„TALLY WEIJL(POLSKA)” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000033630
Numer REGON: 016413787
Numer NIP: 5213109829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-09-29
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/47794/23/736]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0164137872001-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALLY WEIJL (POLSKA)” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSP REJ nr w rejestrze 617952001-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 65/79 kod pocztowy 00-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.07.2000. NOTARIUSZ MAREK MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. POLNA 22 M 13 REP A 3699/2000 04.07.2001. ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ BIAŁECKI ZASTEPCA NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. DŁUGIEJ 31 -REP A 21110/2001 ZMIANA PAR. 4 UST 1, PAR 9, PAR 12 UST 2, PAR 18 UST. 22001-08-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 LISTOPADA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 16856/2008, NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ ARTUR KĘDZIERSKI NOTARIUSZ, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA PRZY UL. ŁUCKIEJ 18 LOK. 12,00-845 WARSZAWA; ZMIENIONO § 20 UMOWY SPÓŁKI2008-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 OOO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200 000,00 ZŁ2001-08-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALLY WEIJL RETAIL EUROPE AG2015-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000000,00 ZŁ2015-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-01-22 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 000,00 ZŁ2001-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ2014-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPASSOF2023-09-29 do dziś
2. ImionaKAROLOS2023-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU2023-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRASCHI2018-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRÜRING2014-03-20 do dziś
2. ImionaBEAT2014-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFETTING2013-06-19 do dziś
2. ImionaROMANA2010-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2015-01-22 do dziś
252 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2015-01-22 do dziś
374 40 Z REKLAMA2015-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 31.12.2000-31.12.2001 data złożenia 17.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 31.12.2001 -31.12.2002 data złożenia 17.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 31.12.2002 -31.12.2003 data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 31.12.2000-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 31.12.2001 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 31.12.2002 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 31.12.2000-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 31.12.2001 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 31.12.2002 -31.12.20032005-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-05 do dziś
3data złożenia 30.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
4data złożenia 28.11.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-12-04 do dziś
5data złożenia 28.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-04 do dziś
6data złożenia 29.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
7data złożenia 27.07.2011 okres 01.01.2009 -30.11.20102011-08-12 do dziś
8data złożenia 28.06.2012 okres 01.12.2010 -30.11.20112012-07-30 do dziś
9data złożenia 07.06.2013 okres 01.12.2011 - 30.11.20122013-06-19 do dziś
10data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.12.2012 DO 30.11.20132014-08-07 do dziś
11data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-06-15 do dziś
12data złożenia 29.08.2016 okres OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-11-02 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-07-11 do dziś
14data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-09-14 do dziś
15data złożenia 04.11.2019 okres OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-11-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062008-12-04 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-12-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
401.01.2009 -30.11.20102011-08-12 do dziś
501.12.2010 -30.11.20112012-07-30 do dziś
601.12.2011 - 30.11.20122013-06-19 do dziś
7OD 01.12.2012 DO 30.11.20132014-08-07 do dziś
8OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-06-15 do dziś
9OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-11-02 do dziś
10OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-09-14 do dziś
11OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-12-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 -30.11.20102011-08-12 do dziś
601.12.2010 -30.11.20112012-07-30 do dziś
701.12.2011 - 30.11.20122013-06-19 do dziś
8OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-06-15 do dziś
9OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-11-02 do dziś
10OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-07-11 do dziś
11OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-09-14 do dziś
12OD 01.12.2012 DO 30.11.20132014-07-28 do dziś
13OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-12-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 -30.11.20102011-08-12 do dziś
601.12.2010 -30.11.20112012-07-30 do dziś
701.12.2011 - 30.11.20122013-06-19 do dziś
8OD 01.12.2012 DO 30.11.20132014-08-07 do dziś
9OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-06-15 do dziś
10OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-11-02 do dziś
11OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-07-11 do dziś
12OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-09-14 do dziś
13OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, POSTĘPOWANIE SANACYJNE nr XVIII GR 49/20 data 06.08.20202020-09-04 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2020-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów