A. BOMBIK KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000033440
Numer REGON: 010797887
Numer NIP: 1130093868
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-03-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/11573/23/44]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0107978872001-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. BOMBIK KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-09 do dziś
A. BOMBIK KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 419762001-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-12-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHŁOPICKIEGO nr domu 11/13 kod pocztowy 04-314 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 10.10.1994 R.- KN BOGUSŁAW WOJNOWSKI W WARSZAWIE NR REP. A 3540/94; ZMIANA PAR. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13A, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30 SKREŚLENIE PAR. 28 I 31, ZMIANA NUMERACJI Z DNIA 11.06.2001 R.- KN JOLANTA BUJALSKA W WARSZAWIE NR REP. A 3106/20012001-08-06 do dziś
217 MAJ 2012 R. REPERTORIUM A NR 1578/2012 KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF BUK, 03-841 WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 280 LOK. 10 ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 7, PAR. 9, PAR. 12.2012-07-10 do dziś
312 WRZEŚNIA 2013 R., REP. A NR 2538/2013, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.GROCHOWSKA 280 LOK. 10 ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 7, PAR. 172013-09-30 do dziś
409.12.2019 R., REP. A NR 2196/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §8, §10, §12, §142020-03-19 do dziś
52023-01-17, REP. A NR 41/2023, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK , KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 21 UMOWY SPÓŁKI2023-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBIK PUŁAWSKA2001-08-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA GRAŻYNA2001-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.500 ZŁ2018-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁOWSKA2018-10-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IZA2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500 ZŁOTYCH2020-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZEWSKA STYPA2020-03-19 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2020-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2020-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEZGODA2020-09-30 do dziś
2. ImionaEWA ŁUCJA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2020-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego65000,00 ZŁ2020-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11900 PLN2001-08-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBAK DULKA2023-03-21 do dziś
2. ImionaANITA JOANNA2023-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-21 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZYDŁOWSKA2023-03-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IZA2023-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-30 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, WYKONYWANIE EKSPERTYZ, OPINII EKONOMICZNO-FINANSOWYCH2013-09-30 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-30 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE, WYKONYWANIE CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ2017-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 11.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-03-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 21.02.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 R.2003-03-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 – 31.12.2003 R. data złożenia 04.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 – 31.12.2003 R.2004-03-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 28.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-03-03 do dziś
5data złożenia 22.02.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-02-27 do dziś
6data złożenia 05.03.2006 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-03-30 do dziś
7data złożenia 18.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-27 do dziś
8data złożenia 18.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-27 do dziś
9data złożenia 15.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-29 do dziś
10data złożenia 14.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-22 do dziś
11data złożenia 16.02.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-02-28 do dziś
12data złożenia 12.02.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-11 do dziś
13data złożenia 07.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-17 do dziś
14data złożenia 09.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
15data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
16data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
17data złożenia 15.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
18data złożenia 06.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
19data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
20data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
21data złożenia 31.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-31 do dziś
22data złożenia 08.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-02-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-02-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-31 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.2002 R.2003-03-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 – 31.12.2003 R.2004-03-09 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-02-27 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-03-30 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-03-27 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-03-27 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-03-29 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-03-22 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-02-28 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-03-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-31 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-08 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów