SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOREK” W KRASNYMSTAWIE

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000035445
Numer REGON: 001251856
Numer NIP: 5641010354
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-01-25
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/1586/24/564]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012518562001-08-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOREK” W KRASNYMSTAWIE2001-08-14 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE -SĄD GOSPODARCZY nr. w rejestrze 1682001-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRASNOSTAWSKI gmina KRASNYSTAW miejscowość KRASNYSTAW2001-08-14 do dziś
2. Adresulica LEŚNA nr. domu 3D kod pocztowy 22-300 poczta KRASNYSTAW 2001-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.02.1986R. PAR.49 ZMIENIONO PAR.53 PKT.2 -ZMIENIONO W DAWNYM PAR.4 OBECNIE PAR.3 ZMIENIONO:PKT.1,2,3.ORAZ PRZYJĘCIE 14.02.2001R. TEKSTU JEDNOLITEGO2001-08-14 do dziś
230.11.2007 R. -UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEJ ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2008-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁYŚ2024-01-25 do dziś
2. ImionaSYLWIA AGNIESZKA2024-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2024-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-25 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-08-14 do dziś
31. NazwiskoKARPIŃSKI2001-08-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2023-05-09 do dziś
2. ImionaEDWARD2023-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRAGAN2023-05-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2023-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNATIUK2021-12-07 do dziś
2. ImionaMAREK BOLESŁAW2021-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-09-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2001 DO 31.12.20012015-01-21 do dziś
2data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2002 DO 31.12.20022015-01-21 do dziś
3data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032015-01-21 do dziś
4data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-01-21 do dziś
5data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-01-21 do dziś
6data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-01-21 do dziś
7data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-01-21 do dziś
8data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-01-21 do dziś
9data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-01-21 do dziś
10data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-01-21 do dziś
11data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-21 do dziś
12data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-21 do dziś
13data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
14data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
15data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
16data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
17data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
18data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
19data złożenia 16.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-16 do dziś
20data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
21data złożenia 15.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-15 do dziś
22data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2001 DO 31.12.20012015-01-21 do dziś
2OD 01.01.2002 DO 31.12.20022015-01-21 do dziś
3OD 01.01.2003 DO 31.12.20032015-01-21 do dziś
4OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-01-21 do dziś
5OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-01-21 do dziś
6OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-01-21 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-01-21 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-01-21 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-01-21 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-01-21 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-21 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-21 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-16 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-15 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2001 DO 31.12.20012015-01-21 do dziś
2OD 01.01.2002 DO 31.12.20022015-01-21 do dziś
3OD 01.01.2003 DO 31.12.20032015-01-21 do dziś
4OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-01-21 do dziś
5OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-01-21 do dziś
6OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-01-21 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-01-21 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-01-21 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-01-21 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-01-21 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-21 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-21 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-16 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-15 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów