INTECHNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000036438
Numer REGON: 002498139
Numer NIP: 5561009975
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-05-26
Sygnatura akt[RDF/383502/22/686]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002498139 NIP 55610099752008-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECHNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, nr w rejestrze 5462001-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2012-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOŁÓW ulica RYBNICKA nr domu 42 kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2012-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY 06.12.1988, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W INOWROCŁAWIU, REP. A NR 2028/19882001-08-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2003 R. REP. A NR 3031/2003 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZ AGATĄ ŁAKOTA-GĄTARZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH -ZMIANA § 8, § 16, § 11, § 4, § 13, § 21, § 6, SKREŚLONO § 17 UMOWY SPÓŁKI I W ZWIĄZKU Z TYM § OD 18 DO 22 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ OD § 17 DO 21, ZMIENIONO NUMERACJĘ § 21 NA § 20, AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.11.2003 R. REP. A NR 6446/2003SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZ AGATĄ ŁAKOTA-GĄTARZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH: ZMIANA § 7 I § 12 UMOWY SPÓŁKI.2003-12-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.06.2004, REP. A NR 3168/2004 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM AGATĄ ŁAKOTA-GĄTARZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.08.2004 R. REP. A NR 4879/2004 SPORZĄDZONY W OBECNOŚCI EMERYTOWANEGO NOTARIUSZA HALINY CZAJKA-KRAWIEC, ZASTĘPCY NOTARIUSZA AGATY ŁAKOTA-GĄTARZ PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH -DO § 6 UMOWY SPÓŁKI WPROWADZONO PKT 4 DO 33, ZMIENIONO § 16 UMOWY SPÓŁKI2004-11-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 STYCZNIA 2009 R., REPERTORIUM „A” NUMER 324/2009 PODPISANY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ DANUTY BAŃCZYK W CHORZOWIE, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 2, § 6, § 9.1, § 11, § 13.1, § 15.2009-02-11 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.01.2009 R. REPERTORIUM „A” NUMER 324/2009 PODPISANY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK W CHORZOWIE, ZMIANA § 7.1.2009-06-24 do dziś
618.05.2010 R. -ZMIANA UMOWY W PAR. 6, PAR. 7 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ BAŃCZYK, Z KAN. NOT. W CHORZOWIE REP. A NR 3255/2010.2010-12-10 do dziś
727.04.2012 R., NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, UL. WOLNOŚCI 16/4, REP. A NUMER 1990/2012, ZMIENIONO § 2, § 6, § 8, § 9, § 10, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18 ORAZ WYKREŚLONO § 19, § 20 I § 21 UMOWY SPÓŁKI2012-06-05 do dziś
820.12.2017R., REPERTORIUM A NR 8024/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA STANEK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZY MACIEJA PIWOWARSKIEGO I KATARZYNY STANEK W MIKOŁOWIE ZMIENIONO: § 12018-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„MAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0034685252003-03-25 do dziś
4. Numer KRS0000066453 2003-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2010-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14.180.000 PLN2001-08-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2004-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNARÓG BRYZIK2018-01-12 do dziś
2. ImionaIRENA2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘTAK2003-03-25 do dziś
2. ImionaBOGDAN MAREK2003-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2003-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2010-12-10 do dziś
223 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-10 do dziś
346 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-12-10 do dziś
446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2012-06-05 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-06-05 do dziś
682 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-05 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-06-05 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-06-05 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000, ZŁOŻONO data złożenia 29.10.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002001-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 ZŁOŻONO data złożenia 04.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 13.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-12-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-26 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 06.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-04-13 do dziś
6data złożenia 05.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
7data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-23 do dziś
8data złożenia 14.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
9data złożenia 27.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
10data złożenia 30.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
11data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
12data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-12 do dziś
13data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
14data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
15data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
16data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
17data złożenia 24.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-28 do dziś
18data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
19data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
20data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
21data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
22data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-12 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-04-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-04-26 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-23 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-12 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-012022-02-04 do dziś