SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁANY WIELKIE”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000034818
Numer REGON: 277625060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393139/22/230]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁANY WIELKIE”2001-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina SOŚNICOWICE miejscowość ŁANY WIELKIE2001-08-16 do dziś
2. Adresulica POLNA nr domu 9 kod pocztowy 44-153 poczta SOŚNICOWICE 2001-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.04.2001 R.2001-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFRANIK2001-08-16 do dziś
2. ImionaMARIOLA2001-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-08-16 do dziś
21. NazwiskoKOŁTERNIAK2001-08-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-08-16 do dziś
31. NazwiskoPAWLAK2001-08-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ2001-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLIŃSKA2001-08-16 do dziś
2. ImionaEWA2001-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHROLLE2001-08-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGDA2001-08-16 do dziś
2. ImionaJAN2001-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARYTON2001-08-16 do dziś
2. ImionaJÓZEF2001-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORYS2001-08-16 do dziś
2. ImionaRAJNOLD2001-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARYTON2001-08-16 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2001-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-08-16 do dziś
245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-08-16 do dziś
352 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-08-16 do dziś
440 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2001-08-16 do dziś
585 32 D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2001-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.10.2007 okres 1.01.2001 -31.12.20012007-10-29 do dziś
2data złożenia 02.10.2007 okres 1.01.2002 -31.12.20022007-10-29 do dziś
3data złożenia 02.10.2007 okres 1.01.2003 -31.12.20032007-10-29 do dziś
4data złożenia 02.10.2007 okres 1.01.2004 -31.12.20042007-10-29 do dziś
5data złożenia 02.10.2007 okres 1.01.2005 -31.12.20052007-10-29 do dziś
6data złożenia 02.10.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-10-29 do dziś
7data złożenia 11.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
8data złożenia 25.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
9data złożenia 08.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-01 do dziś
10data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
11data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
13data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
14data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
15data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16data złożenia 02.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
17data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
19data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
20data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2001 -31.12.20012007-10-29 do dziś
21.01.2002 -31.12.20022007-10-29 do dziś
31.01.2003 -31.12.20032007-10-29 do dziś
41.01.2004 -31.12.20042007-10-29 do dziś
51.01.2005 -31.12.20052007-10-29 do dziś
61.01.2006 -31.12.20062007-10-29 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-04-01 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2001 -31.12.20012007-10-29 do dziś
21.01.2002 -31.12.20022007-10-29 do dziś
31.01.2003 -31.12.20032007-10-29 do dziś
41.01.2004 -31.12.20042007-10-29 do dziś
51.01.2005 -31.12.20052007-10-29 do dziś
61.01.2006 -31.12.20062007-10-29 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-04-01 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów