ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO - LEASINGOWE ENERGO - UTECH SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000033439
Numer REGON: 630774290
Numer NIP: 7831217711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu74Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/12540/22/946]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP6307742902001-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO - LEASINGOWE ENERGO - UTECH SPÓŁKA AKCYJNA2013-07-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 122332001-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 7 kod pocztowy 61-144 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-10-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ENUT.PL2012-09-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENUT.PL2012-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO -UTECH SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE2001-08-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-11-07 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 44 kod pocztowy 00-831 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-11-07 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 08.06.1998; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ CUPRIAK; REPERTORIUM A NR 912/1998 2) 19.04.2000 R; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ CUPRIAK; REPERTORIUM A NR 2736/2000 ZMIANA PAR. 22 STATUTU SPÓŁKI2001-08-03 do dziś
219 KWIETNIA 2002 R. REP. A NR 3145/2002, NOTARIUSZ EWA BIENIEK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. EWA BIENIEK, MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA WARSZAWA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. UZUPEŁNIONO PAR. 5 STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE W PAR. 5 PUNKTÓW: 16, 17 ORAZ 18; -ZMIENIONO PAR. 19 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI; -UZUPEŁNIONO PAR. 19 STATUTUPOPRZEZ DODANIE W PAR. 19 PUNKTU 5; -ZMIENIONO PAR. 21 UST. 1 PKT G; PAR. 21 UST 1 PKT J, -ZMIENIONO PAR. 28 STATUTU SPÓŁKI.2002-06-11 do dziś
315.12.2004 R., REP. A NR 22190/2004 -NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA M. KOLASA, A. WĄSIEWICZ-SZCZEPAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA UL. LIBELTA 26, 61-707 POZNAŃ. § 5, § 6, § 10, § 13, § 17, § 19, § 21 I § 22 STATUTU -WYKREŚLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ NADAJĄC TYM §§ BRZMIENIE PRZYJĘTE W UCHWAŁACH.2005-01-20 do dziś
423 STYCZNIA 2008 R., REPERTORIUM A NUMER 948/2008, NOTARIUSZ EWA BIENIEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. EWA BIENIEK, MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 70, 01-381 WARSZAWA, ZMIENIONO § 18 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2008-02-20 do dziś
515.05.2009 R., REP. A NR 6389/2009, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, DODANO W § 5 STATUTU SPÓŁKI PUNKTY 20 I 21. 29.05.2009 R., REP. A NR 7355/2009, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 22 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2009-07-10 do dziś
610.12.2009 R., REP. A NR 13087/2009, NOTARIUSZ EWA BIENIEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA EWA BIENIEK-NOTARIUSZ, MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA NOTARIUSZ, UL. OKOPOWA 56 LOK. 3, WARSZAWA. UCHWAŁĄ NR 5 ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UST. 1 STATUTU.2010-06-02 do dziś
710.12.2009 R., REP. A NR 13087/2009, NOTARIUSZ EWA BIENIEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. OKOPOWA 56/3, ZMIENIONO § 5, § 6 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI2010-04-22 do dziś
829.07.2010 R., REP. A NR 1804/2010, NOTARIUSZ ANETA SITNICKA -URBANIAK, UL. OGRODOWA 49 A LOK. 1, 00-873 WARSZAWA, ZMIENIONO § 17 I § 21, USUNIĘTO § 82010-08-24 do dziś
930.12.2010 R., REP. A NR 7619/2010, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA BARCZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA EWA BIENIEK-NOTARIUSZ, MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA -NOTARIUSZ, UL. OKOPOWA 56 LOK 3, 01-042 WARSZAWA. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UST. 1 STATUTU NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE.2011-01-19 do dziś
1029.06.2012 R. REPERTORIUM A NR 2385/2012 NOTARIUSZ ANNA SITNICKA-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. OGRODOWEJ 49 A LOK. 1 WARSZAWA, PAR. 21 UST. 1 LIT. A STATUTU SPÓŁKI - ZMIENIONO BRZMIENIE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.2012-09-24 do dziś
1128.12.2012 R., REP. A NR 4733/2012, NOTARIUSZ ANETA SITNICKA-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO § 18 UST. 2, § 21 UST. 1 LIT.A) ORAZ § 22 UST. 2 STATUTU2013-01-18 do dziś
1228.06.2013 R., NOTARIUSZ ANETA SITNICKA-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 49A LOK. 1, REP. A NR 2985/2013 - ZMIENIONO § 5, § 17 ORAZ § 21 STATUTU SPÓŁKI.2013-08-09 do dziś
1313.09.2016 R., REP.A NR 9137/2016, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5 DODANO § 23(1), DODANO W §21 UST.1 PKT N, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2016-11-02 do dziś
14AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.11.2018 R., REP. A NR 8888/2018, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: ZMIENIONO § 17 UST. 2 LIT. I), § 21 UST. 1 LIT. M), § 22, PRZYJĘTO TESKT JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2019-03-06 do dziś
1502.10.2020 R., REP. A NR 7604/2020, NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 7/1A, W POZNANIU, ZMIENIONO § 21 UST. 1 LIT. I) STATUTU SPÓŁKI.2021-01-05 do dziś
16AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.04.2021 R., REP. A NR 3412/2021, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA ŁUCZAKA, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 7/1A, W POZNANIU, ZMIENIONO §§: 6, 7, 8, 18, 22 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2021-09-10 do dziś
17AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29.09.2021 R., REP. A NR 9258/2021, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA ŁUCZAKA, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 7/1A W POZNANIU, ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: - SKREŚLONO TREŚĆ PAR 17 UST. 2 LITERA „A” STATUTU SPÓŁKI - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR 18 STATUTU SPÓŁKI NADAJĄC MU NOWĄ TREŚĆ, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2021-11-30 do dziś
1828.04.2022 R., REP. A NR 3485/2022, NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 7/1A W POZNANIU, SKREŚLONO TREŚĆ PAR 8 UST. 2, 3, 4 I 5 STATUTU SPÓŁKI , PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2022-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-08-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-08-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA AKCYJNA ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO UTECH S.A. POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ SPÓŁKI ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO-LEASINGOWE ENERGO -UTECH SP. Z O.O. DOKONANEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ART. 491 -497 KODEKSU HANDLOWEGO. 8.06.1998 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENERGETYCZNEGO TOWARZYSTWA FINANSOWO-LEASINGOWEGO ENERGO -UTECH SPÓŁKA Z O.O.2001-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO LEASINGOWE ENERGO -UTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyRHB2001-08-03 do dziś
3. Numer w rejestrze107202001-08-03 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W POZNANIU2001-08-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego22400000,00 ZŁ2011-01-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji22402011-01-19 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego22400000,00 ZŁ2011-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty2400000 PLN2001-08-03 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2402001-08-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta10000 PLN2001-08-03 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem2400000 PLN2001-08-03 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2001-08-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2402001-08-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-09-10 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2010-06-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002010-06-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-06-02 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2011-01-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002011-01-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-01-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2021-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKI2020-09-15 do dziś
2. ImionaADAM2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZNAŃSKA2001-08-03 do dziś
2. ImionaBOŻENA2001-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWITKOWSKI2021-10-01 do dziś
2. ImionaWALDEMAR WŁODZIMIERZ2021-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-01 do dziś
21. NazwiskoBURSIG2021-09-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ERNEST2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-10 do dziś
31. NazwiskoMACIEJEWSKI2021-09-10 do dziś
2. ImionaCEZARY TOMASZ2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWOKSIĘGOWA, DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI2002-06-11 do dziś
267 2 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2002-06-11 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-22 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-22 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-04-22 do dziś
677 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-22 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-04-22 do dziś
845 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-22 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-04-22 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-04-22 do dziś
1164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-08-09 do dziś
1264 91 Z LEASING FINANSOWY2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD O1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 30.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD O1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 30.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 28.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-06-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-15 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
6data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
7data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
8data złożenia 26.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
9data złożenia 22.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
10data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-17 do dziś
11data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R2012-09-24 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres 01.01. 2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
14data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
15data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
16data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
17data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
18data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-28 do dziś
19data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
20data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
21data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-17 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R2012-09-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12. 2012 R.2013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-08 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-17 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R2012-09-24 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-08 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-17 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R2012-09-24 do dziś
901.01. 2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument OD O1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-05-20 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie OD O1.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO W POZNANIU XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, OTWARCIE PRZYŚPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO nr SYGN.AKT XIGR 12/20 data 12.02.20202020-07-08 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2020-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów