SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000036983
Numer REGON: 000787780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-11-17
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/15992/21/967]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000787780 NIP 91200031292007-06-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2001-08-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ nr w rejestrze ARS 4572001-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina JELCZ-LASKOWICE miejscowość JELCZ-LASKOWICE2001-08-24 do dziś
2. Adresulica BOŻKA nr domu 11 kod pocztowy 55-231 poczta JELCZ-LASKOWICE 2001-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1W DNIU 28.06.2002 R. UCHWALONY ZOSTAŁ NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2002-08-02 do dziś
209.12.1977 ROK2001-08-24 do dziś
327.06.2003 R. ZMIENIONO: § 9, § 12, § 13, § 18, § 21, § 31, § 33, § 34, § 35, § 36, § 38, § 46, § 48, § 49, § 55, § 56, § 61 I § 107; DODANO: § 5 (1), § 33 (1), § 42 (1), § 42 (2), § 42 (3), § 56 (1), § 56 (2), § 56 (3), § 56 (4), § 106 (1) I § 106 (2).2003-09-22 do dziś
430.11.2007 R. -NOWY TEKST STATUTU.2008-04-04 do dziś
527.06.2011 R., ZMIENIONO: § 139 PKT 62011-07-22 do dziś
617.06.2013 R. - ZMIENIONO: W § 11 PKT 9; § 137, § 161 PKT 1; W § 127 PKT 1; DODANO: W § 156 W PKT 1 PPKT 26 I 27.2013-10-04 do dziś
707.06.2018 R. - UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2018-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM2001-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKACZAN2018-09-07 do dziś
2. ImionaLEON JÓZEF2018-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-07 do dziś
21. NazwiskoWORWA2001-08-24 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-08-24 do dziś
31. NazwiskoWIBŁY2001-08-24 do dziś
2. ImionaJOANNA2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-08-24 do dziś
41. NazwiskoLITMANOWSKI2001-08-24 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKA2020-01-10 do dziś
2. ImionaMARIOLA EWA2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTEK2020-01-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIK2020-01-10 do dziś
2. ImionaDANUTA IGNACJA2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABSKI2020-01-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIERSKA2020-01-10 do dziś
2. ImionaHALINA TERESA2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKI2020-01-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MARIAN2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2020-01-10 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONECKA2020-01-10 do dziś
2. ImionaMARIA JANINA2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANISZEWSKI2020-01-10 do dziś
2. ImionaEDWARD2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYCZ2020-01-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2020-01-10 do dziś
2. ImionaSTEFAN2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK.2008-04-04 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-04-04 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2022-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-11-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-11-17 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.21.2004 data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-06 do dziś
5data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
6data złożenia 04.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
7data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-20 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
9data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-08 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
11data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
13data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
16data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
17data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
20data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
21data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-08-02 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-08-02 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-08-02 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów