ARRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000033412
Numer REGON: 014940910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-03-31
Sygnatura akt[RDF/194893/20/607]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0149409102001-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY – REJESTR UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr w rejestrze 387352001-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość ŁAZY2019-11-20 do dziś
2. Adresulica CHOCIMSKA nr domu 28 nr lokalu 19 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-08-28 do dziś
miejscowość ŁAZY ulica UL. JASNA nr domu 2 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.1993 R. KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA STYBEL 02-515 WARSZAWA, UL. SIENKIEWICZA 12/14 REP. A NR 2506/932001-08-28 do dziś
204.04.2002 R. REP. A NR 1570/2002 -KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA STYBEL, ZMIANA: §1, 2, 5, 8, 9, 10, 13, 20, 22, 23 TEKST JEDNOLITY2002-05-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 31 LIPCA 2002 R. W KN AGNIESZKA STYBEL W WARSZAWIE, REP. A NR 3568/2002 -ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2002-11-25 do dziś
424.05.2005 R. REP. A-3820/2005, KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. LINDLEYA 14A LOK. 7, 02-013 WARSZAWA, ZMIANA PAR.: 5, 7, 8, 9, 17, 20 UMOWY SPÓŁKI;2005-07-13 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 15141/2009, KANCELARIA NOTARIALNA: KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO NR 6 LOKAL 26 W WARSZAWIE, § 5 UMOWY SPÓŁKI ZOSTAJE ZMIENIONY2009-12-21 do dziś
608.11.2019R., REP. A NR 18936/2019, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3 UMOWY SPÓŁKI2019-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIBIK2001-08-28 do dziś
2. ImionaRADOSŁAWA JOANNA2001-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.200,00 PLN2001-08-28 do dziś
ilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁOTYCH2005-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-28 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 PLN2001-08-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFOWSKA2016-02-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2016-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2016-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2001-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIBIK2001-08-28 do dziś
2. ImionaRADOSŁAWA JOANNA2001-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-21 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-21 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-12-21 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-12-21 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-21 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-21 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-12-21 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-12-21 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-12-21 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2000 data złożenia 26.09.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20002001-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 26.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 DO 31.12.20012002-11-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-05 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 02.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
6data złożenia 29.05.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-06-23 do dziś
7data złożenia 25.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
8data złożenia 22.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
9data złożenia 28.05.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-13 do dziś
10data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-17 do dziś
11data złożenia 17.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
12data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-30 do dziś
13data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
14data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
15data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
16data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
17data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
18data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
19data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
20data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-06-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-06-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-24 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów