SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WŁASNE MIESZKANIE” W BŁONIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000036028
Numer REGON: 000492150
Numer NIP: 5290014621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-09-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/27380/22/390]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004921502001-08-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WŁASNE MIESZKANIE” W BŁONIU2001-08-17 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ nr w rejestrze VI 9952001-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość BŁONIE2001-08-17 do dziś
2. Adresulica TRAUGUTTA nr domu 1A kod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE 2001-08-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMBLONIE@SMBLONIE.PL2022-01-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMBLONIE.PL2022-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118 II 1997 R. ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU W DNIU 7 VIII 20012001-08-17 do dziś
218.01.2002 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2002-04-04 do dziś
329.11.2003 R. PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2004-02-09 do dziś
418.02.2006 R. PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2006-04-05 do dziś
526.10.2007 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 21, 35, 52, 62, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 96 PARAGRAFY DODANE: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 PARAGRAFY USUNIĘTE: 20, 29, 33, 38, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74 PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2008-04-17 do dziś
629.06.2009 R. PAR. 7, PAR. 29, PAR. 57, PAR. 68, PAR. 712009-11-30 do dziś
730.06.2010 R. ZMIANA PAR. 11 UST. 1, PAR. 14 UST. 1, DODANIE PAR. 17 UST. 9, SKREŚLENIE PAR. 20 UST. 1 I UST. 3, ZMIANA PAR. 59 UST. 1, ZMIANA PAR. 73 UST. 12010-11-16 do dziś
827.06.2014 R. ZMIENIONO: PAR. 9 UST. 1 PKT. 2, PAR. 12 UST. 1, PAR. 12 UST. 2, PAR. 33 UST. 2, PAR. 34 UST. 2, PAR. 55 UST. 1 DODANO: PAR. 10 UST. 72014-09-23 do dziś
930.06.2017 W PAR. 22 DOTYCHCZASOWA TREŚĆ OTRZYMUJE NR 1 I DODAJE SIĘ UST. 2 W PAR. 30 DODANO SŁOWA, W PAR. 32 DODANO SŁOWA, W PAR. 47 UST. 2 DODANO SŁOWA, W PAR. 48 ZMIANA BRZMIENIA, W PAR. 55 UST. 1 PKT 4 ZMIANA SŁOWA, W PAR. 68 UST. 1 PKT 14 ZMIANA SŁOWA, W PAR. 74 UST. 2 PKT 6 ZMIANA SŁOWA, W PAR. 78 ZMIANA SŁOWA, W PAR. 79 ZMIANA SŁOWA, W PAR. 80 ZMIANA SŁOWA PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2017-11-06 do dziś
1022.06.2018 R. ZMIANA: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 17, § 18, § 22, § 23, § 26, § 28, § 29, § 32, § 43, § 50, § 51, § 56, § 57, § 60, § 62, § 68, § 73, § 77, § 88. USUNIĘTO: § 11, § 14, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 54. PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIENIONĄ KOLEJNOŚĆ PARAGRAFÓW.2018-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZERWIEC2022-01-24 do dziś
2. ImionaKAROL JAN2022-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-24 do dziś
21. NazwiskoMAŃKOWSKI2021-12-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-01 do dziś
31. NazwiskoBEZPAŁKO2004-08-20 do dziś
2. ImionaJERZY MIECZYSŁAW2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-08-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-20 do dziś
41. NazwiskoSAWICKI2004-08-20 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JANUSZ2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-08-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-20 do dziś
51. NazwiskoDOBRAŃSKA2004-03-22 do dziś
2. ImionaJADWIGA2004-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-22 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-30 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-17 do dziś
81. NazwiskoWIROWSKI2001-08-17 do dziś
2. ImionaIGNACY ROMAN2001-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-17 do dziś
95. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2022-09-09 do dziś
2. ImionaPIOTR ZBIGNIEW2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIAREK2022-09-09 do dziś
2. ImionaPIOTR EUGENIUSZ2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĘDA2018-07-24 do dziś
2. ImionaANNA2018-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2022-01-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEGŁOWSKA2021-11-25 do dziś
2. ImionaANETA HELENA2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARSKA2021-11-25 do dziś
2. ImionaMARZENA KATARZYNA2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWARSKI2021-11-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNARCZYK2021-11-25 do dziś
2. ImionaTERESA EWA2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2021-11-25 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2021-11-25 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaFREDA2021-11-25 do dziś
2. ImionaSYLWESTER MACIEJ2021-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-25 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĘDA2019-09-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 28.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-12-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 06.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 23.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-10-14 do dziś
4data złożenia 10.11.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-11-29 do dziś
5data złożenia 04.04.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-04-17 do dziś
6data złożenia 03.10.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-22 do dziś
7data złożenia 01.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-30 do dziś
8data złożenia 07.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-16 do dziś
9data złożenia 23.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-09 do dziś
10data złożenia 14.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
11data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-12 do dziś
12data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
13data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
14data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
15data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
16data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
20data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-11-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-04-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-10-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-11-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-04-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-10-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów