„A & M CONSULTING” POLSKO-ROSYJSKIE BIURO KONSULTINGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000035992
Numer REGON: 932690279
Numer NIP: 8951755676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2001-08-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/9872/1/499]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & M CONSULTING” POLSKO-ROSYJSKIE BIURO KONSULTINGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-08-20 do dziś
2. Adresulica POŚWIĘCKA nr domu 19 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 51-128 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2001-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 SIERPNIA 2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA WROCŁAW UL. ŚWIEBODZKA 2/4 -NOTARIUSZ MGR MARIA GOMUŁKIEWICZ REP. A NR 2372/2001 13 SIERPNIA 2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA WROCŁAW UL. ŚWIEBODZKA 2/4 -NOTARIUSZ MARIA GOMUŁKIEWICZ REP. A NR 2408/2001 ZMIANA PAR. 2 I 4 UMOWY2001-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSA2001-08-20 do dziś
2. ImionaJAN2001-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość WSPÓLNIK POSIADA 51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET)2001-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBESSOLOVA2001-08-20 do dziś
2. ImionaEMMA2001-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość WSPÓLNIK POSIADA 49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET)2001-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSA2001-08-20 do dziś
2. ImionaJAN2001-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBESSOLOVA2001-08-20 do dziś
2. ImionaEMMA2001-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2001-08-20 do dziś
274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-08-20 do dziś
374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA: -ŚCIĄGANIE NALEŻNOŚCI -OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH KLIENTÓW -DZIAŁANIE W RAMACH ORGANIZACJI I SPRZEDAŻY DLA MAŁYCH FIRM -PROJEKTOWANIE ZNAKÓW2001-08-20 do dziś
470 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-08-20 do dziś
570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-08-20 do dziś
670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-08-20 do dziś
770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-08-20 do dziś
872 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-08-20 do dziś
972 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-08-20 do dziś
1072 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-08-20 do dziś
1172 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-08-20 do dziś
1274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-08-20 do dziś
1372 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-08-20 do dziś
1467 13 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE2001-08-20 do dziś
1565 21 Z LEASING FINANSOWY2001-08-20 do dziś
1665 21 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2001-08-20 do dziś
1751 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2001-08-20 do dziś
1851 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2001-08-20 do dziś
1951 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2001-08-20 do dziś
2051 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2001-08-20 do dziś
2151 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2001-08-20 do dziś
2251 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2001-08-20 do dziś
2374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-08-20 do dziś
2451 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-08-20 do dziś
2551 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-20 do dziś
2651 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-08-20 do dziś
2751 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH2001-08-20 do dziś
2851 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2001-08-20 do dziś
2951 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2001-08-20 do dziś
3051 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2001-08-20 do dziś
3151 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2001-08-20 do dziś
3251 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO TYTONIU2001-08-20 do dziś
3351 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2001-08-20 do dziś
3474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-08-20 do dziś
3551 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2001-08-20 do dziś
3651 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-08-20 do dziś
3751 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2001-08-20 do dziś
3851 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2001-08-20 do dziś
3951 35 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-08-20 do dziś
4051 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2001-08-20 do dziś
4151 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2001-08-20 do dziś
4251 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2001-08-20 do dziś
4351 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2001-08-20 do dziś
4451 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-08-20 do dziś
4574 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2001-08-20 do dziś
4651 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-08-20 do dziś
4751 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-08-20 do dziś
4851 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2001-08-20 do dziś
4951 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-08-20 do dziś
5051 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2001-08-20 do dziś
5151 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2001-08-20 do dziś
5251 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-08-20 do dziś
5351 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-08-20 do dziś
5451 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2001-08-20 do dziś
5551 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2001-08-20 do dziś
5674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-08-20 do dziś
5751 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2001-08-20 do dziś
5851 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA NIE OBROBIONEGO I WSTĘPNIE OBROBIONEGO2001-08-20 do dziś
5951 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (CEMENTU, CEGŁY, WANNY, INSTALACJI SANITARNEJ ITD.)2001-08-20 do dziś
6051 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-08-20 do dziś
6151 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2001-08-20 do dziś
6251 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2001-08-20 do dziś
6351 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2001-08-20 do dziś
6451 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2001-08-20 do dziś
6551 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2001-08-20 do dziś
6651 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2001-08-20 do dziś
6774 40 Z REKLAMA2001-08-20 do dziś
6851 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2001-08-20 do dziś
6951 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-08-20 do dziś
7051 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2001-08-20 do dziś
7151 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2001-08-20 do dziś
7251 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2001-08-20 do dziś
7351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-08-20 do dziś
7451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-08-20 do dziś
7563 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-08-20 do dziś
7663 11 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2001-08-20 do dziś
7763 11 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2001-08-20 do dziś
7874 50 A POŚREDNICTWO PRACY2001-08-20 do dziś
7963 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2001-08-20 do dziś
8063 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2001-08-20 do dziś
8163 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2001-08-20 do dziś
8263 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2001-08-20 do dziś
8363 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2001-08-20 do dziś
8463 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2001-08-20 do dziś
8563 22 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY2001-08-20 do dziś
8664 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2001-08-20 do dziś
8760 23 Z TRANSPORT DROGOWY POZA ROZKŁADOWY, ORGANIZACJA WYCIECZEK2001-08-20 do dziś
8874 83 Z TŁUMACZENIA I USŁUGI SEKRETARSKIE2001-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów