FIRMA HANDLOWA „OPAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000036595
Numer REGON: 490023820
Numer NIP: 7340008435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/521015/23/364]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP4900238202001-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „OPAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-04-17 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 5422001-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2001-09-27 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 12 miejscowość NOWY SĄCZ kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2001-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.03.1992 R -KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE NOTARIUSZ MAŁGORZATA PASZEK, REP. A 599/92 18.07.2001 R -KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, UL. DUNAJEWSKIEGO 7 REP. A 4300/2001 - NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2001-09-27 do dziś
207.08.2018 R., REP. A NR 5750/2018, NOTARIUSZ STANISŁAW CIĄGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU - ZMIANA § 7 ORAZ § 82019-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGWIZD2001-09-27 do dziś
2. ImionaANTONI2001-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY PO 3.000 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNIE 96.000 ZŁ2001-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABLA2001-09-27 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JÓZEFA2001-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW PO 3.000 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNIE 120.000 ZŁ2001-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERZCHAŁA2005-07-28 do dziś
2. ImionaPATRYCJA KATARZYNA2001-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8 UDZIAŁÓW PO 3.000 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNIE 24.000 ZŁ2001-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego240.000 PLN2001-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2019-01-09 do dziś
246 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2019-01-09 do dziś
346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2019-01-09 do dziś
447 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-09 do dziś
547 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-09 do dziś
647 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-09 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-09 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-01-09 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 10.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R DO 31.12.2002 R data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R DO 31.12.2002 R2003-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 08.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-17 do dziś
5data złożenia 05.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-19 do dziś
6data złożenia 15.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-03-27 do dziś
7data złożenia 28.02.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-10 do dziś
8data złożenia 19.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-26 do dziś
9data złożenia 15.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-31 do dziś
10data złożenia 02.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-14 do dziś
11data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
12data złożenia 05.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-14 do dziś
13data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
14data złożenia 26.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
15data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
16data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
17data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
18data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19data złożenia 17.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-17 do dziś
20data złożenia 17.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-17 do dziś
21data złożenia 24.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-24 do dziś
22data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-19 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-03-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-26 do dziś
501.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-31 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R DO 31.12.2002 R2003-08-13 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-05-19 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-03-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-10 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-03-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-31 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-14 do dziś
801.01.2011 -31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiEWELINA CIĄGŁO KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, PRZY ULICY ANTONIEGO DUNAJEWSKIEGO NUMER 7, REPETUTORIUM „A” NUMER:2891/2023 ,2023-04-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2023-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPOGWIZD2023-04-17 do dziś
2. ImionaANTONI2023-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-17 do dziś
21. NazwiskoSZABLA2023-04-17 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JÓZEFA2023-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościEWELINA CIĄGŁO KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, PRZY ULICY ANTONIEGO DUNAJEWSKIEGO NUMER 7, REPETUTORIUM „A” NUMER:2891/2023, 31.03.2023 ,2023-04-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów