BOSCH REXROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000036334
Numer REGON: 012007062
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-16
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2021-08-11
Sygnatura akt[RDF/322912/21/844]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0120070622001-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSCH REXROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-16 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze B. 258332001-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-08-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JUTRZENKI nr domu 102/104 kod pocztowy 02- 230 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOSCH REXROTH SP. Z O.O. BIURO GDAŃSK2001-08-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2001-08-16 do dziś
3. Adresulica BIWAKOWA nr domu 79 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK 2001-08-16 do dziś
21. Firma oddziałuBOSCH REXROTH SP. Z O.O. BIURO POZNAŃ2001-08-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina POZNAŃ-GRUNWALD miejscowość POZNAŃ2001-08-16 do dziś
3. Adresulica DĄBROWSKIEGO nr domu 81/85 kod pocztowy 60-529 poczta POZNAŃ 2001-08-16 do dziś
31. Firma oddziałuBOSCH REXROTH SP. Z O.O. BIURO WROCŁAW2001-08-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina WROCŁAW-FABRYCZNA miejscowość WROCŁAW2001-08-16 do dziś
3. Adresulica BYSTRZYCKA nr domu 1 kod pocztowy 54-215 poczta WROCŁAW 2001-08-16 do dziś
41. Firma oddziałuBOSCH REXROTH SP. Z O.O. BIURO GLIWICE2001-08-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2001-08-16 do dziś
3. Adresulica BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE 2001-08-16 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.01.1991 R. NOTARIUSZ MARIA MŁYNARSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GRODZISKU MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A 1030/91 AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.06.2001 R., NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A 4628/01, ZMIANA: PAR.2 22.07.2001 R. TEKST JEDNOLITY2001-08-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.08.2001 SPORZĄDZONY W KN P. KUCZYŃSKIEGO I M. MŁYNARSKIEGO S. C. W GRODZISKU MAZOWIECKIM REP. A 6688/2001 -ZMIENIONO PAR. 10, PAR. 11 WYKREŚLONO PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI2001-12-03 do dziś
318.07.2006 R. REPERTORIUM A NR 5021/2006, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA § 32006-08-18 do dziś
426.02.2010 R., REPERTORIUM A NR 4898/2010; NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA; KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSA-WOŹNICA, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA; ZMIANA: § 5, § 112010-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-16 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiMONITOR POLSKI B DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ2001-08-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBERT BOSCH HOLDING NEDERLAND B.V.2007-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.300.000 PLN2007-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego6300000 PLN2001-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaILKOW2015-03-02 do dziś
2. ImionaTHOMAS2015-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOZAK KROCHMAL2011-01-26 do dziś
2. ImionaMARZENNA2011-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDOMASZCZYŃSKI2015-09-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ ŁUKASZ2015-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-02-28 do dziś
21. NazwiskoKOZYRA2019-02-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-02-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-02 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-03-02 do dziś
328 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2015-03-02 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-02 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-02 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-02 do dziś
727 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2015-03-02 do dziś
833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-03-02 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-03-02 do dziś
1047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 data złożenia 26.03.2002 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2001 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012002-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 24.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 04.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-05-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 21.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-04-29 do dziś
5data złożenia 04.04.2006 okres ZA ROK 20052006-04-07 do dziś
6data złożenia 04.05.2007 okres ZA ROK 20062007-05-07 do dziś
7data złożenia 15.05.2008 okres ZA ROK 20072008-05-21 do dziś
8data złożenia 22.04.2009 okres ROK 20082009-04-27 do dziś
9data złożenia 27.04.2010 okres ZA ROK 20092010-05-05 do dziś
10data złożenia 26.04.2011 okres ZA ROK 20102011-06-22 do dziś
11data złożenia 07.05.2012 okres ZA ROK 20112012-05-11 do dziś
12data złożenia 08.05.2013 okres ZA ROK 20122013-06-03 do dziś
13data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
15data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
16data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
18data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
19data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
20data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1ZA ROK 20052006-04-07 do dziś
2ZA ROK 20062007-05-07 do dziś
3ZA ROK 20072008-05-21 do dziś
4ROK 20082009-04-27 do dziś
5ZA ROK 20092010-05-05 do dziś
6ZA ROK 20102011-06-22 do dziś
7ZA ROK 20112012-05-11 do dziś
8ZA ROK 20122013-06-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-04-07 do dziś
2ZA ROK 20062007-05-07 do dziś
3ZA ROK 20072008-05-21 do dziś
4ROK 20082009-04-27 do dziś
5ZA ROK 20092010-05-05 do dziś
6ZA ROK 20102011-06-22 do dziś
7ZA ROK 20112012-05-11 do dziś
8ZA ROK 20122013-06-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20052006-04-07 do dziś
2ZA ROK 20062007-05-07 do dziś
3ZA ROK 20072008-05-21 do dziś
4ROK 20082009-04-27 do dziś
5ZA ROK 20092010-05-05 do dziś
6ZA ROK 20102011-06-22 do dziś
7ZA ROK 20112012-05-11 do dziś
8ZA ROK 20122013-06-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów