SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRAKUS”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000035879
Numer REGON: 000485807
Numer NIP: 6750006613
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu60Data dokonania wpisu2022-09-14
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/23532/22/505]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004858072001-08-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRAKUS”2003-10-22 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze S-205 A2001-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-08-28 do dziś
2. Adresulica ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 12 kod pocztowy 30-015 poczta KRAKÓW 2001-08-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA@KRAKUS.NET.PL2012-01-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.KRAKUS.NET.PL2012-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY W DNIU 25.06.1983 R. ZMIANA STATUTU Z DNIA 01.06.2001 R.DODANO W PAR. 5 UST. 4; SKREŚLONO PAR. 23 UST. 5 PO PAR. 23 DODANO PAR 23 A2001-08-28 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 19 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CŻŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KRAKUS” Z DNIA 27.06.2003 R. ZMIENIONO STATUT W TEN SPOSÓB, ŻE UCHWALONO NOWY TEKST Z WYŁĄCZENIEM PARAGRAFÓW: 17.3, 18.7, 732004-09-28 do dziś
3UCHWAŁA NR 15 ZPCZ Z 20.05.2005 R. ZMIANA §§ 15 I 134, -USUNIĘCIE NIE ZAREJESTROWANYCH §§ 17 UST. 3, 18 UST. 7 I 73, -AKTUALIZACJA NUMERACJI UWZGLĘDNIAJĄCA POWYŻSZE ZMIANY -TEKST JEDNOLITY STATUTU.2005-07-19 do dziś
423 LISTOPADA 2007 ROK ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI 27 CZERWCA 2008 ROK -ZMIANA § 103 UST. 1 STATUTU2008-12-09 do dziś
525.09.2009 R., ZMIANA § 792009-12-23 do dziś
629.05.2010 -ZMIENIONO: § 1 UST. 2 LIT. A, B, C, D, E, § 2 UST. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, § 3, § 4, § 5 UST. 1, ZMIENIONO NUMERACJĘ § § 7-14, § 15, § 16 UST. 1, § 17 UST. 2, § 18, § 21 UST. 2 LIT. G, UST. 3, § 22 UST. 2, § 25 UST. 1, 10, § 31 UST. 3, § 40 UST. 5, 8, § 44 UST. 1, 2, 3, § 50 UST. 1, § 52, ZMIENIONO NUMERACJĘ § § 53-143, § 57 UST. 2 LIT. E, § 58, § 61 UST. 5, 8, § 62 UST. 1, 2, § 68 UST. 10, § 71 UST. 2, § 72 UST. 1, § 79 UST. 1 LIT. A, D, H, G, UST. 2, § 80, § 84 UST. 3, 4, 5, § 87 UST. 2 LIT. B, § 88 UST. 1, 2, § 95 UST. 1, § 97, § 98 UST. 1, § 101 UST. 1, § 102 UST. 2, § 107 UST. 1, LIT. A, B, C, UST. 2, § 108 UST. 1, 3, § 109 UST. 1 LIT. B, UST. 2, § 110 UST. 1, 2, § 126 UST. 1, § 128 UST. 3, § 129, § 133, § 134 UST. 2, § 136 UST. 3, § 139 UST. 1, § 140 UST. 1 LIT. B, UST. 2 LIT. A, § 141 UST. 2, § 143, § 145, ZMIENIONO NUMERACJĘ § § 145-153, § 145 UST. 1, § 146 UST. 1, 2, § 153; SKREŚLONO: § 15 UST. 4, § 22 UST. 2 LIT. G, § 38 UST. 16, § 50 UST. 1 LIT. B, § 52; DODANO: § 3 UST. 2, § 5 UST. 1 LIT. H, § 61 UST. 9, § 74 UST. 5, § 77 UST. 4, § 97 UST. 2, § 146 UST. 22010-08-27 do dziś
717.06.2011-4.07.2011 R, ZMIANA § 65 UST. 5 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2011-09-22 do dziś
8ZMIANY DO STATUTU UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 04.06.2016 R. § 1 UST. 2 LIT. A), LIT. B), LIT. C), LIT. E); § 2 PKT 7, PKT 8, PKT 12; § 3 UST. 2; § 15 UST. 1; § 17 UST. 4; § 36 UST. 3; § 50 UST. 1; § 67 PKT 5; § 72 UST. 1; § 78 UST. 1 LIT. B); § 88 UST. 1, UST. 2; § 106 UST. 1 LIT. A); § 137 UST. 4; § 1432017-04-21 do dziś
901.03.2018R., ZMIANA § 1, § 2, § 8, § 9, § 11, § 12, § 14, § 17, §§ 18-20, §§ 26-30, §§ 32-51, §§ 53-81, §§84-153 DODANIE § 19, § 80 SKREŚLENIE § 13, § 15, § 16, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 31, § 52, § 82, § 832018-05-11 do dziś
1011.08.2022 R. REP. A NR 2544/2022, NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR WZ - 1/2022 W SPRAWIE ZMIANY STATUTU, ZMIENIONO: § 1, § 2, § 5, § 8, § 9, § 10, § 14, § 25, § 30, § 31, § 32, § 33, § 49, § 52, § 54, § 56, § 58, § 59, § 61, § 62, § 64, § 67, § 68, § 69, § 70, § 86, § 120, § 129, § 132, § 133, § 143.2022-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoURBAŃSKA2015-03-19 do dziś
2. ImionaBARBARA JANINA2015-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA DO SPRAW FINANSOWO-EKONOMICZNYCH2015-03-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-19 do dziś
21. NazwiskoBIERNAT2012-03-16 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2012-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-16 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-08-28 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S TECHNICZNYCH2001-08-28 do dziś
51. NazwiskoMAJDAK2001-08-28 do dziś
2. ImionaJACEK2001-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA D/S FINANSOWO-EKONOMICZNYCH2001-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZĘCZEK2019-07-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2019-07-12 do dziś
2. ImionaJÓZEF2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKICZA2018-07-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ MIKOŁAJ2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPARA2017-08-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF IRENEUSZ2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADWAŃSKA2017-04-21 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLARZ2017-04-21 do dziś
2. ImionaLESZEK KAZIMIERZ2017-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTUŁA2015-08-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2015-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-10 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIEŻY2015-08-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-10 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓRKO2014-07-29 do dziś
2. ImionaTERESA DOROTA2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOJDUS2014-07-29 do dziś
2. ImionaLESZEK JAN2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABULA GÓRNISIEWICZ2014-07-29 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoŻWIRSKA2016-02-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2016-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-26 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2016-02-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-30 do dziś
241 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-30 do dziś
468 10 Z KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-30 do dziś
593 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2008-10-30 do dziś
668 31 Z PROWADZENIE BIURA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2010-08-27 do dziś
796 09 Z PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGODNEJ Z CELAMI SPÓŁDZIELNI2010-08-27 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 data złożenia 19.06.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię ZA 2000 R.2001-08-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 16.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-09-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 28.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-14 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
6data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
7data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
8data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-20 do dziś
9data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-16 do dziś
10data złożenia 03.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-22 do dziś
11data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-09 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
14data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
15data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-21 do dziś
16data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
17data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-05-10 do dziś
18data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
19data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
20data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
21data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
22data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-20 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-06-16 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-09-22 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122014-01-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
12OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-05-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z 1.06.2001 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 2000 R.2001-08-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
501.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
601.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-10-20 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-06-16 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-09-22 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122014-01-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
16OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-05-10 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-14 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-10-20 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-06-16 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-09-22 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122014-01-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
15OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-05-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów