SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIĘKNA”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000034355
Numer REGON: 000989293
Numer NIP: 7530012701
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2023-10-24
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/8239/23/353]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000989293 NIP 75300127012007-06-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIĘKNA”2003-09-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY-SEKCJA REJESTROWA nr. w rejestrze RSA 10132001-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2001-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość NYSA ulica UL. MARIACKA nr domu 4 kod pocztowy 48-304 poczta NYSA kraj POLSKA 2015-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.06.1982R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 04.06.2000R. DODANO PAR. 64 UST. 1A. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 28.06.2001 SKREŚLONO PAR. 30 PKT. 3 STATUTU.2001-08-10 do dziś
224.06.2003 R. JEDNOLITY TEST STATUTU SPÓŁDZIELNI2003-09-18 do dziś
327.04.2005 -ZMIANA PAR. 10, PAR. 87 STATUTU2005-08-30 do dziś
421 LISTOPADA 2007 R. -ZMIANA CAŁEJ TREŚCI STATUTU W PARAGRAFACH OD 1 DO 109.2008-06-04 do dziś
523.05.2012 R., ZMIANA PAR. 62 UST. 2 I PAR. 83 UST. 1 STATUTU2012-06-27 do dziś
604.06.2018R., USTALONO NOWY TEKST STATUTU. 21.01.2019R., ZMIENIONO : §9, §10, §15, §16, §27 ; ZMIENIONO OZNACZENIE §28 NA §28A ; DODANO NOWY §28 ; ZMIENIONO : §39, §45, §502019-04-16 do dziś
725.05.2022R., ZMIENIONO §63 UST.1, §65 UST.3, §89 UST.1, §10 UST.12022-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2019-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWINIARSKA2023-09-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA OLA2023-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNA KSIĘGOWA2023-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-13 do dziś
21. NazwiskoMAZURKIEWICZ2001-08-10 do dziś
2. ImionaANNA2001-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY2001-08-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-08-10 do dziś
31. NazwiskoKOPANIECKI2001-08-10 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-08-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-08-10 do dziś
41. NazwiskoRYBOTYCKI2001-08-10 do dziś
2. ImionaMAREK2001-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-05-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-08-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDNIARZ2023-08-17 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW JÓZEF2023-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁĘBCZYK2023-08-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2023-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2019-06-14 do dziś
2. ImionaTADEUSZ DARIUSZ2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEPIÓRA2019-06-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BOŻENA2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2019-06-14 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoRACZEK2023-08-17 do dziś
2. ImionaMARCIN MIECZYSŁAW2023-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-17 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTACJA SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W SPRAWACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI, W TYM DO ZAWIERANIA UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY PRZED OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, W TYM SĄDAMI, URZĘDAMI, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, URZĘDEM SKARBOWYM, DO SKŁADANIA WSZELKICH WNIOSKÓW I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED NOTARIUSZAMI W SPRAWACH USTANOWIENIA I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALI, WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO LOKALU I DOKONYWANIA INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2023-08-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-30 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
5data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
7data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-29 do dziś
8data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
9data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
10data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
11data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
12data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
13data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
15data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
16data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
19data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
20data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
21data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-02 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-02 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-15 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów