NOYEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000033686
Numer REGON: 431153081
Numer NIP: 7122482819
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-05-04
Sygnatura akt[RDF/379217/22/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 431153081 NIP 71224828192008-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNOYEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W LUBLINIE nr. w rejestrze 45122001-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. BRACI KRAUSSE nr domu 6 kod pocztowy 20-270 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11.26.07.1999 ROKU, NOTARIUSZ GRAŻYNA TWARDOWSKA-KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 5,20-078 LUBLIN. 2.23.07.2001 ROKU-AKT NOTARIALNY REP.A.3610/2001 ZMIENIONO:PARAGRAFY 7,8,10,11, W PARAGRAFIE 13 UST.2, W PARAGRAFIE 14 USTĘPY 2,3,4,5,6,7,11, W PARAGRAFIE 15 UST.1, DOTYCHCZASOWY PARAGRAF 18 I 21; ZMIENIONO:NUMERACJĘ PARAGRAFÓW OD 17 DO 20 NA NOWĄ NUMERACJĘ OD 21 DO 25, PO PARAGRAFIE 16 WPROWADZONO NOWE PARAGRAFY 17, 18, 19, 20; DODANO: W PARAFRAFIE 13 USTĘPY 4 I 5, W PARAGRAFIE 14 USTĘPY 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, W PARAGRAFIE 15 UST. 3.2001-08-06 do dziś
216.12.2003 R. REP. A NR 5279/2003 NOTARIUSZ IWONA WACH KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE-ZMIENIONO PAR. 8, PAR. 9 UST. 2, PAR. 10 UST. 3, PAR. 11, PAR. 13 UST. 2, PAR. 17 UST. 1 I 2, PAR. 22. DODANO PAR. 9 UST. 3, PAR. 10 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 12 UST. 3 I 4, PAR. 16 UST. 2, PAR. 21 UST. 3, PAR. 22 ZE ZNACZKIEM2004-01-06 do dziś
3USUNIĘTO PAR. 15 UST. 3, PAR 18 UST. 2 PKT A, C, D.2004-01-06 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2008 R., REP. A NR 4992/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ BARAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ EWA BARAN NOTARIUSZ, IWONA WACH NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W LUBLINIE. ZMIANA § 2 I § 7 UMOWY SPÓŁKI.2008-11-26 do dziś
528.05.2014 R., NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY CHOPINA 11, 20-026 LUBLIN, REP. A NR 2112/2014 - ZMIANA § 8 UST. 1, § 8 UST. 5, § 15 UST. 1; 21.08.2014 R. - NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY CHOPINA 11, 20-026 LUBLIN, REP. A NR 2914/2014 - ZMIANA § 10 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 2, § 10 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 6.2014-09-01 do dziś
615.01.2015 REP A NR 76/2015, NOTARIUSZ IWONA WACH, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE - ZMIANA § 10 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2015-01-22 do dziś
74.01.2019 R., NOTARIUSZ BEATA CHĘĆ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 31/2019, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2019-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURANT2001-08-06 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2001-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEVOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-14 do dziś
4. Numer KRS0000412762 2014-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURANT2001-08-06 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2001-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKURANT2016-10-07 do dziś
2. ImionaPAULA2016-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-10-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-09-08 do dziś
219 2 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2015-09-08 do dziś
320 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-09-08 do dziś
426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-09-08 do dziś
528 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2015-09-08 do dziś
633 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2015-09-08 do dziś
733 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-09-08 do dziś
820 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2015-09-08 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 18.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-05-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31 12.2004 R. data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31 12.2004 R.2005-05-17 do dziś
4data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-27 do dziś
5data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
6data złożenia 25.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-30 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 2008 R.2009-07-06 do dziś
8data złożenia 11.03.2010 okres 2009 R.2010-04-09 do dziś
9data złożenia 28.03.2011 okres ZA ROK 20102011-03-31 do dziś
10data złożenia 04.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-17 do dziś
11data złożenia 28.02.2013 okres 2012 ROK2013-03-05 do dziś
12data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
13data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
14data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-11 do dziś
15data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
16data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
17data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
18data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
19data złożenia 14.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
20data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-27 do dziś
2ZA ROK OBROTOWY 20062007-07-12 do dziś
32007 ROK2008-04-30 do dziś
42008 R.2009-07-06 do dziś
52009 R.2010-04-09 do dziś
6ZA ROK 20102011-03-31 do dziś
72011 ROK2012-04-17 do dziś
82012 ROK2013-03-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31 12.2004 R.2005-05-17 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-27 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
52007 ROK2008-04-30 do dziś
62008 R.2009-07-06 do dziś
72009 R.2010-04-09 do dziś
8ZA ROK 20102011-03-31 do dziś
92011 ROK2012-04-17 do dziś
102012 ROK2013-03-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-11 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów