A.T.KEARNEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000036914
Numer REGON: 011497503
Numer NIP: 5261041271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2023-11-06
Sygnatura akt[RDF/569470/23/792]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011497503 NIP 52610412712011-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.T.KEARNEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 459852001-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY 18-12-1995, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, REPERTORIUM A 7706/952001-08-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 7-02-2002, REPERTORIUM A NR 934/2002 NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, ZMIANA PAR. 16 PKT 142002-04-05 do dziś
313.11.2003 R. REP. A-8115/2003, PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM CUPRIAKIEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26B, ZMIENIONO PAR. 9 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI;2003-11-25 do dziś
417.07.2019R., REP. A NR 3314/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 72019-08-13 do dziś
501.03.2022 R. REP A NR 2247/2023, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA W RUBRYCE 4 INFORMACJE O UMOWIE - ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI - DOTYCZY POSTANOWIEŃ W: §9 UST.1, §10 ORAZ §11 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2023-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.T. KEARNEY HOLDINGS GERMANY GMBH2006-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.145.500,00 ZŁ2023-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9145500,00 ZŁ2023-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSEN2019-08-13 do dziś
2. ImionaGEIR2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCU2019-08-13 do dziś
2. ImionaSTEFAN LUCIAN2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYALL2019-08-13 do dziś
2. ImionaJAMES FREDERICK2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-08-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-08-13 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-08-13 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-08-13 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-08-13 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-13 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-13 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-08-13 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2000 -31 GRUDNIA 2000 data złożenia 13.07.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 1 STYCZNIA 2000 -31 GRUDNIA 2000 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2000 -31 GRUDNIA 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2000 -31 GRUDNIA 20002001-08-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 12.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-05 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-27 do dziś
6data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-06-10 do dziś
7data złożenia 16.09.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-09-29 do dziś
8data złożenia 11.03.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-03-16 do dziś
9data złożenia 11.01.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-14 do dziś
10data złożenia 11.03.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-03-15 do dziś
11data złożenia 04.10.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-26 do dziś
12data złożenia 25.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-30 do dziś
13data złożenia 13.01.2014 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-27 do dziś
14data złożenia 01.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
15data złożenia 26.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
16data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-14 do dziś
17data złożenia 20.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
18data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-11 do dziś
19data złożenia 05.01.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-05 do dziś
20data złożenia 07.12.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-07 do dziś
21data złożenia 07.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
22data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-07 do dziś
23data złożenia 06.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052008-06-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-09-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-03-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-03-15 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122014-01-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052008-06-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-09-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-03-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-03-15 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122014-01-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052008-06-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-09-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-03-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-03-15 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122014-01-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-12-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów