BOKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000032990
Numer REGON: 470827770
Numer NIP: 7250039633
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/397072/22/141]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP4708277702001-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-01-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI, SĄD GOSPODARCZY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 48642001-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-08-02 do dziś
2. Adresulica POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ nr domu 25 miejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy 90-248 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2001-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-08-02 do dziś
3. Adresulica TUWIMA nr domu 61 kod pocztowy 90-025 poczta ŁÓDŹ 2001-08-02 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.1993 R., KN BOGNA GAŁĄZKA-MIKINA, REPERTORIUM A NR 3016/932001-08-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 03.09.2001 R., NOTARIUSZ BOGNA GAŁĄZKA-MIKINA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3769/2001- ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2001-09-17 do dziś
331.05. 2010 R. NOTARIUSZ BOGNA GAŁĄZKA-MIKINA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2613/2010 ZMIENIONO § 42010-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTNICKI2001-08-02 do dziś
2. ImionaBOGDAN ZBIGNIEW2001-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 90 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 45.000 ZŁ2001-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-08-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTNICKI2007-04-27 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2007-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2007-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14300 PLN2001-08-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2010-07-08 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-07-08 do dziś
347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-08 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-08 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-07-08 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-07-08 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-07-08 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-08 do dziś
979 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-07-08 do dziś
1014 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2020-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 19.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-04-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 04.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-05-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-04-15 do dziś
4data złożenia 27.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-29 do dziś
5data złożenia 26.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-27 do dziś
6data złożenia 19.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-27 do dziś
7data złożenia 24.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-07 do dziś
8data złożenia 24.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
9data złożenia 01.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
10data złożenia 21.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-30 do dziś
11data złożenia 15.05.2013 okres 20112013-05-27 do dziś
12data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
13data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
14data złożenia 25.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
15data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
16data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
17data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18data złożenia 09.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-09 do dziś
19data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
20data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-03-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-04-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
112011 ROK2012-06-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-05-24 do dziś
22005 R.2006-03-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-27 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-04-07 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-04-30 do dziś
920112013-05-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
14okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.01.2022 ROKU,SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA ZUZANNĘ LUCIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI (REP A NR 51/2022)O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI , 05.01.20222022-01-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2022-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŚWIĄTNICKI2022-01-19 do dziś
2. ImionaBOGDAN ZBIGNIEW2022-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-19 do dziś
21. NazwiskoŚWIĄTNICKI2022-01-19 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2022-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.01.2022 ROKU,SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA ZUZANNĘ LUCIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI (REP A NR 51/2022)O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI , 05.01.20222022-01-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów