„FIRMA HANDLOWA - GRAŻYNA I SŁAWOMIR ZGUBIŃSCY” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000034613
Numer REGON: 770507518
Numer NIP: 8410004711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-03-29
Sygnatura akt[RDF/475952/23/924]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP7705075182003-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HANDLOWA -GRAŻYNA I SŁAWOMIR ZGUBIŃSCY” SPÓŁKA JAWNA2001-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK2001-08-08 do dziś
2. Adresulica GLINIANA nr domu 18 miejscowość LĘBORK kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK kraj POLSKA 2001-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DNIA 9.03.2001 R. ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ -ANEKS Z DNIA 28.05.2001 R. -ZMIANA PAR. 4; ANEKS Z DNIA 13.07.2001R. -ZMIANA PAR.1, 3 UMOWY SPÓŁKI2001-08-08 do dziś
218.12.2009 R. ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2010-01-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-08-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁAJĄCEJ SPÓŁKI CYWILNEJ -UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.03.2001 R. W SPÓŁKĘ JAWNĄ, W OPARCIU O PRZEPIS ART. 26 PAR. 4 KSH, Z UWAGI NA PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WIĘKSZYM ROZMIARZE2001-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„FIRMA HANDLOWA GRAŻYNA I SŁAWOMIR ZGUBIŃSCY” SPÓŁKA CYWILNA2001-08-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-08-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0016182001-08-08 do dziś
5. Numer REGON7705075182001-08-08 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGUBIŃSKI2001-08-08 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2001-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGUBIŃSKA2001-08-08 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2001-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2001-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGUBIŃSKA2001-08-08 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2001-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGUBIŃSKI2001-08-08 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2001-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-01-06 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-01-06 do dziś
327 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2010-01-06 do dziś
427 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-01-06 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-01-06 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-01-06 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-06 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-01-06 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-01-06 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 12.06.20022002-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.20032004-07-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-06-29 do dziś
5data złożenia 10.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
6data złożenia 11.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-23 do dziś
7data złożenia 07.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
8data złożenia 04.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
9data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-19 do dziś
10data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
11data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-16 do dziś
12data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
13data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
15data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
16data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
17data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
20data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
21data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
22data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów