„BURKACKI-BETA-BORING BURKACKI RYSZARD GŁADKA ANNA SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000036145
Numer REGON: 011475625
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-05-21
Sygnatura akt[RDF/292862/21/870]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0114756252002-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURKACKI-BETA-BORING BURKACKI RYSZARD GŁADKA ANNA SPÓŁKA JAWNA”2008-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WÓYCICKIEGO nr domu 35 kod pocztowy 01-938 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DN.26.03.20012001-08-22 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 04.01.2002 ROK2002-03-18 do dziś
305.08.2008 R., ZMIANA § 8 06.10.2008 R., ZMIANA § § 1, 2, 3, 5, 6, 72008-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURKACKI2001-08-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD JERZY2001-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-22 do dziś
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-22 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADKA2008-10-27 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2008-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-10-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2008-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADKA2008-10-27 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2008-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURKACKI2001-08-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD JERZY2001-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-10-27 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-10-27 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-10-27 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2008-10-27 do dziś
546 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-10-27 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-10-27 do dziś
762 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-10-27 do dziś
863 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-10-27 do dziś
971 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-10-27 do dziś
1073 1 REKLAMA2008-10-27 do dziś
1177 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-10-27 do dziś
1277 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2008-10-27 do dziś
1382 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-27 do dziś
1417 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY2008-10-27 do dziś
1517 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2008-10-27 do dziś
1618 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2008-10-27 do dziś
1718 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-10-27 do dziś
1822 1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY2008-10-27 do dziś
1922 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-10-27 do dziś
2032 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 31.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 31.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2005-04-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 30.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2006-01-10 do dziś
3data złożenia 21.02.2006 okres 2005 ROK2006-03-01 do dziś
4data złożenia 25.08.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-09-16 do dziś
5data złożenia 25.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
6data złożenia 15.09.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-09-26 do dziś
7data złożenia 15.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
8data złożenia 10.01.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-16 do dziś
9data złożenia 03.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
10data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
11data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
12data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
13data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2005-04-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-04-26 do dziś
32005 ROK2006-03-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-09-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-16 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062008-09-26 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102012-01-16 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów