„GRYFSKAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000034712
Numer REGON: 001408513
Numer NIP: 8580003053
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu101Data dokonania wpisu2022-05-05
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8170/22/924]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001408513 NIP 85800030532008-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYFSKAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY, nr w rejestrze 10302001-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość GRYFINO2001-09-21 do dziś
2. Adresulica FABRYCZNA nr domu 4 miejscowość GRYFINO kod pocztowy 74-100 poczta GRYFINO kraj POLSKA 2001-09-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGRYFSKAND@GRYFSKAND.PL2012-05-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GRYFSKAND.PL2012-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„GRYFSKAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD NR 12001-09-21 do dziś
3. Adresulica FABRYCZNA nr domu 4 kod pocztowy 74-100 poczta GRYFINO 2001-09-21 do dziś
22. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość GRYFINO2001-09-21 do dziś
31. Firma oddziału„GRYFSKAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W HAJNÓWCE - ZAKŁAD PRODUKCJI WĘGLI DRZEWNYCH2018-12-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat HAJNOWSKI gmina HAJNÓWKA miejscowość HAJNÓWKA2018-12-11 do dziś
3. Adresmiejscowość HAJNÓWKA ulica UL. BIAŁOSTOCKA nr domu 1 kod pocztowy 17-200 poczta HAJNÓWKA kraj POLSKA 2018-12-11 do dziś
41. Firma oddziału„GRYFSKAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W USTRZYKACH DOLNYCH - ZAKŁAD PRODUKCJI WĘGLI DRZEWNYCH2018-12-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat BIESZCZADZKI gmina USTRZYKI DOLNE miejscowość USTRZYKI DOLNE2018-12-11 do dziś
3. Adresmiejscowość USTRZYKI DOLNE ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 1 kod pocztowy 38-700 poczta USTRZYKI DOLNE kraj POLSKA 2018-12-11 do dziś
51. Firma oddziału„GRYFSKAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W IŃSKU ZAKŁAD PRODUKCJI WĘGLI DRZEWNYCH2018-12-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina IŃSKO miejscowość IŃSKO2018-12-11 do dziś
3. Adresmiejscowość IŃSKO ulica UL. STUDNICKA nr domu 20 kod pocztowy 73-140 poczta IŃSKO kraj POLSKA 2018-12-11 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.2002 R., NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, REPERTORIUM A NR 6400/2002 ZMIENIONO: § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 16, § 20, § 25.1, § 282003-03-26 do dziś
204.11.1989 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GRYFINIE, REPERTORIUM A NR 1140/89 26.06.2001 R., NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, REPERTORIUM A NR 3918/2001 ZMIENIONO: PARAGRAF 7 -DODANO: PARAGRAFY 21 PRIM I 25 PRIM2004-02-06 do dziś
325 LUTEGO 2009 R. NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, REP. A NR 1492/2009 ZMIENIONO: § 22 ZDANIE DRUGIE, § 21 PKT D) -DODANO: § 21 PKT G)2009-04-30 do dziś
426 LUTEGO 2010 R., REP. A NR 1726/2010, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE -ZMIENIONO § 72010-03-16 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LUTEGO 2013 R., REPERTORIUM A NUMER 780/2013, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE. W § 21 DODANO PKT 3, ZMIANA: § 19 PKT F, § 20, § 24, § 25(1) , § 25(2) .2013-03-06 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LUTEGO 2014 R., REPERTORIUM A NR 315/2014, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE - ZMIANA § 20 UMOWY SPÓŁKI.2014-05-30 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2021 R., REPERTORIUM A NR 2677/2021, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE - ZMIANA §20 UMOWY SPÓŁKI2022-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANDELS AB SKANDIVAROR2011-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały821 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 410.500,00 ZŁ.2021-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-08 do dziś
2
2. ImionaLANKAWI FOUNDATION2001-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 494 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.882,40 ZŁOTYCH (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT DWA ZŁOTE I CZTERDZIEŚCI GROSZY)2001-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego518000,00 PLN2003-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport143.034,50 PLN2001-09-21 do dziś
285737, 93 PLN2002-09-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BEZ OGRANICZEŃ - W PRZYPADKU ZARZĄDU KOLEGIALNEGO B) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ.2013-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZAK2022-01-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2022-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBLA2019-05-30 do dziś
2. ImionaARTUR2019-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCYJNO-TECHNICZNYCH2019-05-30 do dziś
PREZES ZARZĄDU2022-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTACZYŃSKI2012-05-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH2018-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHEJN2008-09-29 do dziś
2. ImionaCZESŁAW MARIAN2008-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS EKONOMICZNO-FINANSOWYCH2012-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZDEBSKI2001-09-21 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ JÓZEF2001-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoIZDEBSKI2022-01-28 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ JÓZEF2022-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-28 do dziś
21. NazwiskoBROEMER2021-04-07 do dziś
2. ImionaHENRIK SEBASTIAN2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-07 do dziś
31. NazwiskoJASIULEWICZ2019-05-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2019-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-30 do dziś
41. NazwiskoBROEMER2018-06-29 do dziś
2. ImionaSTAFFAN ALEXANDER2018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJANECZEK2021-04-07 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄD2021-04-07 do dziś
21. NazwiskoWNUK2021-04-07 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW TOMASZ2021-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄD2021-04-07 do dziś
31. NazwiskoSAMOJŁO2022-05-05 do dziś
2. ImionaKAROLINA BEATA2022-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2022-05-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-16 do dziś
217 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2010-03-16 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-03-16 do dziś
436 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-03-16 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-16 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-03-16 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-16 do dziś
838 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-03-16 do dziś
939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-03-16 do dziś
1020 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.09.2002 -31.08.2003 R. data złożenia 05.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.09.2002 -31.08.2003 R.2004-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.09.2003 R. -31.08.2004 R. data złożenia 02.02.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.09.2003 R. -31.08.2004 R.2005-02-09 do dziś
3data złożenia 17.02.2006 okres OD 01.09.2004 DO 31.08.20052006-03-22 do dziś
4data złożenia 12.02.2007 okres 01.09.2005 - 31.08.20062007-03-01 do dziś
5data złożenia 22.02.2008 okres 1.09.2006 R. -31.08.2007 R.2008-03-12 do dziś
6data złożenia 12.03.2009 okres 1 WRZEŚNIA 2007 DO 31 SIERPNIA 20082009-04-30 do dziś
7data złożenia 08.03.2010 okres 1 WRZEŚNIA 2008 DO 31 SIERPNIA 20092010-03-16 do dziś
8data złożenia 16.03.2011 okres 1 WRZEŚNIA 2009 DO 31 SIERPNIA 20102011-04-08 do dziś
9data złożenia 21.03.2012 okres 01.09.2010 -31.08.20112012-05-29 do dziś
10data złożenia 17.05.2012 okres 1 WRZEŚNIA 2010 DO 31 SIERPNIA 20112012-10-26 do dziś
11data złożenia 13.03.2013 okres 01.09.2011 - 31.08.20122013-04-09 do dziś
12data złożenia 24.02.2014 okres OD 01.09.2012 DO 31.08.20132014-05-30 do dziś
13data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-09-04 do dziś
14data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-07-12 do dziś
15data złożenia 17.02.2017 okres OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-04-04 do dziś
16data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-06-29 do dziś
17data złożenia 07.03.2019 okres OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-03-07 do dziś
18data złożenia 07.03.2019 okres OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-03-07 do dziś
19data złożenia 19.03.2020 okres OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-19 do dziś
20data złożenia 19.03.2020 okres OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-19 do dziś
21data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.09.2019 DO 31.08.20202021-03-23 do dziś
22data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.09.2019 DO 31.08.20202021-03-25 do dziś
23data złożenia 15.03.2022 okres OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-03-15 do dziś
24data złożenia 15.03.2022 okres OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-03-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.09.2005 - 31.08.20062007-03-01 do dziś
21.09.2006 R. -31.08.2007 R.2008-03-12 do dziś
31 WRZEŚNIA 2007 DO 31 SIERPNIA 20082009-04-30 do dziś
41 WRZEŚNIA 2008 DO 31 SIERPNIA 20092010-03-16 do dziś
51 WRZEŚNIA 2009 DO 31 SIERPNIA 20102011-04-08 do dziś
601.09.2010 -31.08.20112012-05-29 do dziś
71 WRZEŚNIA 2010 DO 31 SIERPNIA 20112012-10-26 do dziś
801.09.2011 - 31.08.20122013-04-09 do dziś
9OD 01.09.2012 DO 31.08.20132014-05-30 do dziś
10OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-07-12 do dziś
12OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-04-04 do dziś
13OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-03-07 do dziś
15OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-03-07 do dziś
16OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-19 do dziś
17OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-19 do dziś
18OD 01.09.2019 DO 31.08.20202021-03-23 do dziś
19OD 01.09.2019 DO 31.08.20202021-03-25 do dziś
20OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-04-01 do dziś
21OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.09.2002 -31.08.2003 R.2004-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.09.2003 R. -31.08.2004 R.2005-02-09 do dziś
3OD 01.09.2004 DO 31.08.20052006-03-22 do dziś
401.09.2005 - 31.08.20062007-03-01 do dziś
51.09.2006 R. -31.08.2007 R.2008-03-12 do dziś
61 WRZEŚNIA 2007 DO 31 SIERPNIA 20082009-04-30 do dziś
71 WRZEŚNIA 2008 DO 31 SIERPNIA 20092010-03-16 do dziś
81 WRZEŚNIA 2009 DO 31 SIERPNIA 20102011-04-08 do dziś
901.09.2010 -31.08.20112012-05-29 do dziś
1001.09.2011 - 31.08.20122013-04-09 do dziś
11OD 01.09.2012 DO 31.08.20132014-05-30 do dziś
12OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-09-04 do dziś
13OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-07-12 do dziś
14OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-04-04 do dziś
15OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-03-12 do dziś
17OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-19 do dziś
18OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-19 do dziś
19OD 01.09.2019 DO 31.08.20202021-03-23 do dziś
20OD 01.09.2019 DO 31.08.20202021-03-25 do dziś
21OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-04-01 do dziś
22OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-04-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2002 -31.08.2003 R.2004-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2003 R. -31.08.2004 R.2005-02-09 do dziś
3OD 01.09.2004 DO 31.08.20052006-03-22 do dziś
401.09.2005 - 31.08.20062007-03-01 do dziś
51.09.2006 R. -31.08.2007 R.2008-03-12 do dziś
61 WRZEŚNIA 2007 DO 31 SIERPNIA 20082009-04-30 do dziś
71 WRZEŚNIA 2008 DO 31 SIERPNIA 20092010-03-16 do dziś
81 WRZEŚNIA 2009 DO 31 SIERPNIA 20102011-04-08 do dziś
901.09.2010 -31.08.20112012-05-29 do dziś
1001.09.2011 - 31.08.20122013-04-09 do dziś
11OD 01.09.2012 DO 31.08.20132014-05-30 do dziś
12OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-09-04 do dziś
13OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-07-12 do dziś
14OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-04-04 do dziś
15OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-03-07 do dziś
17OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-03-07 do dziś
18OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-19 do dziś
19OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-19 do dziś
20OD 01.09.2019 DO 31.08.20202021-03-23 do dziś
21OD 01.09.2019 DO 31.08.20202021-03-25 do dziś
22OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-03-15 do dziś
23OD 01.09.2020 DO 31.08.20212022-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów