ASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000033823
Numer REGON: 812376633
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/31642/20/786]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP8123766332002-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-12 do dziś
2. Adresulica PL. RODŁA nr. domu 8 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 70-419 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2001-08-07 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAKOWIAKÓW nr domu 34 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KOROSZCZYNIE2002-12-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina TERESPOL miejscowość KOROSZCZYN2002-12-18 do dziś
3. Adresulica TERMINAL SAMOCHODOWY KOROSZCZYN miejscowość KOROSZCZYN kod pocztowy 21-550 poczta TERESPOL 2002-12-18 do dziś
21. Firma oddziałuASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA W KUŹNICY2006-11-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SOKÓLSKI gmina KUŹNICA miejscowość KUŹNICA2006-11-30 do dziś
3. Adresmiejscowość KUŹNICA ulica PRZEJŚCIE GRANICZNE kod pocztowy 16-123 poczta KUŹNICA kraj POLSKA 2006-11-30 do dziś
31. Firma oddziałuASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA W POZNANIU2006-11-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-04-17 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MARCELIŃSKA nr domu 90 nr lokalu 2A. 1 kod pocztowy 60-324 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-04-17 do dziś
41. Firma oddziałuASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU2014-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2020-02-19 do dziś
3. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. OCTOWA nr domu 24 kod pocztowy 15-399 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2020-02-19 do dziś
51. Firma oddziałuASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FILIA W GDAŃSKU2016-07-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-07-05 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 20 kod pocztowy 80-462 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-07-05 do dziś
61. Firma oddziałuASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA W MAŁASZEWICZACH2018-10-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina TERESPOL miejscowość MAŁASZEWICZE2018-11-19 do dziś
3. Adresmiejscowość MAŁASZEWICZE ulica UL. KOLEJARZY nr domu 6 kod pocztowy 21-540 poczta MAŁASZEWICZE kraj POLSKA 2018-11-19 do dziś
71. Firma oddziałuASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA W BŁONIU2020-04-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość PASS2020-04-30 do dziś
3. Adresmiejscowość PASS nr domu 20i nr lokalu 15 kod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE kraj POLSKA 2020-04-30 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.07.2001 R., NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 14, REPERTORIUM A NR 3031/20012001-08-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 29.05.2002 R. PRZEZ NOTARIUSZ MARZENĘ MIKOŁAJCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, UL. WYSZYŃSKIEGO 14, REP. A NR 2175/2002, ZMIENIONO PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI2002-06-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 02 LIPCA 2002 R. PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA LEŚNIEWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 70, M.5, REPERTORIUM A NR 8393/2002. ZMIENIONO: PARAGRAF 8 (ÓSMY) ; 10 (DZIESIĄTY) I 12 (DWUNASTY) UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 19 SIERPNIA 2002 R., PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA LEŚNIEWSKIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 70, M.5 REPERTORIUM A NR 10080/2002, ZMIANIONO PARAGRAF 8 (ÓSMY) PRZEZ SKREŚLENIE PUNKTÓW 3, 4, 9 I 11 TEGO PARAGRAFU ORAZ DODANIE W TYM PARAGRAFIE PUNKTÓW 17 I 18.2002-12-18 do dziś
419.12.2002 R. REP. A-22958/2002, ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA KĘDZIERSKA, ZASTĘPUJĄCA JAKUBA SZYMCZAKA NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIE NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. CHOPINA 5B, W PAR. 8 PKT 12 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLONY;2003-02-18 do dziś
504.12.2008, REPERTORIUM A NR 14926/2008, WALDEMAR LEŚNIEWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 70 M. 5, ZMIANA § 82008-12-15 do dziś
619.10.2009 R. REPERTORIUM A NR 6867/2009, NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS-GŁOWACKA -NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 70/5 00-175 WARSZAWA UCHWAŁA NR 1 -W § 8 DODAJE SIĘ NOWY PUNKT 172009-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSTRA FORWARDING AG Z SIEDZIBĄ W ZURICHU2013-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH2013-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2002-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA2001-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEREMENCO2018-02-02 do dziś
2. ImionaVITALI2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANOW KOŁAKOWSKI2009-11-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALASOUSKI2003-03-14 do dziś
2. ImionaANDREI2002-12-18 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-12-15 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-15 do dziś
349 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2008-12-15 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-12-15 do dziś
550 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2008-12-15 do dziś
651 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2008-12-15 do dziś
782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2008-12-15 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2015-07-07 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 13.07.2001-31.12.2002 data złożenia 13.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 13.07.2001-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 13.07.2001-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 13.07.2001-31.12.20022003-05-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-22 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
7data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
8data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-22 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
10data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
11data złożenia 08.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
12data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
13data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
14data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
15data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
18data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów