ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000033455
Numer REGON: 190275904
Numer NIP: 5830001190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu237Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/12857/22/377]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-08-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP1902759042001-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA2007-07-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 89082001-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2001-08-07 do dziś
2. Adresulica MARYNARKI POLSKIEJ nr domu 130 kod pocztowy 80-557 poczta GDAŃSK 2001-08-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCENTRALA@ENERGA-OPERATOR.PL2021-10-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENERGA-OPERATOR.PL2021-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU2007-07-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2004-12-13 do dziś
3. Adresulica MARYNARKI POLSKIEJ nr domu 130 miejscowość GDAŃSK kod pocztowy 80-557 poczta GDAŃSK 2004-12-13 do dziś
21. Firma oddziałuENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KALISZU2007-07-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2004-12-13 do dziś
3. Adresulica ALEJA WOLNOŚCI nr domu 8 miejscowość KALISZ kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ 2004-12-13 do dziś
31. Firma oddziałuENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE2007-07-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2004-12-13 do dziś
3. Adresulica MORSKA nr domu 10 miejscowość KOSZALIN kod pocztowy 75-950 poczta KOSZALIN 2004-12-13 do dziś
41. Firma oddziałuENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2007-07-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2004-12-13 do dziś
3. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 83 miejscowość OLSZTYN kod pocztowy 10-950 poczta OLSZTYN 2004-12-13 do dziś
miejscowość OLSZTYN ulica TUWIMA nr domu 6 kod pocztowy 10-950 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2007-11-07 do dziś
51. Firma oddziałuENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W PŁOCKU2007-07-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2004-12-13 do dziś
3. Adresulica WYSZOGRODZKA nr domu 106 miejscowość PŁOCK kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK 2004-12-13 do dziś
61. Firma oddziałuENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TORUNIU2007-07-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2004-12-13 do dziś
3. Adresulica GEN.BEMA nr domu 128 miejscowość TORUŃ kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2004-12-13 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.07.1993R KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JANECZKO, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20, WARSZAWA, REPERTORIUM NR 2415/93 06.06.2001 R PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ-WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ PAWEŁ BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ, WARSZAWA, UL. DŁUGA 31, ZMIANY: PAR. 5, PAR. 12 UST. 4, PAR. 19 UST. 2, PAR. 25 PKT 112001-08-07 do dziś
230.07.2003 R., REPERTORIUM A NR 19055/2003, PAWEŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. DŁUGA 31 DOKONANO ZMIANY PAR. 27 STATUTU2003-10-16 do dziś
318.11.2003 R., REPERTORIUM A NR 28315/2003, PAWEŁ BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. DŁUGA 31, DOKONANO ZMIANY PARAGRAFÓW OD PAR. 1 DO PAR. 31 STATUTU ORAZ DODANO NOWE PARAGRAFY OD PAR. 32 DO 63.2004-02-09 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 26.11.2004 R., REP. A 26749/2004, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK ROBERT BŁASZCZAK SPÓŁKA CYWILNA, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK, ZMIENIONO PAR.: 1; 3; 4; 5; 6; 7; DOTYCHCZASOWY PAR. 6 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 8 W ZMIENIONYM BRZMIENIU, DOTYCHCZASOWY PAR. 7 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 9 W ZMIENIONYM BRZMIENIU, DOTYCHCZASOWY PAR. 8 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 10 W ZMIENIONYM BRZMIENIU, DOTYCHCZASOWY PAR. 9 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 11 W ZMIENIONYM BRZMIENIU, DOTYCHCZASOWE PAR. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 OZNACZA SIĘ KOLEJNO JAKO PAR. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PAR. 18,19 ZOSTAJE POŁĄCZONA W PAR. 20 W ZMIENIONYM BRZMIENIU; DOTYCHCZASOWY PAR. 20 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 21; DOTYCHCZASOWY PAR. 21 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 22 W ZMIENIONYM BRZMIENIU; DOTYCHCZASOWY PAR. 22 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 23 W ZMIENIONYM BRZMIENIU; DOTYCHCZASOWY PAR. 23 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 24; DOTYCHCZASOWY PAR. 24 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 25 W ZMIENIONYM BRZMIENIU; DOTYCHCZASOWY PAR. 25 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 26; DOTYCHCZASOWY PAR. 26 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 27 ZE ZMIANĄ W UST. 3; DOTYCHCZASOWE PAR. 27,28,29,30 OZNACZA SIĘ KOLEJNO JAKO PAR. 28,29,30,31; SKREŚLA SIĘ PAR. 31; ZMIENIA SIĘ PAR. 33 UST. 2 PKT 1-4; ZMIENIA SIĘ PAR. 33 UST. 4,5; ZMIENIA SIĘ PAR. 35 UST. 4; W PAR. 45 PO UST. 4 DODAJE SIĘ UST. 5,6; W PAR. 52 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZA SIĘ JAKO UST. 1 I DODAJE SIĘ UST. 2; ZMIENIA SIĘ PAR. 54 UST. 3 PKT 2-4; W PAR. 54 UST. 4 PO PKT 4 DODAJE SIĘ PKT 5; ZMIENIA SIĘ PAR. 54 UST. 5 PKT 2 LIT.E; SKREŚLA SIĘ PAR. 57 UST. 22004-12-31 do dziś
508.12.2005 R., REPERTORIUM A NR 23049/2005, PAWEŁ BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. DŁUGA 31 ZMIANY: PAR. 4, PAR. 5 UST. 1, PAR. 8, PAR. 18 UST. 1, PAR. 30, PAR. 54 UST. 52006-02-13 do dziś
606 CZERWCA 2007 R. REPERTORIUM A NR 9055/2007 NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO PAR. 1, DODANO PAR. 2A, W PAR. 8 SKREŚLONO PUNKTY 1, 4, 5, 6, 7, 20, 36 DO 43, 45, 48 DO 61, 68, 69, 86, 89, 92 DO 98.2007-07-03 do dziś
725 CZERWCA 2007 R. REPERTORIUM A NR 10360/2007 NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO PAR. 4 I 31 STATUTU.2007-07-06 do dziś
830.01.2008 R. REPERTORIUM A NR 3271/2008, PAWEŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIENIONO PARAGRAF 10 UST. 1 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-02-13 do dziś
915.07.2008 R, REPERTORIUM A NR 20505/2008, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE SKREŚLONO: W § 2A UST. 2 PKT 2 I UST. 3, W § 24 UST. 2, W § 25 UST. 3, W § 26 UST. 2, W § 52 UST. 2, W § 54 UST. 2 PKT 2 I 5, W § 54 UST. 3 PKT 2, 3, 4 I 13, W § 54 UST. 4 PKT 2 I 15, W § 62 UST. 2. ZMIENIONO: § 12, 23, 25, 26, 27, 33, 35, 39, 47, 54 I 63 STATUTU.2008-08-11 do dziś
1015 LIPCA 2008 R. REPERTORIUM A NR 20505/2008 NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE SKREŚLONO: W PARAGRAFIE 54 UST. 4 PUNKT 52008-09-10 do dziś
11AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R. REPERTORIUM A NR 27271/2008 NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU -ZMIENIONO TREŚĆ ZAPISÓW PARAGRAFÓW O NUMERACH OD 01 DO 26, SKREŚLONO PARAGRAFY O NUMERACH OD 27 DO 63, SKREŚLA SIĘ TYTUŁY ROZDZIAŁÓW O NUMERACH OD I DO VII, SKREŚLA SIĘ W ROZDZIALE V TYTUŁY PODROZDZIAŁÓW OZNACZONE LITERAMI A, B I C; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2008-12-22 do dziś
12AKT NOTARIALNY Z 30.07.2009 R. REPERTORIUM A NR 17071/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM KRYSTYNĄ BINKOWSKĄ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ NR 71/73 M.10 W GDAŃSKU. W/W AKTEM NOTARIALNYM ZMIENIONO, DODANO, USUNIĘTO: W § 8 STATUTU DODANO USTĘP 6, 7, 8 I 9; -W § 15 STATUTU ZMIENIONO BRZMIENIE USTĘPU 2; W § 15 STATUTU DOTYCHCZASOWE USTĘPY 2 I 3 OTRZYMAŁY OZNACZENIE 3 I 4; -W § 20 STATUTU SKREŚLONO USTĘP 2; -W § 20 STATUTU DOTYCHCZASOWE USTĘPY 3 I 4 OTRZYMAŁY OZNACZENIE 2 I 3; -W § 26 STATUTU ZMIENIONO BRZMIENIE USTĘPU 3.2009-09-09 do dziś
13DNIA 31.05.2010 R. REPERTORIUM A NR 1614/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ MAŁGORZATĘ IMACH, NOTARIUSZ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. PODWALE STAROMIEJSKIE 109/112 B, W/W AKTEM NOTARIALNYM: W § 15 STATUTU, UST. 1 PKT.(9) SKREŚLONO LIT.(B), A W JEJ MIEJSCE WPISANO LIT.(B) W NOWYM BRZMIENIU, W § 15 STATUTU DODANO NOWY UST. 5.2010-06-17 do dziś
14AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2010 R. REP. A NR 1945/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ IMACH PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. PODWALE STAROMIEJSKIE 109/112 B LOK.1. W § 13 STATUTU SKREŚLA SIĘ UST. 1, A W JEGO MIEJSCE WPISUJE SIE UST. 1 O NOWYM BRZMIENIU.2010-07-21 do dziś
15AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.09.2013R, REPERTORIUM A NR 15621/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA W GDAŃSKU PRZY ULICY UPHAGENA 21/3, 80-237 GDAŃSK DOKONANO ZMIANY W §5 STATUTU2013-10-10 do dziś
16AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.02.2014, REPERTORIUM A NR 2831/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA W GDAŃSKU PRZY UL. UPHAGENA 21/3, 80-237 GDAŃSK, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEJ TREŚCI § 1 - § 26 I DODANIE § 27 - 32.2014-02-25 do dziś
17AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.04.2014 R., REPERTORIUM A NR 5848/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA W GDAŃSKU PRZY ULICY UPHAGENA 21/3, 80-237 GDAŃSK; ZMIENIONO: PAR. 4 UST. 1 PO PUNKCIE (39) DODANO PUNKT (40); PAR. 5 UST. 1, 2, 3 STATUTU2014-05-05 do dziś
18AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.12.2017 ROKU REPERTORIUM A NR 18214/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA W GDAŃSKU, PRZY ULICY UPHAGENA NR 21 LOK.3 UCHYLONO STATUT W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWY2018-02-13 do dziś
19AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.11.2019, REPERTORIUM A NR 15421/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ JOANNĘ MILLER NOTARIUSZA W GDAŃSKU PRZY ULICY UPHAGENA 21/3, 80-237 GDAŃSK. UCHYLONO STATUT W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWY.2019-12-17 do dziś
20AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.10.2020, REPERTORIUM A NR 13421/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA W GDAŃSKU PRZY ULICY UPHAGENA 21/3, 80-237 GDAŃSK, UCHYLONO STATUT W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWY2020-10-29 do dziś
21AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.12.2020, REPERTORIUM A NR 16755/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA W GDAŃSKU PRZY ULICY UPHAGENA 21/3, 80-237 GDAŃSK, UCHYLONO STATUT W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWY.2020-12-08 do dziś
2206.07.2021, REP. A NR 10212/2021, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ W GDAŃSKU PRZY ULICY UPHAGENA 21/3, 80-237 GDAŃSK, ZMIANY: PAR.5 UST.3, PAR.5 DODAJE SIĘ UST.6, ZMIANA TYTUŁU PAR 8, PAR. 8 UCHYLA SIĘ UST. 5-10, PAR. 28 UCHYLA SIĘ UST.6, PAR.34 DODAJE SIĘ UST.4.2021-09-13 do dziś
2309.09.2021, REP. A NR 13800/2021, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ W GDAŃSKU PRZY ULICY UPHAGENA 21/3, 80-237 GDAŃSK, ZMIANY: PAR.13 UST.1 PKT 3, PAR.13 UST.1 PKT 20, PAR.13 UST.1 PKT 21, PAR.19 UST.2, PAR.22 PKT 9 LIT. D, PAR. 22 PKT 12, PAR. 22 PKT 23, PAR. 22 PKT 24. ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCEGO TE ZMIANY.2021-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-07 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-08-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGA SPÓŁKA AKCYJNA2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2203530242013-09-05 do dziś
4. Numer KRS0000271591 2013-09-05 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2013-09-05 do dziś
2
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2001-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1356110400,00 ZŁ2014-05-05 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1356110402014-05-05 do dziś
4. Wartość nominalna akcjiWartość nominalna akcji i waluta 650 PLN2001-08-07 do dziś
10,002014-02-25 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconegoKwota wpłacona przed zarejestrowaniem 132363400 PLN2001-08-07 do dziś
1356110400,00 ZŁ2014-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiAA2014-02-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii793721762014-02-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-02-25 do dziś
21. Nazwa serii akcjiBB2014-02-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii427388642014-02-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane42.738.864 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU; JEDNA AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.2014-02-25 do dziś
31. Nazwa serii akcjiCC2014-05-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii87750002014-05-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-05-05 do dziś
41. Nazwa serii akcjiDD2014-05-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii47250002014-05-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane4725000 AKCJE SERII DD SĄ AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA UPRZYWILEJOWANIA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.2014-05-05 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST 5-OSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-01-21 do dziś
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDORAWA2022-05-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWĘCKI2006-11-29 do dziś
2. ImionaRYSZARD MAREK2006-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-11-29 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2009-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-29 do dziś
TAK2009-06-02 do dziś
7. Data do jakiej została zawieszona25.08.20092009-06-02 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-29 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-08-07 do dziś
55. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARACKIEWICZ2001-08-07 do dziś
2. ImionaMARTA KATARZYNA2001-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASICKI2022-05-17 do dziś
2. ImionaMAREK2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-17 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJNO2021-09-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-13 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2022-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-13 do dziś
NIE2022-05-17 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMIUK2019-07-19 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-19 do dziś
102. ImionaPIOTR2016-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-09 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACKI2013-09-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2013-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-03 do dziś
125. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU -DYREKTOR DS. ROZWOJU ZASOBÓW ORGANIZACYJNYCH2009-01-16 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2008-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-22 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECH2008-12-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2008-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-22 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESMER2008-05-29 do dziś
2. ImionaARTUR MICHAŁ2008-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-29 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2008-03-05 do dziś
2. ImionaLESZEK SZCZEPAN2008-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIERNAT WIATRAK2022-06-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-23 do dziś
21. NazwiskoKRAWCZYŃSKA2008-03-05 do dziś
2. ImionaINEZ ANNA2008-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-18 do dziś
31. NazwiskoARCISZEWSKA MIELEWCZYK2022-06-23 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-23 do dziś
41. NazwiskoSZURSKI2017-12-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ JAKUB2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-15 do dziś
51. NazwiskoKANDZIAK2018-03-05 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-05 do dziś
61. NazwiskoKOWALSKI2021-04-15 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
71. NazwiskoWIERZBA2021-04-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
81. NazwiskoDZILIŃSKI2021-04-15 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
91. NazwiskoLASSAK2021-11-30 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-30 do dziś
101. NazwiskoSTEPNOWSKI2016-07-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSZPRENGIEL2007-07-03 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2007-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW (PROKURA ŁĄCZNA).2014-02-25 do dziś
21. NazwiskoPATERSKI2010-12-08 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ŁUKASZ2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KALISZU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2010-12-08 do dziś
31. NazwiskoBEDNARZ2012-04-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARIAN2012-04-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW (PROKURA ŁĄCZNA).2014-02-25 do dziś
44. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA).2012-10-11 do dziś
51. NazwiskoWAWRZAK2014-02-25 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW (PROKURA ŁĄCZNA).2014-02-25 do dziś
61. NazwiskoROMAN2014-02-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2020-03-04 do dziś
71. NazwiskoBERA2015-04-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TORUNIU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2021-07-01 do dziś
81. NazwiskoŚLIWIŃSKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W GDAŃSKU.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU(PROKURA ŁĄCZNA)2016-09-02 do dziś
91. NazwiskoSTĘPIŃSKI2016-10-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓLKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TORUNIU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU(PROKURA ŁĄCZNA)2016-10-26 do dziś
101. NazwiskoLESZCZEŁOWSKI2017-07-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2020-03-04 do dziś
111. NazwiskoKRAWCZYK2017-12-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA -OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2017-12-06 do dziś
121. NazwiskoMAĆKOWIAK2017-12-15 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W PŁOCKU.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU(PROKURA ŁĄCZNA).2017-12-15 do dziś
131. NazwiskoIPATOW2017-12-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W PŁOCKU.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU(PROKURA ŁĄCZNA).2017-12-15 do dziś
141. NazwiskoOKOŃSKI2017-12-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2020-03-04 do dziś
151. NazwiskoSIKORA2018-07-23 do dziś
2. ImionaEWA2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2020-03-04 do dziś
161. NazwiskoMILEWSKI2018-08-01 do dziś
2. ImionaKAROL2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KALISZU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2018-08-01 do dziś
171. NazwiskoRUNOWICZ2018-11-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU(PROKURA ŁĄCZNA).2018-11-19 do dziś
181. NazwiskoRUTH2018-11-19 do dziś
2. ImionaBOGDAN2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2018-11-19 do dziś
191. NazwiskoŁUKASZEWSKI2018-11-19 do dziś
2. ImionaERYK2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W KALISZU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2018-11-19 do dziś
201. NazwiskoRZEŹNICKI2019-04-26 do dziś
2. ImionaMAREK2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2019-04-26 do dziś
211. NazwiskoROMPCA2019-04-26 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA2019-04-26 do dziś
221. NazwiskoNOWAKOWSKI2019-09-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2019-09-25 do dziś
231. NazwiskoKOZAKIEWICZ2019-09-25 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W PŁOCKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2019-10-31 do dziś
241. NazwiskoRAJKOWSKI2019-09-25 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W PŁOCKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2019-10-31 do dziś
251. NazwiskoMINKIEWICZ2019-12-13 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2019-12-13 do dziś
261. NazwiskoGNIADEK2019-12-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2019-12-13 do dziś
271. NazwiskoMALINOWSKI2020-05-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2020-05-14 do dziś
281. NazwiskoOŚWIECIŃSKI2020-06-03 do dziś
2. ImionaRAJMUND2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2020-06-03 do dziś
291. NazwiskoSTACHOWSKI2020-06-03 do dziś
2. ImionaKACPER RAFAŁ2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2020-06-03 do dziś
301. NazwiskoWAROWNA2020-06-03 do dziś
2. ImionaSYLWIA2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2020-06-03 do dziś
311. NazwiskoWRZOSEK2020-06-03 do dziś
2. ImionaMAREK2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2020-06-03 do dziś
321. NazwiskoKOPEĆ2020-06-03 do dziś
2. ImionaROBERT2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2020-06-03 do dziś
331. NazwiskoKIT KRAWCZYK2020-12-21 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KALISZU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2020-12-21 do dziś
341. NazwiskoMUSIAŁ2021-02-09 do dziś
2. ImionaKAROL2021-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KALISZU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2021-02-09 do dziś
351. NazwiskoKACPRZAK2021-04-15 do dziś
2. ImionaMAURYCY2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2021-04-15 do dziś
361. NazwiskoMAGDZIARZ2021-05-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W PŁOCK. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2021-05-24 do dziś
371. NazwiskoSALA2021-05-25 do dziś
2. ImionaPAULINA2021-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-05-25 do dziś
381. NazwiskoSMOLIŃSKI2021-07-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2021-07-01 do dziś
391. NazwiskoKUCZKOWSKI2021-07-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2021-07-01 do dziś
401. NazwiskoSZEWCZYK2021-07-01 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2021-07-01 do dziś
411. NazwiskoKWIATKOWSKI2021-09-13 do dziś
2. ImionaLECH2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TORUNIU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2021-09-13 do dziś
421. NazwiskoSZEFLER2021-09-13 do dziś
2. ImionaLESZEK2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TORUNIU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2021-09-13 do dziś
431. NazwiskoIWANIUK2021-10-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA).2021-10-14 do dziś
441. NazwiskoWŁODARCZYK2021-11-05 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TORUNIU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2021-11-05 do dziś
451. NazwiskoZIĘBA2021-11-05 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA DLA ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TORUNIU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW DANEGO ODDZIAŁU (PROKURA ŁĄCZNA)2021-11-05 do dziś
461. NazwiskoLASKOWSKA2021-11-05 do dziś
2. ImionaANNA2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2021-11-05 do dziś
471. NazwiskoGŁOWACKI2022-07-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)2022-07-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-12-22 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-12-22 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-12-22 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-12-22 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-12-22 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-12-22 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-12-22 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-12-22 do dziś
935 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -30.09.2001 data złożenia 04.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 -30.09.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -30.09.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -30.09.20012002-05-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.10.2001 R. DO 30.09.2002 R. data złożenia 08.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.10.2001 R. DO 30.09.2002 R.2003-06-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.10.2002 R. DO 30.09.2003 R. data złożenia 27.02.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.10.2002 R. DO 30.09.2003 R.2004-03-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.10.2002 R. DO 30.09.2003 R. data złożenia 03.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.10.2002 R. DO 30.09.2003 R.2004-04-27 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.10.2003 -31.12.2004 data złożenia 03.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.10.2003 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2003 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2003 -31.12.20042005-09-19 do dziś
6data złożenia 10.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-24 do dziś
7data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
8data złożenia 14.09.2007 okres 01-01-2006 -31-12-20062007-09-19 do dziś
9data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-25 do dziś
10data złożenia 15.10.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-20 do dziś
11data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
12data złożenia okres 01.01.2008-31.12.20082009-12-17 do dziś
13data złożenia 08.07.2010 okres ZA ROK OBROTOWY 2009 R. T.J. OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
14data złożenia 18.08.2010 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2010-09-03 do dziś
15data złożenia 06.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-16 do dziś
16data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
17data złożenia 08.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
18data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
19data złożenia 29.06.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
20data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-04 do dziś
21data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
22data złożenia 26.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
23data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
24data złożenia 09.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
25data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
26data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
27data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
28data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
29data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
30data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
31data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
32data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
33data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
34data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
35data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-08-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
301-01-2006 -31-12-20062007-09-19 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-09-25 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-10-20 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
7OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2010-09-03 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-16 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
12OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
1301.01.2012 - 31.12.20122013-04-04 do dziś
1401.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
15OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
16OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
17OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
18OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
19OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
20OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
21OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
22OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
23OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
24OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
25OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
26OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
27OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
28OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.10.2001 R. DO 30.09.2002 R.2003-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.10.2002 R. DO 30.09.2003 R.2004-03-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.10.2002 R. DO 30.09.2003 R.2004-04-27 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-08-24 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
601-01-2006 -31-12-20062007-09-19 do dziś
701.01.2007-31.12.20072008-09-25 do dziś
801.01.2007-31.12.20072008-10-20 do dziś
901.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
1001.01.2008-31.12.20082009-12-17 do dziś
11ZA ROK OBROTOWY 2009 R. T.J. OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
12OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2010-09-03 do dziś
1301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-16 do dziś
1401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
1501.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
1601.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
17OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
1801.01.2012 - 31.12.20122013-04-04 do dziś
1901.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
20OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
21OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
22OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
23OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
24OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
25OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
26OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
27OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
28OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
29OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
30OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
31OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
32OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
33OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.10.2001 R. DO 30.09.2002 R.2003-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.10.2002 R. DO 30.09.2003 R.2004-03-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.10.2002 R. DO 30.09.2003 R.2004-04-27 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-08-24 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
601-01-2006 -31-12-20062007-09-19 do dziś
701.01.2007-31.12.20072008-09-25 do dziś
801.01.2007-31.12.20072008-10-20 do dziś
901.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
1001.01.2008-31.12.20082009-12-17 do dziś
11ZA ROK OBROTOWY 2009 R. T.J. OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
12OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2010-09-03 do dziś
1301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
1401.01.2010 -31.12.20102012-08-01 do dziś
1501.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
16OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
1701.01.2012 - 31.12.20122013-04-04 do dziś
1801.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
19OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
20OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
21OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
22OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
23OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
24OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
2501.01.2009-31.12.2009 R.2011-02-01 do dziś
2601.01.2009 -31.12.20092011-02-18 do dziś
27OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
28OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
29OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
30OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
31OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
32OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
33OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-12-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 PAR. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK: ELBLĄSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W ELBLĄGU, ZAKŁAD ENERGETYCZNY KOSZALIN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE, ZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA W OLSZTYNIE Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE, ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU, ZAKŁAD ENERGETYCZNY SŁUPSK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU, ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, ENERGETYKA KALISKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KALISZU NA ENERGĘ GDAŃSKĄ KOMPANIĘ ENERGETYCZNĄ S.A. UCHWAŁY NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ WSZYSTKICH OŚMIU ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK PODJĘTE ZOSTAŁY W TRYBIE ART. 506 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W DNIU 26.11.2004 R.2004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firmaELBLĄSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA2004-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000041521 2004-12-31 do dziś
5. Numer REGON1701782812004-12-31 do dziś
2
1. Określenie okolicznościZAKŁAD ENERGETYCZNY KOSZALIN SPÓŁKA AKCYJNA2004-12-31 do dziś
3. Tbd00000356822004-12-31 do dziś
5. #NA#3302494682004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościZAKŁAD ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA W OLSZTYNIE2004-12-31 do dziś
3. Tbd00000670132004-12-31 do dziś
5. #NA#5102074622004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
4
1. Określenie okolicznościZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA2004-12-31 do dziś
3. Tbd00000595602004-12-31 do dziś
5. #NA#6101919602004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
5
1. Określenie okolicznościZAKŁAD ENERGETYCZNY SŁUPSK SPÓŁKA AKCYJNA2004-12-31 do dziś
3. Tbd00000445782004-12-31 do dziś
5. #NA#7706884192004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
6
1. Określenie okolicznościZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA2004-12-31 do dziś
3. Tbd00000368382004-12-31 do dziś
5. #NA#8701967882004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
7
1. Określenie okolicznościENERGETYKA KALISKA SPÓŁKA AKCYJNA2004-12-31 do dziś
3. Tbd00000844392004-12-31 do dziś
5. #NA#2504102822004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
8
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2009-03-10 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI PRZEZ WYDZIELNIE W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT 4 KSH UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 21 MAJA 2008 ROKU.2009-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
9
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-07-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE ENERGA-OPERATOR SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z ENERGA- OPERATOR TECHNICZNA OBSŁUGA ODBIORCÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ODBYWA SIĘ W TRYBIE 492 § 1 PKT 1 K.S.H., TJ. POPRZEZ PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ ENERGA- OPERATOR S.A.(POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). POŁĄCZENIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE WG PROCEDURY UPROSZCZONEJ, STOSOWNIE DO ART. 515 § 1 K.S.H. ORAZ ART. 516 § 5 - 6 K.S.H.: UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE W DNIU 1 CZERWCA 2018 ROKU, PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - W PROTOKOŁACH SPORZĄDZONYCH PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO. REPERTORIUM A NR 8303/2018 I REPERTORIUM A NR 8309/20182018-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
10
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-10-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE ENERGA-OPERATOR SA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKAMI: ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA ELBLĄG SP. Z O.O., ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA GDAŃSK SP. Z O. O., ENERGA- OPERATOR EKSPLOATACJA KALISZ SP. Z O.O., ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA PŁOCK SP. Z O.O., ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA SŁUPSK SP. Z O.O., ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA TORUŃ SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) Z ODBYWA SIĘ NA ZASADZIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H., TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). Z UWAGI NA FAKT, ŻE JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH JEST SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ ZGODNIE Z ART. 514 § 1 K.S.H., TJ. NIEMOŻNOŚĆ OBJĘCIA AKCJI WŁASNYCH W ZAMIAN ZA UDZIAŁY SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH, POŁĄCZENIE NASTĄPI BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZGODNIE Z ART. 515 § 1 K.S.H. ZWAŻYWSZY, ŻE WSZYSTKIE UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH POSIADA SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA, POŁĄCZENIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE WG PROCEDURY UPROSZCZONEJ, STOSOWNIE DO ART. 515 § 1 K.S.H. ORAZ ART. 516 § 5-6 K.S.H.: - ZGODNIE Z ART. 515 § 1 K.S.H. POŁĄCZENIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; - ZGODNIE Z ART. 516 § 5 K.S.H. W ZW. Z ART. 516 § 6 K.S.H. PLAN POŁĄCZENIA NIE ZOSTAŁ PODANY BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO WYZNACZONEGO PRZEZ SĄD REJESTROWY; - ZGODNIE Z ART. 516 § 6 K.S.H. PLAN POŁĄCZENIA NIE ZAWIERA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; - ZGODNIE Z ART. 516 § 6 K.S.H. PLAN POŁĄCZENIA NIE ZAWIERA OKREŚLENIA DNIA, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WYDANE WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. II UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE DNIA 31 SIERPNIA 2018 ROKU, NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZENIACH WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH - W PROTOKOŁACH SPORZĄDZONYCH PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO.2018-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów