EXACT SOFTWARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000033441
Numer REGON: 630745146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-01-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/29876/20/116]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630745146 NIP 77811318922008-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXACT SOFTWARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 607542001-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość ZŁOTNIKI2015-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTNIKI ulica UL. KRZEMOWA nr domu 1 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2015-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN ELŻBIETY PIOTROWSKIEJ W WARSZAWIE, DNIA 10 LIPCA 1996 R; REP.A-2690/96 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN WITOLDA DUCZMALA W POZNANIU, DNIA 10 LUTEGO 1999 R; REP.A-745/99 ZMIENIONO AKT 1 UST.2 UMOWY SPÓŁKI 11.04.2001 R. KN TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA W WARSZAWIE, REP.A-5131/2001; DO PAR.15 DODANO: UST.42001-08-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2002 R., REP. A 2806/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. SZKOLNEJ 13/3 ZMIENIONO PAR. 2 PKT 1, PAR. 3 PKT 1, PAR. 7, PAR. 8 PKT 3, 4, 11M. PAR. 12 PKT 32002-07-01 do dziś
317.12.2014 R., REP. A NR 11275/2014, NOTARIUSZ ANNA KANTORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. NOSKOWSKIEGO 22, ZMIANA §1 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2015-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXACT GROUP B.V. Z SIEDZIBĄ W DELFT (HOLANDIA)2001-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 400 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100 ZŁ KAŻDY2001-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAHUSEN2021-01-27 do dziś
2. ImionaALEXANDER2021-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-08-06 do dziś
222 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-08-06 do dziś
372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-08-06 do dziś
472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-08-06 do dziś
572 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2001 ROKU DO 31 GRUDNIA 2001 ROKU data złożenia 23.02.2004 1. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 31 GRUDNIA 2002 ROKU data złożenia 23.02.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2001 ROKU DO 31 GRUDNIA 2001 ROKU2004-03-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU data złożenia 11.10.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU2004-10-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU data złożenia 24.10.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-10-27 do dziś
4data złożenia 03.10.2006 okres OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-10-25 do dziś
5data złożenia 07.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-23 do dziś
6data złożenia 25.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
7data złożenia 07.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
8data złożenia 30.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-22 do dziś
9data złożenia 23.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
10data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
11data złożenia 09.01.2014 okres 01.01.2012-31.12.20122014-01-17 do dziś
12data złożenia 29.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
13data złożenia 23.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
14data złożenia 26.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
15data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
16data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
17data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
18data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-10-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 31 GRUDNIA 2002 ROKU2004-03-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU2004-10-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-10-27 do dziś
4OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-10-25 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-10-23 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-10-22 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122014-01-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2001 ROKU DO 31 GRUDNIA 2001 ROKU2004-03-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 31 GRUDNIA 2002 ROKU2004-03-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2003 ROKU2004-10-18 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2005-10-27 do dziś
5OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-10-25 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062007-10-23 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-10-22 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-30 do dziś
1101.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
1201.01.2012-31.12.20122014-01-17 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów