do dziś
2data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
3data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
4data złożenia 28.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
5data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
7data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
8data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
9data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
10data złożenia 08.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2011 - 31.12.20112012-12-05 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów