BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000034717
Numer REGON: 012401907
Numer NIP: 5262110301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-03-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/7853/22/121]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0124019072001-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSTON SCIENTIFIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-14 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY,SĄD GOSPODARCZY,XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 496592001-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-25 do dziś
2. Adresulica PRZASNYSKA nr domu 6B miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-756 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-08-14 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 22 kod pocztowy 00-133 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ HANNY KACPRZAK-ZAKRZEWSKIEJ W WARSZAWIE W DNIU 27.01.1997 R., REP. A-725/97 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY PAWŁA BŁASZCZAKA I ROBERTA BŁASZCZAKA S.C. W WARSZAWIE PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARIUSZEM BIAŁECKIM W DNIU 16.07.2001 R., REP. A-22202/2001 -NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY PAWŁA BŁASZCZAKA I ROBERTA BŁASZCZAKA S.C. W WARSZAWIE PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARIUSZEM BIAŁECKIM W DNIU 30.07.2001 R., REP. A NR 23387/2001 ZMIANA ART. 2.1 UMOWY SPÓŁKI,TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2001-08-14 do dziś
209.05.2003 R., REPERTORIUM A NR 9657/2003, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. DŁUGIEJ 31 W WARSZAWIE; ZMIANA: PAR. 10 PKT 10.7 UMOWY SPÓŁKI; SKREŚLONO: ART. 14 UMOWY SPÓŁKI; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V.2011-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2007 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.003.500,00 ZŁOTYCH2011-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1004000,00 PLN2001-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPCZUK2022-03-10 do dziś
2. ImionaLECH FILIP2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDARNAUD2003-01-13 do dziś
2. ImionaMICHEL PAUL2003-01-13 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOODMAN2005-08-29 do dziś
2. ImionaJEFFREY HAROLD2005-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIBIOLLET2020-08-25 do dziś
2. ImionaFRANCOIS XAVIER PIERRE MARIE2020-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACISAAC ZEILER2010-04-20 do dziś
2. ImionaJULIE2010-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDĄBROWSKA2022-03-10 do dziś
2. ImionaRENATA JOANNA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-03-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2017-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2017-01-25 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2017-01-25 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2017-01-25 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2017-01-25 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-01-25 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-25 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-01-25 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-25 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2000-31 GRUDNIA 2000 data złożenia 09.11.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2000-31 GRUDNIA 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2000-31 GRUDNIA 20002001-11-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 14.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.10.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-04 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
6data złożenia 03.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
7data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-06-27 do dziś
8data złożenia 26.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-03 do dziś
9data złożenia 29.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-10-12 do dziś
10data złożenia 16.11.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-18 do dziś
11data złożenia 07.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
12data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
13data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
14data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
15data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
16data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
17data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
18data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
19data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
20data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
21data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-06-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-10-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-06-27 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-10-12 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-11-18 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
1401.01.2007 -31.12.20072009-01-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062008-06-27 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-12-03 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-10-12 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-11-18 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów